Nyt fra bestyrelsen 2011

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 29-01-2012 06:23


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


26/12-2010

Generalforsamling - ny dato
 
Desværre er der sket en beklagelig fejl, idet annoncen om generalforsamling planlagt til den 25. februar 2012, ikke er kommet i Jagthunden her i december. Vi er derfor ikke i stand til at afholde den som planlagt. Vi har derfor besluttet at afholde Generalforsamlingen den 28. april 2012 på Hotel Hedegaarden i Vejle.

 Annonce herom i Jagthunden i februar.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.


Bestyrelsen
   

25/11-2011

Hej alle Aktivgrupper.
Nu nærmer tiden sig for at se om årets ildsjæl befinder sig ude i jeres Aktivgruppe, skulle det være tilfældet sender i en begrundelse hvorfor i mener at ham eller hende i jeres Aktivgruppe skal kåres til årets ildsjæl.
Indstillingen skal være formanden i hænde senest 1.februar 2012.
Mvh.
Formand Korthaarklubben
Hans Martin Christensen
 

17/11-2011

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse 2011.

Klubbens efterårsvinderklasse blev igen i år afholdt på Falster. Som noget nyt var der i år arrangeret fælles spisning fredag aften i lokaliteter på Nykøbing Falster Campingplads. En dejlig stor flok på 38 personer havde takket ja til invitationen til spisning og havde booket sig ind til overnatning på campingpladsen. Det blev en rigtig hyggelig aften med snak og bægerklang. Det var rigtig dejligt, at se en blandet skare at unge! (yngre) og ældre der hyggede sig med hinanden, det var godt for klubånden. Frederik Tamer og frue stod for det kulinariske, og hvilken mad fik vi, uhm det var bare i orden. Stor tak til jer for jeres medvirken til en rigtig god aften. Det overraskede godt nok Frederik, hvor meget kød jyder kan spise. Men så ved han jo det til en anden god gangJ Et par piger fra Nordjylland havde bagt kager og Hanne Hansen havde æblekage med. Så der blev rigtig hygget.

Lørdag morgen mødtes vi på Vandrehjemmet lige ved siden af campingpladsen til morgenkaffe.

Allan Grundahl og Co. havde som sædvanlig styr på sagerne. Vi blev fordelt til de forskellige terræner og formiddagens afprøvning tog sin begyndelse. Der var på visse terræner masse af fugle, til tider lidt for mange. Alle fik deres chance på alle hold.

Til middag mødtes vi alle på Pandebjerg Gods til frokost. Snakken gik lystigt mellem folk, Hvad har du oplevet? Hvordan gik det? Var der fugle nok og blev de udnyttet? Nogle var oppe i skyerne og andre nede på jorden. Sådan er det jo når vi er på prøver, alt skal gå op i en højere enhed for at tingene lykkes. Det er ikke maskiner vi arbejder med. Dejligt er det dog at mærke at korthårsfolk kan glæde sig på andres vegne også.

Så blev spændingen udløst, hvem kom med over middag. Nogle var skuffede, andre glade. Af sted gik det i en lang kortege af biler ud i marken. Vi havde ikke været lang tid i marken før alle begyndte at tage det tøj af, de syntes de kunne være bekendte. Det var blevet sommer i Danmark. Hedebølge skulle det efterfølgende vise sig. Det var varmt, men også flot vejr.

Afslutningen på vores vinderklasse syntes jeg altid er hyggelig og højtidelig, og igen i år i flotte omgivelser. En efter en kommer de placerede frem og får deres berettigede hyldest. Og alle andre glæder sig med dem. Stor tillykke til alle de placerede og tak til dommerne. Stor tak til Allan Grundahl og dine medhjælpere for jeres store arbejde. Vi glæder os allerede til næste år.

På bestyrelsens vegne

Ellen


17/11-2011

Bestyrelsesmøde 31/10-2011


12/10-2011

Lodtrækning


29/9-2011Gebyr FUME & DM

Fra bestyrelsens side gør vi opmærksom på, at deltagere på FUME & DM blot skal indsende deres tilmeldingsblanketter til de respektive steder, så sker betalingen fra kassereren direkte til FUME & DM.

 
Mange hilsner
Ellen
Kasserer@korthaarklubben.dk
 

6/9-2011 Nye medlemmer 1/10-2010 til 1/10-2011

3/12-2010

Nyt fra bestyrelsen.

Som man vil kunne se i referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 16. november, er vi nu en velkonsolideret klub og det er nu på tide, at vi bruger nogle af de sammensparede penge på vores medlemmer og måske kommende medlemmer.

Blandt nye medlemmer, der i tidsrummet 1.oktober 2010 til 1.oktober 2011 melder sig ind i Korthaarklubben, vil vi trække lod om 5 pladser på en efterårsjagt med stående hund i 2011.

Jagten vil blive holdt på vildtrige terræner, hvor klubben også holder sin efterårsvinderklasse.

Vi vil håbe, at de 5 der bliver udtrukket må få en stor oplevelse i at se, hvordan jagten med stående hund kan udføres og at det må give inspiration i det videre arbejde med jeres korthår. Og det er samtidig vores håb, at I synes, det er spændende at være med i det fællesskab, det er at være
medlem af Korthaarklubben.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Korthaarklubben.

 
-
Kære nye medlem af Korthaarklubben.
Hvis du har besluttet dig til at blive medlem af Korthaarklubben, så husk at indbetale dit kontigent inden 1. oktober 2011. så du kan deltage i lodtrækningen om een af de 5 pladser på en efterårsjagt med stående hund.
Vi har i bestyrelsen på grund af et meget sammenpresset program, truffet den beslutning at jagten skal afholdes i tidsrummet 16.09.2012--07.10.2012.
Der vil kort efter 1.oktober blive trukket lod og de heldige vil hurtgst mulig få besked, ligeledes med datoen for jagten, så man har god tid til at planlægge, da det evt. kan blive en hverdag hvor jagten afholdes.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Korthaarklubben
 

1/9-2011

Bestyrelsesmøde 15/7-2011


20/5-2011

Regler for lån af traileren


8/5-2011

Bestyrelsesmøde 12/4-2011


8/5-2011 Halekupering

Kære Dansk Ruhår Klub, Korthårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Dansk Weimaraner Klub og Dansk Breton Klub

 
Der er 5 racer, som i medfør af lovgivningen fortsat tillades halekuperet: breton, korthøret hønsehund, ruhåret hønsehund, viszla og weimaraner.
Fra den 1. juni 2011 vil der være krav om, at der - sammen med registreringsanmeldelsen af kuldet - fremsendes en dyrlægeattest, hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er 8 dage gamle.(det er ikke korrekt - det skal iflg loven være inden de er 4 dage gamle / web)
 
Jeg vedhæfter Dyrlægeattesten som altid skal medsendes sammen med registreringsanmeldelsen. Attesten vedhæftes som en fil på racens avlsrestriktion, så opdrætteren kan udskrive den her. Derudover ville det være ønskeligt, hvis klubben også påfører denne attest på deres hjemmeside.
 
Ordningen træder i kraft fra 1. juni 2011.

 

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

Ulla Hansen
Afdelingsleder registreringafdelingen/Sekr. for Sundhedsudvalget
Direkte telefon: 

 

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 • Fax +455618 8191
http://www.dansk-kennel-klub.dk  post@dansk-kennel-klub.dk

Formular til dyrlægen  


22/3-2011

Referat  generalforsamling 5/3-2011


14/3-2011

Bestyrelsesmøde 22/2-2011

 


11/3-2011

Årbogen 2010 er på gaden,

afsendt med Postdanmark den 9.03.2011 som B-post.

Jeg har desværre idag modtaget 3 årbøger retur fra Postdanmark. Modtager adresse sedlen var gået af :-(
De medlemmer der ikke modtager deres årbøger, bedes kontakte mig, så jeg kan fremsende påny.
Jeg beklager ulejligheden.

 

Ellen tlf. 40924260, Kasserer

27/2-2011

Aktivgruppemøde

Til aktivgrupperne. Husk at tilmelde / afmelde til aktivgruppemødet - send mail til formand Hans Martin Christensen - formand@korthaarklubben.dk.  Der mangler stadig tilbagemeldinger fra nogen. Program kan ses her

Mvh Aktivgruppe koordinator Anders Wanstrup


19/2-2011

Kontingentbetaling. 

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2011. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 75 33 17 60 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2011. Har du ikke betalt endnu så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve. Disse vil blive udsendt i næste uge.

Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskort er bortkommet, angiv tydelig navn.

Ellen, kasserer.


3/2-2011

Bogen Korthåret Hønsehund

Jeg har netop modtaget en ny sending bøger og prisen er ”styrtdykket”.
Nu koster bogen kun kr. 75,-. Kan bestilles gennem kassereren i lighed med andre reklameartikler
fra Korthårsshoppen.

Hilsen Ellen


27/1-2011

Årets ildsjæl

Hej alle aktivgrupper.
 
Allerførst et godt nytår til alle.
Sidste år stiftede klubben en pokal der skulle gå til et medlem, der i årets løb har ydet en helt ekstraordinær indsat for Korthaarklubben, det er en pokal der skal uddeles på årets generalforsamling.
Årets ildsjæl findes ved at aktivgrupperne indstiller personen, sammen med en kort beskrivelse hvorfor man mener at vedkommende skal være årets ildsjæl.
Indstillingen skal være formanden i hænde senest den 21 februar.
Årets ildsjæl i 2009 var Villy Andersen fra Brovst
 
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben
 

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her