Bestyrelsesmøde den 31. januar 2018, kl. 1700.

Sønderkær 157, Billund

1.    Velkomst
Underskrivning af referat

 

2.    Økonomi og medlemmer &
Bemærkninger til regnskab 2017 og budget 2018

 

3.    Generalforsamling (Transport af KK)
Materialer sendes til KK
- Regnskab
- FM beretning
- Indkaldelse
-
Vedtægter, bemærkninger til disse.
Gennemførelse af generalforsamlingen
Indkomne forslag
Årets Ildsjæl
Status ny organisation for de stående jagthunde

 

4.    Kontingentfri det første kalenderår for førstegangsmedlemmer

 

5.    Kriterier for opnåelse af Guldhunden
Kriterier for at blive Æresmedlem samt udnævnelse af æresmedlem

 

6.    Orientering fra organisationerne DKK, FJD og DJ.

 

7.    Orientering fra DJU bestyrelsesmøde den 25 JAN.

 

8.    Familie-/træningsweekend
Status

 

9.    Opdrætterseminar
Status.

Transport /afhentning af Helle

 

10. Eventuelt

 

 

 

 

Punkt 1. Velkomst & Underskrivning af referat

Velkomst ved formand herefter underskrivning af referat uden bemærkninger.

 

Punkt 2. Økonomi og medlemmer & Bemærkninger til regnskab 2017 og budget 2018

Regnskab sent ud og godkendt af revisor underskud på kr. 20275,70 medlemmer 584 ved udgang af 2017. Budget 2018 ingen bemærkninger.

 

Punkt 3

Generalforsamling (Transport af KK) – På plads
Materialer sendes til KK - Sendt
Regnskab – Klart og godkendt af revisor
FM beretning - Klar
Indkaldelse -  Udsendt og i orden iht. Vedtægter.
Vedtægter, bemærkninger til disse. – Gennemgået
Gennemførelse af generalforsamlingen – Drøftet og planlagt.
Indkomne forslag: Dags dato modtaget 1 forslag.  

Status ny organisation for de stående jagthunde.  - Formanden orienterer om situationen.

 

Punkt 4. Kontingentfri det første kalenderår for førstegangsmedlemmer

Ruhår klubben og Kleiner Münster bruger dette tiltag og oplever positive virkninger af dette tiltag. Omkostninger for klubben regnes til ca. kr.10.000-11.000 tiltaget vedtaget for en 3 årig prøve periode med start fra 2019.

 

Punkt 5. Kriterier for opnåelse af Guldhunden kriterier for at blive æresmedlem udnævnelse af æresmedlem.

Talt og diskuteret om, det var muligt at opsætte kriterier for opnåelse af nominering til ”guldhunden” ligeså kriterier for at blive Æresmedlem. Det blev vedtaget at dette ikke var muligt men at det pålægger den til enhver tid siddende bestyrelse at være opmærksomme og indstille kandidater til begge titler.

 

Punkt 6. Orientering fra organisationerne DKK, FJD og DJ.

FJD/DJ Formanden orienterede om forhandlingerne om ny struktur for stående jagthunde.

DKK Nye udstillings regler 2018 fra DKK som har indført mulighed for, at opnå certifikat i Junior klasse samt veteran klasse, dette skal vi være obs. på i Bredsten og på FJD udstilling. Ligeså bliver det muligt at downloade ”Online kataloger”.

DKK Arbejdsskade og Erhvervsforsikring, denne forsikring har vi aldrig haft, og det blev besluttet at den skal vi fortsat ikke have.

 

 

 

Punkt 7 Orientering fra DJU bestyrelsesmøde den 25 JAN

Formanden informerede om at Fuldbrugsprøve udvalget arbejder med div. som herefter præsenteres for respektive interessenter.

 

Punkt 8. Familie-/træningsweekend Status.

Ikke noget nyt, udvalg afholder et snarligt møde. Sted er besluttet, økonomi diskuteret ligeså klubbens evt. tilskud.  John fremsender en ”oversigt/køreplan” for dagen.

 

Punkt 9. Opdrætterseminar Status. & Transport /afhentning af Helle

32 tilmeldt 5 fra langhårs klubben resten fra KHK borde stilles i U-form eller lign. alt av udstyr er på plads. Per er ordstyrer på mødet.

 

Punkt 10. Eventuelt

Vedr. Outdoor messe 23/24/25 marts. Retningslinjer fra klubbens side mht. tilskud, talt igennem som John herefter videre formidler til de deltagende på Outdoor messen. Ligeså information om klubbens Trailer.

 

 

Sekretær Flemming Djarn

 

 

 

 

Siden opdateret: 07-02-2018 22:51