Nyt fra bestyrelsen

 

Bestyrelsesmøde, 15. juni 2005

Hos Ellen Jørgensen, Billund kl. 18.00

 

Dagsorden:

Konstituering og orientering m.m.

 

Tilstede: Leif Anker (LA), Erik Petermann(EP), Hans Martin Christensen(HMC), Ellen Jørgensen(EJ), Karl Georg Kristensen(KGK) og Flemming Gosvig(FG)

 

LA bød velkommen til alle og velkommen til Ellen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

LA fremlage de forskellige opgaver som hver enkelt af bestyrelsen skal varetage det næste år.

 

LA: Formand

EP: Kasserer.

HMC: Koordinator schweiss, Assens og Vingsted.

EJ: Klubredaktør.

KGK: Pokaler og suppleant.

FG: Sekretær og årbog.

 

LA: Årsmødet var et rimeligt møde med 63 medlemmer. Jeg syntes at vi skal holde fast i at hold årsmøde lørdag og udstilling søndag.

EP: Jeg syntes at det var et godt møde, men jeg vil gerne tilbage til at holde udstilling og årsmøde samme dag; så kunne vi få jubilarerne til Give.

 

Bestyrelsen blev enig om at årsmødet fremover bliver holdt efter udstillingen som tidligere. Dette skyldes bl.a. at der kun var 18 til spisning. Vi håber derved at kunne se flere nye hundeførere i lighed med tidligere år. Ændringen vil tillige bevirke flere deltagere til spisningen i Filskov og derved bedre økonomi for Sognegården, som vi er meget afhængige af. Samtidig spares middagen for bestyrelsen.

 

EJ: Et forslag om at lægge regnskabet ud på nettet samt dagsorden; desuden vil det se godt ud at pokalerne står fremme under hele årsmødet.

 

EP: Jeg vil gerne at hele bestyrelsen får formandens beretning sendt ud via mail inden årsmødet.

 

KGK: LA du skal have ros for din beretning. Det var en præcis og uden lange forklaringer. Dette bakkede resten af bestyrelsen op.

 

LA: Med hensyn til hvalpeanvisning skal vi have fundet en afløser i stedet for Allan Grundahl.

 

EJ: EP laver du halvårsregnskab?

EP: Nej det gør jeg ikke

LA: Med hensyn til det trælse regnskab, vidste vi godt at de 2 pc`ere, bestyrelsesmødet på Læsø samt et øget antal bestyrelsesmøder ville vægte tungt.

 

EP: Jeg kunne godt tænke mig en bedre disciplin vedr. udfyldelse af diverse bilag fra de forskellige prøveledere.

EJ: Jeg kan lave et standard bilag som kan sendes ud til prøvelederne som kan og skal bruges til alle prøver i KHK regi.

 

EP: Under årsmødet kom der forskellige forslag som vi bør forfølge. 100 års jubilæum, avls mål m.m.

 

LA: Forslag:

Jub. Prøve i Give lørdag og søndag.

Jub. Udstilling Vingsted.

Jub. Efterskudsprøve.

Jub. Skrift.

Jub. Platte.

 

Et udvalg bestående af 3 personer.

1 der kan historien.

1 der står for det praktiske.

1 der kan varetage økonomi og sponsorer.

 

EJ: Forslag fra Birte vedr. netbank til prøverne.

LA: Det er op til hver prøveleder.

LA: Vedr. Vingsted annoncen er det rettet  hjemmesiden.

HMC: Vedr. Vingsted kommer aktivgruppen Syd og Sønderjylland og stiller op og piller ned.

Dette er bestyrelsen meget glade for. Bestyrelsen møder før kl. 0.8.00

 

LA: HMC er der styr på Assensprøven?

HMC: Skal have møde med Anker Madsen med hensyn til sted til afslutning, fugle m.m. Desuden skal der fastsættes dommere. Disse bliver kontaktet nu, da der skal annonceres nu! Der blev fundet dommeremner som straks inviteres af HMC.

 

EP: En hilsen fra Ejvind Hansen (Kort). En hilsen med tak for en flot årbog 2004.

 

EP: Jeg har sendt 20 girokort ud og mangler stadigvæk fra alle 20.

Endvidere har jeg sendt 90 rykker ud og 30 har betalt.

 

Bestyrelsen mødes igen onsdag den 07.09.05 i Holsted kl. 18.00