Nyt fra bestyrelsen 2010

Siden sidst opdateret: 29-01-2012 06:24


Indholdsfortegnelse:


19/12-2010

Tilskud til festmiddagen i forbindelse med Giveprøven.

Så er det igen tid til indbydelse vedr. Giveprøven og i den forbindelse er vi i bestyrelsen blevet enige om, at for at få endnu flere til at deltage i festmiddagen lørdag aften, vil klubben yde et økonomisk tilskud på 100 kr. pr. deltager, der deltager i festmiddagen.

Vi mener i bestyrelsen, at lige netop Giveprøven er stedet, hvor sammenholdet og kammeratskabet i klubben kommer til udfoldelse, desuden er det der, man kan være med til at hylde dem, der har vist troskab mod klubben ved i 25 år, ja nogle i 50 år, hvert år at forny sit medlemskab af klubben.

Vi vil derfor fra bestyrelsen håbe, at rigtig mange vil deltage og i øvrigt afsætte denne weekend i Korthaarklubbens tegn.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben

 


3/12-2010

Nyt fra bestyrelsen.

Som man vil kunne se i referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 16. november, er vi nu en
velkonsolideret klub og det er nu på tide, at vi bruger nogle af de sammensparede penge på vores
medlemmer og måske kommende medlemmer.

Blandt nye medlemmer, der i tidsrummet 1.oktober 2010 til 1.oktober 2011 melder sig ind i
Korthaarklubben, vil vi trække lod om 5 pladser på en efterårsjagt med stående hund i 2011.

Jagten vil blive holdt på vildtrige terræner, hvor klubben også holder sin efterårsvinderklasse.

Vi vil håbe, at de 5 der bliver udtrukket må få en stor oplevelse i at se, hvordan jagten med stående
hund kan udføres og at det må give inspiration i det videre arbejde med jeres korthår. Og det
er samtidig vores håb, at I synes, det er spændende at være med i det fællesskab, det er at være
medlem af Korthaarklubben.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Korthaarklubben.


30/11-2010

Nyt fra kassereren:

BSBetalingsservice

Betal dit kontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden, og så bliver klubbens kasserer så glad. Så er du også sikker på, at det bliver betalt til tiden. Desuden slipper du for at betale gebyr. Du kan tilmelde regningen til automatisk betaling med Betalingsservice i din netbank eller på klubben hjemmeside. Eller du kan bede dit pengeinstitut om at gøre det for dig. Husk at betale regningen som hidtil indtil betalingen fremgår af betalingsoversigten fra Betalingsservice.

Oplysningerne du skal bruge til tilmelding er som følger: PBS nr. 04091205, Deb.grp.nr. 00001, dertil kommer dit medlemsnummer.

Dit medlemsnummer kan enten være 7 cifret eller 2 cifret. A-medlemmer kan se medlemsnummeret bag på Jagthunden, det starter med 16. B-medlemmer, samt øvrige medlemmer kan se medlemsnummeret på opkrævningen fra sidste år. Medlemsnummeret kan ligeledes findes på hjemmesiden under Klubben - Medlemsservice - find dit medlemsnummer - klik her eller det kan fås ved henvendelse til klubbens kasserer Ellen Jørgensen, tlf. 75 33 17 60.

PBS A/S står bag Betalingsservice. PBS A/S er ejet af danske pengeinstitutter i fællesskab.

Tilmeld fremtidig kontingent til Betalingsservice  ved at klikke her: Betalingsservice - sidste frist for tilmelding er 15.januar 2011.

Kontingentbetaling 2011 sendes igennem til betaling 1. februar 2011.


26/11-2010

Bestyrelsesmøde 16/11-2010


25/11-2010

'Planlagte parringer'  - ny liste på Korthaarklubbens hjemmeside

På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om at komme med et nyt tiltag for kommende hvalpekøbere.

Så udover at vi har hvalpe på vej, vil vi gerne være endnu før på vej, nemlig med planlagte parringer. Så har man god tid til at vælge det, der passer ind i de forventninger man har til forældre dyrene. Man har også tid til at sætte sig ind i, hvad forældrene har opnået af resultater, og hvad de forskellige afkrydsninger på listen betyder. Der vil også være tid til at få en grundig
snak med opdrætteren evt. besøge vedkommende, inden man beslutter sig for køb af hvalp hos netop ham eller hende.

Vi tror på at dette initiativ kommer alle parter til gode både hvalpekøber og opdrætter, og i sidste ende også Korthaarklubben.

Vi håber det vil blive godt modtaget af alle.

Mvh.
Hans Martin Christensen
Formand

Fra web: klik her for at læse nærmere om hvordan du tilmelder dig 'Planlagte parringer'


28/9-2010

AVLSVEJLEDNING

Efter mange år med hjælp til avlsvejledningen har John Christensen valgt at stoppe, og efter at vi forgæves har søgt at finde en afløser for John, har vi i bestyrelsen besluttet, at henvendelse vedr. avlsvejledning i fremtiden bedes rettet til Formand Hans Martin Christensen, som så vil være behjælpelig med at finde en avlspartner.
 
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben
 

26/9-2010

Bestyrelsesmøde 25/8-2010


30/8-2010

" Årbogredaktør "
 
Da vores gode redaktør Lene Engholm, i det daglige er blevet bebyrdet med mere arbejde, har hun desværre valgt at stoppe det frivillige arbejde som årbogsredaktør  for Korthaarklubben med udgangen af 2010.
Jeg håber vi kan finde en, som vil bruge noget tid på at redigere vores årbog fra 2011.
Skulle dette vise sig at have din interresse, kan du/I få mere information ved at henvende jer til Lene Engholm på telefon 59652306.
Eller til klubbens kasserer Ellen Jørgensen som har redigeret årbogen tidligere på tlf.75331760.
Det skulle virkelig glæde os om der er nogen der vil påtage sig denne opgave.
 
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben

22/8-2010

Hjertelig tillykke til Rene Jørgensen og Heine T. Jørgensen

Korthaarklubben vil hermed gerne lykønske vores 2 nye markprøvedommere med veloverstået eksamen, og håbe I må få mange gode oplevelser i udøvelsen af jeres dommergerning.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben

 


18/6-2010

Bestyrelsesmøde 4/5-2010


6/3-2010

Støtte til aktivgrupperne.

På det seneste bestyrelsesmøde, drøftede vi bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om betaling af indskud for deltagere på årets DM og Fuldbrugsprøvemesterskabet, dette er en støtte til eliten inde for hundesporten, som vi mener bringer klubben god og positiv omtale.

Men samtidig vil vi også stadig gå aktivt ind i støtte til arbejdet ude i aktivgrupperne. Vi har i årets regnskab hensat 100.000 kr, bl.a. til nogle nyanskaffelser som Ellen kommer ind på i aflæggelser af regnskabet .

Derudover er det bestyrelsens hensigt, at hver aktivgruppe kan søge klubben om hjælp til aktiviteter på op til 5.000 kr, det være sig alt, lige fra fugleprojekter, forskellige aktiviteter og arrangementer til f.eks. at skaffe nye medlemmer, eller styrke sammenholdet i klubben.

Da det jo ikke er bestyrelsens penge men medlemmernes, bliver vi nød til, at modtage en kortfattet beskrivelse af det arrangement /formål I vil bruge penge til, og vi vil så overføre beløbet til aktivgruppen.
Dette er ikke et lån, men en forhåbentlig god støtte til at sætte noget arbejde i gang ude i aktivgrupperne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Korthaarklubben.

Se også her vedr støtte til aktivgrupperne - Nyt fra bestyrelsen 18/5-2009


14/2-2010

Kontingentbetaling. 

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2010. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig.

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2010. Har du ikke betalt endnu så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve

Ellen, kasserer.

 


Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her