Nyt fra bestyrelsen 2006-2008

Siden sidst opdateret: 29-01-2012 06:25


Indholdsfortegnelse:


18/12-2008

Ny Klubredaktør. 

I starten af november meddelte vores klubredaktør Anders Wanstrup, at han ønskede sig fritaget for redaktør posten til Jagthunden. 

Nu var gode råd dyre, for medlemmer til denne post står ikke i kø for at overtage dette arbejde, troede jeg, men jeg blev positivt overrasket, for efter nogle telefonsamtaler, og en uges betænkningstid, var posten besat, ja vi havde sågar 2 medlemmer som ville påtage sig denne opgave. 

Det er en utrolig positiv indstilling jeg i det sidste år har modtaget fra vore medlemmer når de er blevet spurgt om de ville påtage sig et tillidserhverv for klubben, og jeg håber at alle vil tage godt imod vores nye klubredaktør Jacob Bislev og hans hjælper Niels Korsbæk Nielsen, bl.a. ved at sende det man vil have med i Jagthunden i så god tid, at de også har mulighed for at overholde de deadline som de har over for redaktøren af jagthunden.

 I det første nummer af jagthunden der udkommer 15. februar, og som har deadline 1. januar 2009. sendes alt matr. til bladet stadigvæk til Anders Wanstrup, som hjælper Jacob i gang med det første nummer, og herefter er det Jacob og Niels der laver det redaktørmæssige. Adressen hvor matr. skal sendes til kommer i februarnummeret af jagthunden og på hjemmesiden - klik her.

Med venlig hilsen

Formand
Hans Martin Christensen


6/12-2008

Generalforsamling 2009 - indbydelse


13/11-2008

BRUG DIN STEMMERET VED DET KOMMENDE Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse

I januar er der valg til DKK's bestyrelse, og på valg er bl.a. Finn Møller Jørgensen, som repræsenterer de stående jagthunde, og Henrik Johansen, som repræsenterer de apporterende jagthunde, men de yder begge et stort arbejde til gavn for de stående jagthunde.

Der er i visse kredse stærke kræfter i gang for at få indvalgt udstillingsfolk fra retrieverne og spaniels i stedet for Finn Møller Jørgensen og Henrik Johansen. Hvis det lykkes, vil det begrænse jagthundenes indflydelse i DKK ganske alvorligt.

Derfor vil jeg kraftigt opfordre jer alle til at udnytte jeres stemmeret og stemme på Finn Møller Jørgensen og Henrik Johansen og kun på de to. Kun ved at alle jagthundejere bakker op om disse to, kan vi sikre, at jagthundene også fremover er godt repræsenteret i DKK’s bestyrelse.  

Hans Martin Christensen
Formand

Se præsentation af de 2 kandidater her


28/10-2008

Bestyrelsesmøde 26/7-2008


28/10-2008

Bestyrelsesmøde 26/7-2008


19/10-2008

Hej alle i aktivgrupperne.
 
Jeg har fået en besked fra klubredaktøren, hvor han ber om materiale til december bladet, senest den 20. oktober, da redaktøren af bladet skal på ferie. Har i noget der skal med så send det venligst hurtigst muligt til Anders.

Hilsen
Hans Martin

1/10-2008

Tillykke.
Det var en fryd for øjet da jeg i mandags åbnede for hjemmesiden, og kunne se de mange flotte resultater på fuldbrugsprøverne, jeg kan ikke mindes at vi nogensinde har fået 6 Jagtchampioner på fuldbrugsprøverne og i tilgift den 7 på brugsprøve, men samtidig var det også en smule pinligt at jeg havde været på prøve i lørdags med en af jagtchampionerne uden at få sagt tillykke, der var ikke noget jeg hellere ville have gjort, men jeg kendte ikke resultatet på dette tidspunkt. Så jeg vil derfor ønske alle hjertelig tillykke med med de flotte resultater på fuldbrugsprøverne, bedre reklame for korthaaren kan vi ikke få.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand

 


7/7-2008

Championer i Vingsted.
 
I anledning af korthaarklubbens 100 års jubilæum er det bestyrelsens tanke at invitere Champion hunde, det være sig Exteriør-Brugs og Jagtchampion hunde til en præsentation i udstillingsringen i Vingsted.
Det er selvfølgelig gratis, og tænkt som en præsentation af hvad klubben og medlemmerne har skabt de senere år.
Skulle du have lyst til at præsentere din hund her, vil jeg gerne have at du sender mig en kort præsentation af din hunds resultater, som så vil blive gengivet i udstillingsringen, helst så hurtigt som muligt.
Det skulle glæde mig hvis der er rigtig mange der møder op.
Mailadressen er formand@korthaarklubben.dk eller hmc@bbsyd.dk eller med post til:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev
 

26/5-2008
Bestyrelsesmøde 5/5-2008


23/5-2008
Jubilæumsvaser


5/5-2008
Ændrede regler for opnåelse af DKCH pr 16/4-2008


21/4-2008
 

Jubilæumsfest.

Der er nu 135 personer tilmeldt til klubbens 100 års jubilæumfest. Det er meget fint syntes vi, men der kan være mange flere.

Så er du en af dem der ikke nåede at tilmelde dig inden fristens udløb, kan det nås det endnu.

Efter aftale med hotellet må vi gerne tage flere ind, så skynd dig at tilmelde dig og overfør pengene til konto 7670-1417950.

Hilsen Ellen


28/2-2008
Generalforsamling 2008 - referat


28/2-2008
Aktivgruppemøde 2008 - referat


27/2-2008

Årbogen

SOM DER SIKKERT ER FLERE DER HAR BEMÆRKET, OMTALTE JEG IKKE ÅRBOGEN I MIN FORMANDSBERETNING, DET ER GJORT HELT BEVIST, IDET JEG VIL HAVE DETTE OPRÅB UD TIL SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ DET KOMMER HER PÅ HJEMMESIDEN OG I JAGTHUNDEN.

Den nye årbog er lige nu ved at blive trykt og kan snart forventes at udkomme, og der er sikkert ikke mange der spekulerer over, hvordan sådan et værk bliver til, men blot betaler hvad den koster.

Men det vil jeg prøve at uddybe her. I løbet af året samles alle resultater fra alle diverse prøver over hele landet hos Ellen, som skriver dem ind, for så at sende dem til bogtrykkeren, der laver en opstilling, som der til slut skal læses korrektur på, igen Ellen. Til slut i kuverter og sendes ud til de medlemmer som har bestilt bogen, igen Ellen.

Det her kan vi simpelthen ikke blive ved at byde en person, der udover årbogen udfører et kasserer job til punkt og prikke, deltager i andet bestyrelsesarbejde, laver kataloger til vore prøver, samt også passer et arbejde ved siden af, hvor meget der bliver tilbage af tid familien er et ?.

Ligesom landets største virksomhed ved rettidig omhu søger for at virksomheden kan fortsætte, bør vi også i vores lille klub ved rettidig omhu sørge for at vi også fremover kan få årbogen, derfor er det bydende nødvendig at vi finder en der vil påtage sig det job at lave årbogen, og jeg kan ikke tro andet end at der ude omkring i landet findes et medlem, eller dennes bedre halvdel, som er rimelig god ved en komputer, og som vil ofre et par timers arbejde engang imellem, og derved aflaste Ellen lidt. Jeg er helt sikker på at Ellen nok skal hjælpe vedkommende i gang, og stå tilrådighed hvis der er problemer.

Så derfor tag telefonen og ring til Ellen 75331760 og hør hvad I kan hjælpe med.

Med venlig hilsen

Formand

Hans Martin Christensen

 


25/2-2008
Bestyrelsesmøde 29/1-2008


16/2-2008

KONTINGENT 2008
 
Ved gennemgang af medlemsregisteret kan jeg konstatere, at der endnu er en del der ikke har betalt kontingent.
 
Det må da helt klart skyldes en forglemmelse. Så hvis du ikke vil modtage en rykkerskrivelse, så skynd dig at betale.
 
Husk også at for at deltage på forårets prøver m.m. skal kontingentet være betalt.
 
Efter du har betalt, kan du tilmelde kontingentet BS-Betalingsservice, så skal du ikke huske det næste år. Klik her for tilmelding til BS-Betalingsserve.
 
Med venlig hilsen
Ellen

02-02-2008

Dagsorden til møde med aktivgrupper den 09.02.2008 kl.10.00.  på Vissenbjerg Storkro.

      Velkomst og præsentation:

1.     Vedtægter for aktivgrupperne revideres ang. Aktivitetsplan. Økonomi samt årsberetning til årbogen. ( Ellen)
2.     Oplæg fra Heine, Anders og Karl Georg til ny jagtprøve,herunder krav til avl. Oplæg udleveres på dagen.
3.     Uddannelse af Mark-Schweiss-og Exterørdommere. ( Hans Martin)
4.     Er kommunikationen bestyrelse-aktivgrupper god nok.
5.     Målsætning 2008 i aktivgrupperne, herunder formandens målsætning.
6.     Evt. herunder bl.a. pr. i klubben.
7.     Status fra Jubilæumsudvalget. ( Svend Arent )
8.     Aktivgruppernes brug af hjemmesiden – selvbetjening ( Birte )
9.     Spørgeskemaundersøgelse om fuldbrugsprøvemesterskabet ( Birte )

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand. 

Bilag


25/11-2007 + 1/2-2008

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 9. februar 2008 kl. 15.00 på Vissenbjerg Storkro
 
Da klubben afholder jubilæumsfest lørdag den 14. juni 2008 i forbindelse med den årlige FJD udstilling syntes vi i bestyrelsen at det ville være for meget også at afholde generalforsamling efter udstillingen. Vi har derfor valgt at afholde generalforsamlingen i forbindelse med møde med aktivgrupperne i februar.
Generalforsamlingen afholdes i 2008 på Fyn på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64473880.
 
Klubben er vært ved kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 9. februar 2008 kl. 15.00.
 
1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
2.     Valg af dirigent
3.     Valg af stemmetællere
4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2007
6.     Fremlæggelse af budget for 2008, fastsættelse af kontingent 2008
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
                Karl Georg Kristensen     (villig til genvalg)
                Anders Wanstrup              (villig til genvalg)
8.     Valg af suppleant, på valg er
                Mads Winther Jensen      (genopstiller ikke)
9.     Behandling af indkomne forslag
                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
10.   Oplæg fra bestyrelsen til nye prøver – Derby/Unghundeprøve og Jagtprøve
11.   Eventuelt
 
Det reviderede regnskab 2007, budget 2008 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. (klik her for at se det)

4/10-2007
Bestyrelsesmøde 28/7-2007


15/8-2007

Indlæg fra formanden

I mit sidste indlæg var jeg måske lidt for meget ude med riven, men jeg synes det var på sin plads, at der var nogen der skulle tage deres indstilling til klubben op til revision. Om det var min kritik, der har haft indflydelse på den nyligt afholdte Vingsted udstilling, skal jeg ikke kunne sige, men det var virkelig glædeligt at opleve den positive indstilling man var mødt med i Vingsted, hvor mit indtryk var, at man virkelig hyggede sig, og folk fik noget positivt med hjem fra denne udstilling. Der skal virkelig lyde en tak for den gode opbakning det var at møde så talrigt op, og at man blev der til sidste præmie var overrakt, og det er da også med en vis stolthed, at Korthaaren var repræsenteret med langt de fleste hunde. Der skal også endnu engang lyde en tak til dommere, sekretærer samt medbestyrelse for hjælpen til afvikling af denne udstilling. Det har været en fornøjelse at være prøveleder her. Også et stort tillykke til de præmierede hunde, og sidst men ikke mindst tillykke til Keld Nicolaisen og Halsbondens Tenna med det opnåede udstillings Championat.

Men-Men, når det positive så er nævnt, så undgik vi jo desværre ikke helt noget negativt. Når man deltager i konkurrencer, det være sig sportskampe, markprøver eller udstilling, hvor det er dommere der skal vurdere ens egen eller hundens præstation, må man når dommeren har dømt acceptere hans afgørelse, og man kan under ingen omstændigheder tillade sig at kritisere hans afgørelse højlydt, som det var tilfældet i Vingsted. Vi er fra bestyrelsen enige om, at noget sådant vil vi ikke tolerere, men at man må gå kommandovejen til prøvelederen, der har det fulde ansvar for udstillingens afvikling. Der skal derfor fra bestyrelsen lyde en uforbeholden undskyldning til dommeren for ovennævnte episode.

På nuværende tidspunkt har 2 af vore dommeraspiranter afsluttet deres uddannelse, og der skal derfor lyde et stort tillykke til Leif Anker Jensen og Kim Schrøder, der nu er autoriserede markprøvedommere, og jeg håber, at I må få stor fornøjelse af at udøve jeres dommergerning, til gavn og glæde for hundesporten.

Efterårsmarkprøver og jagtsæsonen står snart for døren, og det er der vi nu skal ud at vise hvad korthaaren dur til, så jeg vil derfor ønske alle Knæk og Bræk.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen


21/7-2007
Bestyrelsesmøde 19/6-2007


1/7-2007
Formanden er valgt og bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet


22/6-2007
Generalforsamling 2007


20/6-2007
Bestyrelsesmøde 29/5-2007


6/6-2007 Revisorinstruks


5/6-2007
Bestyrelsesmøde 11/3-2007


4/5-2007

Korthaarklubbens Generalforsamling, søndag den 10. juni 2007 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen
 
Generalforsamlingen afholdes igen i år i forbindelse med FJD’s udstilling på Fyn  ved Vissenbjerg Hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64471500.
 
Klubben er vært ved kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 10. juni 2007 kl. 15.00.
 
1.     Velkomst ved formand Leif A. Jensen
2.     Valg af dirigent
3.     Valg af stemmetællere
4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2006
6.     Fremlæggelse af budget for 2007, fastsættelse af kontingent 2008
7.     Valg af formand
                Leif Anker Jensen er på valg og modtager ikke genvalg               
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
                Ellen Jørgensen – villig til genvalg
                Heine Jørgensen – villig til genvalg
9.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er
                Jørn Abildgaard – villig til genvalg
                Uffe Jacobsen – villig til genvalg 
10.   Behandling af indkomne forslag
                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
11.   Eventuelt
 
Det reviderede regnskab 2006, budget 2007 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet.
 

8/4-2007

Ny Formand?

Kære Korthaarklubmedlemmer .

H
ermed en redegørelse hvorfor jeg nu siger ja til at lade mig opstille.
I begyndelsen af marts fik jeg flere opfordringer til at lade mig opstille som formandsemne på klubbens årsmøde. Og efter megen overvejelse både for og imod, samt opbakning fra hjemmefronten, meddelte jeg på bestyrelsesmødet den 11.marts, at såfremt der var opbakning fra bestyrelsen, var jeg villig til at lade mig opstille til formandsposten, og ved et evt. valg også være indstillet på mere end 1 periode, hvis det er det medlemmerne ønsker.
Hvem er  jeg  så :
Jeg er 61 år, gået på efterløn for et år siden, så jeg har tiden til det arbejde der skal gøres.
Jeg har været medlem af Korthaarklubben i 17 år , deraf 7 år i bestyrelsen.
Jeg har været schweissprøvedommer i 8 år.
Jeg har i det sidste år siddet i schweissudvalget under DKK, og har været med til at udarbejde de nye schweissregler for DKK.
Hvorfor lader jeg mig så opstille?
Det gør jeg af flere grunde, bl.a. for at undgå situationen med at der ingen kandidat er til årsmødet, og for at give noget tilbage for 17 gode år i denne klub.
Jeg har ingen intentioner om store omforandringer i denne klub, men der skal ikke være nogen tvivl om at min store interesse ligger i efterskudsarbejdet, det at lave en hund der kan klare alle opgaver for den almindelige jæger, let dressurbar og som kan tilpasse sig i alle hjem, men samtidig også en hund der kan tåle at blive vist på udstilling og hente en 1.pr hjem, det mener jeg at have vist med mine egne hunde, der 
kan gå på hønsejagt den ene dag, for så næste dag at blive ført på en schweissprøve.
Med hensyn til avl er det ikke noget jeg skal gøre mig klog på, men jeg mener vi i klubben har så mange dygtige opdrættere der har meget mere forstand på det, at det er her jeg vil hente hjælp.
I FJD og DKK mener jeg at vi har opnået god indflydelse på grund tidligere formænds indsats, et arbejde som vi fortsat skal bygge på, og for mit eget vedkommende kan jeg da sige at det har været meget positivt at sidde i schweissudvalget under DKK, uden deres indsats havde specialklubberne i dag været kørt ud på et sidespor uden nogen form for indflydelse med hensyn til schweissprøver.
Korthaarklubben
s  helt store aktiv er efter min mening aktivgrupperne der i alle dele af landet gør en stor indsats, og det er da også dem vi i fremtiden skal sætte vor lid til, idet de har den nære kontakt til evt. nye medlemmer, og samtidig kan udbygge samarbejdet med andre specialklubber, og også kan profilere den Korthårede hønsehund for andre, alt sammen til gavn for Korthaarklubben.
Jeg håber med denne korte redegørelse, at have givet et indtryk af hvad jeg står for, samt hvad jeg vil arbejde for i klubben, for der er ingen tvivl om at der venter store opgaver forude, jeg tænker her på 100  års jubilæet næste år.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen


18/2-2007

DEBATINDLÆG PÅ HJEMMESIDEN

Vi har i bestyrelsen haft en dialog omkring brugen af klubbens hjemmeside til debatindlæg foranlediget af Ove Madsen's indlæg.
Vi er i bestyrelsen enige om, at vi ikke ønsker vores gode hjemmeside brugt som debatforum.
Hjemmesiden skal være informativ omkring prøver og resultater, billeder af forskellige opnåede resultater m.m.
Ove's indlæg bliver som konsekvens heraf taget af hjemmesiden, og evt. svar på dette indlæg vil kun kunne bringes i Jagthunden.


10/2-2007

Video overspillet til DVD.

Klubbens ”gamle” video fra 1994 er nu overspillet til DVD.

Dette medie er i 2007 mere nutidig, og klubbens beholdning af video er nu nede på 2 stk. Videoens indhold er stadig i sit grundprincip gældende, hvorfor bestyrelsen efter flere forespørgsler har valgt at få denne overspillet til DVD. Vi har også besluttet at vi kun skulle have dækket vores anskaffelsesudgifter. Det har også været muligt for os at få lavet en overspilning som ikke har stop midt i, som den første overspilning havde jf. bestyrelsesreferat.

Det er bestyrelsens håb at rigtig mange fortsat kan få glæde af det store arbejde der blev lavet med optagelsen af videoen.

DVD’en kan bestilles hos klubbens kasserer på normale vilkår og koster kr. 50,-.

Ellen Jørgensen - Kasserer 

 

Klik her og hop til shoppen


7/2-2007
Fuldbrugsprøver


6/2-2007
Har du husket at betale dit kontingent


16/12-2006
Bestyrelsesmøde 27/11-2006


10/12
Valg til DKK's bestyrelse


3/11-2006
Nyt fra kassereren


23/10-2006
Bestyrelsesmøde 9/10-2006


29/8-2006

Forslag til jubilæumsarrangementer 2008


22/8-2006

Schweissarbejdet.

Har vi i Korthaarklubben fuldstændig tabt sporet ?

Jeg skrev i sidste nummer af jagthunden at nu var vi igen på sporet, men det er vi åbenbart ikke hvad tilmeldinger til prøver angår. Jeg har haft den glæde at blive inviteret til at dømme et hold hunde på den vestjyske prøve i Torsted. En meget velorganiseret og tilrettelagt prøve med Prøveleder Jens Chr. Stræde i spidsen for et hold gode medhjælpere. En meget stor prøve med 47 tilmeldte hunde, så der var noget at holde styr på.

Ekstra stor var derfor skuffelsen da kataloget blev mig tilsendt, 3 korthaar var tilmeldt.

Nu skal det ikke misforstås, jeg kan sagtens glæde mig over at se en Ruhår eller Labrador udføre et perfekt sporarbejde, men mit hjerte banker altså for korthåren, og hvis vi ikke skal se korthåren på hvor egen klubprøve, hvor pokker så. Og for at gøre det hele endnu værre, så var der på den første schweissprøve i foråret hos Jens Chr. Stræde med 28 hunde tilmeldt, kun 1 korthaar.

Kære venner -  Det er simpelthen for dårligt, og det skal der gøres noget ved, det kan simpelt hen ikke passe at der ikke er flere korthaarejere der gør noget ved det her. Jeg ved godt at der har været megen usikkerhed omkring afholdelse af schweissprøve i år, men det kan vi ikke bruge som undskyldning.

Vi skal i det nye år have rettet op det her og jeg vil bede alle aktivgrupper om at tage schweissarbejdet med i deres træningsprogrammer. Jeg håber virkelig, at dette kan sætte en debat igang, så vi igen kan se korthåret på schweissprøver.

Der skal dog fra Korthaarklubben rettes en stor tak til vore prøveledere for det store arbejde der bliver gjort, men hvor længe kan de holde gejsten oppe hvis ikke hvor egen race bakker op omkring det ?

Jeg går ud fra, at der er rigtig mange korthaarejere, der har lyst til at deltage i den fornemste prøve vi har, nemlig fuldbrugsprøven, er klar over at en af adgangstegnene er en 1 pr. på schweissprøve, så der er igen grund til at vente med træningen til næste uge. Gå igang nu !

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen


6/8-2006
Bestyrelsesmøde 29/7-2006


2/7-2006
Bestyrelsesmøde 26/6-2006


2/7-2006
Assensprøven 2006 er igang


28/6-2006
Referat årsmødet 2006


8/6-2006

Brev fra kassereren

På bestyrelsesmøde den 30. maj 2006 traf den nuværende bestyrelse som konsekvens af revisionspåtegningen på regnskab 2005, bestemmelse om, at regnskabsopbygning for regnskab 2006 ønskes omlagt. Dette trods enighed i bestyrelsen om opstillingsform for regnskab 2005 som vedtaget på bestyrelsesmødet 7. marts 2006. Her blev bl.a. vedtaget ændringer med yderligere noter jf det netop aflagte regnskab 2005.

Såfremt det er generalforsamlingens og den nye bestyrelses ønske, at opstillingsform for regnskab 2006 skal udvides til at omfatte kontrol af frimærkeforbrug, optælling af reklameartikler, periodisering, kvartalsopgørelser mv som for kassereren vil bevirke markant øget tidsforbrug UDEN ændring i klubbens driftsresultat har jeg meddelt bestyrelsen, at denne tid desværre ikke er til stede. Hvis disse regnskabskrav vedtages ønsker jeg derfor at udtræde af bestyrelsen.

m.v.h.
Erik Petermann


6/6-2006

Bestyrelsesvalg
På bestyrelsesmødet den 30. maj 2006 traf bestyrelsen som konsekvens af revisionspåtegningen på regnskab 2005, bestemmelse om, at regnskabsopbygningen skal omlægges så den viser et mere optimalt billede af aktiviteter og økonomi.
Som konsekvens heraf valgte kassereren Erik Petermann at trække sig.
Der skal derfor på årsmødet den 11. juni 2006 vælges en person til bestyrelsen som kan overtage denne post.


6/6-2006
Bestyrelsesmøde 30/5-2006


6/6-2006
Statistik over udmeldte medlemmer


2/6-2006
Regnskab 2005


2/6-2006
Revisionspåtegning regnskabet


2/6-2006
Vedtægter - forslag


2/6-2006
Forslag til årsmødet


2/6-2006
Oplæg til avlsmål


30/5-2006
 
Korthaarklubbens årsmøde, søndag den 11. juni 2006 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen

Husk Korthaarklubbens Årsmøde den 11. juni 2006 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen umiddelbart efter FJD’s udstilling. Bestyrelsen håber på stort fremmøde.

Regnskab, udkast til ændrede vedtægter, oplæg til avlsmål samt indkomne forslag vil være at finde på klubbens hjemmeside fra den 1. juni 2006.


30/5-2006

Korthaarklubbens udstilling i Vingsted den 29. juli 2006


I samarbejde med Dansk Ruhår Klub og Münsterlænder Klubben afholder Korthaarklubben certifikatudstilling i Vingstedcentret ved Vejle lørdag den 29. juli 2006. Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2,
Vingsted, 7182 Bredsten

Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler og er åben for alle medlemmer.
Hundene indskrives fra kl. 9.30
Udstillingen åbner med bedømmelse kl.10.00
Middags pause fra kl. ca. 12-13.

Afslutning og præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00.
Resultatbøger udleveres efter afslutning.

Tilmeldingsfrist er senest den 17. juli 2006.
Der sendes ikke bekræftelse på tilmelding.
Der kan tilmeldes i unghundeklasse, åbenklasse og brugsklasse, endvidere kan der tilmeldes champion-, avls- og opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr kr. 290,- pr. hund.
2 hunde med samme ejer kr. 260,- pr. hund.
Avls- og opdrætsklasse er gratis.
Husk alle hunde skal være vaccineret senest 14 dage inden udstilling.
Er hunden over 2 år skal den være revaccineret.
Dommer: Knud V. Jensen unghunde hanner og tæver
Dommer: Flemming Konnerup åben- og brugsklasse hanner, samt BIR og BIM
Dommer: John Christensen åben- og brugsklasse tæver.

Tilmeldingsblanket sendes til Prøveleder
Hans Martin Christensen
Muskatvænget 17
6360 Tinglev

 


16/4-2006

Korthaarklubbens årsmøde, søndag den 11. juni 2006 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen
 
Årsmødet afholdes i år i forbindelse med FJD’s udstilling på Fyn  ved Vissenbjerg Hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64471500.
 
Klubben er vært ved kaffe og kage i forbindelse med mødet.
 
Dagsorden for ordinært årsmøde den 11. juni 2006 kl. 15.00.
 
1.     Velkomst ved formand Leif A. Jensen
2.     Valg af dirigent
3.     Valg af stemmetællere
4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
                Hans Martin Christensen – villig til genvalg
                Karl Georg Kristensen – villig til genvalg
7.     Valg af suppleant
8.     Valg af revisor - Jørn Abildgaard
        og revisorsuppleant – Uffe Jacobsen
9.     Forslag til vedtægtsændringer
10.   Oplæg til avlsmål
11.   Behandling af indkomne forslag
                Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.
12.   Eventuelt
 
Det reviderede regnskab, forslag til vedtægtsændringer og oplæg til avlsmål vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet.

5/4-2006
Info fra kassereren


29/3-2006

Årsmøde 2006

Årsmødet afholdes den 11. juni 2006 kl. 15.00 i Vissenbjerg Hallen, umiddelbart efter FJD’s udstilling. Vi håber på stort fremmøde. Indkaldelsen bringes i Jagthunden maj 2006.

Bestyrelsen


29/3-2006

Opfordring fra redaktøren:

Nu da Årbogen for 2005 er udkommet skal vi til at tænke på Årbogen 2006. Jeg vil gerne opfordre til at alle der arrangerer prøver af alle slags i klubbens regi sender resultater, programmer, præmielister m.m. til mig umiddelbart efter prøven. Så har jeg en bedre mulighed for at rykke for manglende kritikker m.m. Jeg vil så videresende det jeg ikke selv skriver til Årbogsredaktør Werner Sander. På den måde risikerer vi ikke at stå i januar måned og mangle både det ene og det andet, og prøven hvor der måske mangler noget fra, blev afholdt i april. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde omkring årbogen.

Ellen


28/3-2006
Bestyrelsesmøde 7/3-2006


13/3-2006

INFO FRA KASSEREREN

På et netop afholdt bestyrelsesmøde er følgende besluttet:

Reklameartikler: Priser uændret, men forsendelse koster et ekspeditionsgebyr på kr 10 + porto.

Medlemskontingent: For registrering af nye medlemmer er vedtaget et registreringsgebyr på kr 50 udover kontingentsats. Registreringsgebyret opkræves kun i indmeldelsesåret.

Ved indmeldelse efter 1. oktober gives 50% rabat på medlemskontingent.

Caps: pt udsolgt. Nye caps forventes salgsklar i juli måned.

Erik

 


10/1-2006

 

INFO VED KASSEREREN

Se udkast til budget 2006 i  bestyrelsesmøde referat fra 28/11-2005..

På det netop afholdte bestyrelsesmøde er vedtaget følgende prisstigninger. Annoncering af hvalpe o.l. på hjemmesiden stiger derfor fra kr. 100 til kr. 200. Budgetteret merindtægt herved på tkr. 5. Samtidig forhøjes pris for årbog med kr. 50 til kr. 250. Herved budgetteres med en mertindtægt på tkr. 10. Årbogen vil herefter belaste klubbens budget ved et underskud på ca tkr. 2 mod et underskud i 2004 på tkr. 12.

Disse prisstigninger vurderes nødvendige for at styrke klubbens økonomi. I løbet af 2005 er udgiftsposterne igen forøget bl.a. er udgiften til FJD og Jagthunden forøget med tkr.19. Den vedtagne kontingentforhøjelse fra årsmødet 2005 forventes at styrke klubbens indtægter med ca tkr. 48. Som det fremgår af udkast til budget 2006 forventes nu kun  et overskud på tkr. 13 - trods effekt af de netop vedtagne prisstigninger på annoncer og årbog på i alt tkr. 15. Heraf kan udledes, at der for året 2005 igen vil blive realiseret et  driftsunderskud på ca. tkr. 50. I årets løb er ikke gennemført nyinvesteringer.

Kontingent 2006 forfalder pr. 6. februar. Jeg vil gerne opfordre til, at kontingent betales rettidig og evt. udmeldelser meddeles undertegnede inden forfald. Sidstnævnte vil lette mit arbejde og give en besparelse for klubben hos FJD. På kontingentopkrævningen vil medlemsnr. fremgå. Nr. begynder med 160xxxx. Noter venligst medlemsnr. således du har dette når du skal tilmeldes markprøver o.l. Medlemsnr. fremgår ikke længere af Jagthunden.

Aktuel medlemsstatus siger uændret ca. 800 medlemmer. Dog mange nye medlemmer her i dec./jan.

Erik Petermann 

 


10/1-2006

”Giveprøven” 2006

Klubbens hovedprøve ”Giveprøven” afvikles i år lørdag den 8. april for unghunde og åbenklasse og søndag den 9. april for vinderklasse. Prøven annonceres med yderligere oplysninger i marts nummer af Jagthunden. 

Mød op og træf nye og gamle hundefolk. Støt op om festmiddagen lørdag aften. Det er festligt for de der skal have pokaler overrakt. I år vil der igen være jubilarer inviteret, også for dem vil det være festligt med mange deltagere.

 


10/1-2006

HUSK: Nye tilmeldingsblanketter, de har været indsat i Jagthunden, men kan også hentes fra vores hjemmeside. Det må nu være muligt at få alle de gamle versioner ud af systemet. Kasser dem I har liggende forudfyldt på gamle blanketter. Det er til stor ulempe for prøveledere, dommere m.m. med alle de gamle blanketter.

 


10/1-2006
Bestyrelsesmøde 28/11-2005


7/12-2005

Priser 2006

Årbog 2005 stiger til kr 250.

Kontingent uden årbog kr 300. B-medlem kr 75 og dobbelt medlemmer af FJD (uden FJD-blad Jagthunden) kr 200.

Erik Petermann

 


20/11-2005

Årbog 2005

Vi har i bestyrelsen konstateret at der i vores årbog for de sidste 3 år har manglet oplysninger om opnåede championattitler. Vi vil derfor rekvirere lister hos DKK så vi kan få denne mangel afhjulpet. Jeg beder derfor alle der med deres hunde har opnået championtitler de sidste 3 år om at kontakte mig så vi er sikre på at få alle med, meget gerne må de også sende et billede. Jeg vil gerne opfordre til at man tjekker på hjemmesiden om man er med på listen der og ellers give besked. Tak.

Ellen

 


Fortsættes på Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her