Bestyrelsesmøde den 7. november 2017.

 

1.    Velkommen

 

2.    Økonomi og medlemmer

 

3.    Budget 2018

 

4.    Placering af aktiviteter 2018

 

5.    Status ny organisation for de stående jagthunde

 

6.    Evaluering af Bredsten og Efterårsvinderklassen

 

7.    Henvendelse fra Aktivgruppe Storstrømmen
Vedtægter der omhandler flere racer.

 

8.    Orientering fra organisationerne
Behandles under pkt. 5

 

9.    Rettelser fuldbrugsprøve

·         Regler med bemærkninger vedhæftet

·         Underskrifter og forslag vedhæftet

 

10. Familie-/træningsweekend
Status

 

11. Opdrætterseminar
Status, henvendelse fra Langhårsklubben

 

12. MUV. Planer

 

13. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1.

Formanden bød velkommen til en fuld samlet bestyrelse og brugte lejligheden til at lykønske John med de flotte resultater herefter underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Punkt 2.

Kassereren gennemgik regnskabet konti og antallet af medlemmer.

 

Punkt 3.

Kassereren gennemgik det foreløbige resultat for 2017 på visse konti er budgettet overskredet, og vi forventer som budgetteret et underskud for 2017.

Budget for 2018 udkast gennem gået med et forventet underskud.

 

Punkt 4.

Opdrætterseminar: Seminar 03 feb. i Ejby hallerne kl. 10-15
Generalforsamling: lørdag 17.02.2018 obs. på transport til dirigent
Giveprøven: 07/08 apr.
FJD udstilling: 10 jun.
Bredsten udstilling: 04 aug. Dommer og sekr. Ikke på plads.
Efterårsvinderklasse: 28/29 sep. – Dommere ikke på plads -  terræn er på plads.

 

Punkt 5. Status ny organisation for de stående jagthunde.

FJD har vedtaget enstemmigt at arbejde videre med oprettelse af en ny organisation for den stående jagthund.

 

Punkt 6. Evaluering af Bredsten og Efterårsvinderklassen

Grillen skal startes tidligere bedre en gangs bestik, evt. indkøb er eget bestik ? forslag om extra salg af pølser på dage. Vedtaget fremadrettet for Bredsten mere information om respektive champions. som stiller på dagen. I form af oplæsning af dennes resultater.

 

Efterårs vinderklasse. Generelt fin prøve ikke mange bemærkninger udover

Ikke optimalt afslutnings sted. Samme sted næste år. Camping er bestilt/hytter og værelser er bestilt. Dommere ikke på plads.

 

Punkt 7. Henvendelse fra Aktivgruppe Storstrømmen
Vedtægter der omhandler flere racer.

Bestyrelsen ser ikke nogen problemer med nuværende vedtægter, for aktivgrupperne, jfr. forespørgsel fra Storstrømmen. Formand tager kontakt for nærmere uddybelse.

 

Punkt 8. Orientering fra organisationerne
Behandles under pkt. 5


 

Punkt 9. Rettelser fuldbrugsprøve Regler med bemærkninger vedhæftet

Underskrifter og forslag vedhæftet

 

Formanden har modtaget 70 underskrifter, fra vore medlemmer til de nye forslag til ændringer som blev talt igennem. Så formanden kan fremstille KHK’s synspunkter.

 

Punkt 10. Familie-/træningsweekend
Status

John fortalte der var afholdt et indledende møde, evt. benytte FB til invitation samt hjemme side. Evt. uge. 29/30 ved Freddy Madsen.

Afholdelse af anerkendt apporterings prøve

-        Lidt for sjov

 -       Intro til spor

-         handler

-         spisning

aftalt at bestyrelsen modtager yderligere detaljeret information mht. overnatning/mad/etc. priser.

 

Punkt 11. Opdrætterseminar
Status, henvendelse fra Langhårsklubben

Er på plads kr. 100 i egen betaling Langhårsklubben vil gerne deltage, grundet i små midler Formand har præliminært sagt okay mod en form for forholdsmæssigt fordeling af udgifter.

Punkt 12. MUV. Planer

Den ligger rigtigt i forhold til egne prøver de næste år fremover. Respektive forslag fra MUE blev talt igennem ex. ”først til mølle princip” – tilmeldingsfrister.

 

Punkt 13. Eventuelt.

·         Per: Dommere liste  som er blevet anvendt af klubben – adr. til hjælpere i Give –

·         Ellen: Pokal 27 skal den omdirigeres ?

·         Skal alle placerede hunde på forårsmester skabs prøve have ”Glas” – vedtaget

·         Skal vi fortsætte med ”tøjsalg” Ellen informere om at vort tøjlager stort set er i bund, ligeså der stort set ikke er solgt noget tøj i år. Det vil ikke være muligt at indkøbe tøj til tidligere priser fremadrettet, og derfor vil vi ikke være i stand til at holde nuværende priser – vedtaget tøj salg stoppes.

·         Mobilpay: udfordringer da det er personligt på cpr. nr. – mobil + diskuteret og vedtaget.

·         Næste bestyrelsesmøde 03 feb. 2018. i Eiby.

 

Sekretær Flemming Djarn

 

Siden opdateret 30-11-2017 20:00