Bestyrelsesmøde den 01. februar  2017.

 

Sted:

Billund

Dato:

01 februar  2017

Deltagere:

Per Kaa – Ellen Jørgensen – John Okholm – Niels Erik Kromann – Flemming Djarn.

 

 

Punkter på dagsorden

1.   Velkomst
Underskrivning af referat

2.   Økonomi/medlemmer

3.   Møde med aktivgrupperne.
Tilmelding senest tre uger før. (Bornholm og Midt- og Vestjylland er tilmeldt)
Hvad ønsker bestyrelsen skal med?
FM foredrag.

4.   Generalforsamling
Vedtægter, bemærkninger til disse.
Gennemførelse af generalforsamlingen
Suppleant
Indkomne forslag
Årets Ildsjæl

5.   Derbyprøven
Antal deltagere (1 hold 6 hunde) HMC har en manuel tilmelding.
Dommere
Terræn
Prøveleder

6.   Indlæg fra DKK, DJU og FJD

a.    DKK
Afklaring af snitflader mellem DKK DJU

b.    DJU
Ændring i FMR (er rundsendt med kommentarer), vi skal svare FJD i APR.
Evt. dispensation til ikke at indføre unghundeklasse indtil 36 måneder. De engelske får det. Svar til FJD ikke senere end 15 APR 2017.

c.    FJD
Kort gennemgang af sidste FU/FJD

7.   Hunden i fokus

8.   Allan Grundahls skriv til DJU, rundsendt den 16 NOV. Jeg har rykket Aage Stenhøj for et svar.

9.    Eventuelt

 

Punkt 1.     Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – ingen bemærkninger.

Punkt 2.       Gennemgang af økonomi

Regnskab og budget udsendt til bestyrelse for kommentar. Ingen kritiske bemærkninger modtaget retur fra revisor. Medlemmer pr.31.12.16 603 stk. Revisions protokol forelagt bestyrelsen og underskrevet. Regnskabet sendes til web redaktør og lægges på hjemmesiden. Ansøgning fra Aalborg gruppen om tilskud til outdoor messe søgt om kr. 3000 samt ansøgning fra Bornholm på kr. 5000 vedtaget.

Punkt 3.       Møde med aktivgrupperne. Før Generalforsamling kun modtaget få tilsagn om fremmøde 3 aktivgrupper tilsagn om fremmøde. Vedtaget at rykke for tilsagn, er der kun 3 aktiv grupper tilmeldt aflyses mødet.

Punkt 4.       Generalforsamling: Karl-Georg har meddelt han stopper med bestyrelsesarbejde ref. opslag på hjemmesiden. Bestyrelsen har herefter indtaget suppleant John Okholm i bestyrelsen, og vil i perioden frem til generalformsamling være uden suppleant. Vedtægter gennemgås samlet ved generalforsamling til afstemning.  Herefter gives ordet til dirigenten som herefter styre denne til afslutning Indkommende modtagende forslag til generalforsamling blev drøftet. Som herefter lægges på hjemmesiden. Årets ildsjæl 3 kandidater modtaget og kandidat udvalgt.

Punkt 5.       Derbyprøven. 1 hold med 6 hunde, 10 tilmeldt d.d. Der trækkes lod. Da det ikke er muligt at finde flere dommere.

Punkt 6.       Indlæg fra DKK, DJU OG FJD.

a.    DKK formanden informerede om afgrænsninger af snitflader imellem DKK/DJU. – En hundefører har ansøgt DKK om Brugsprøve cert. (udstilling) i ”brugsklasse” på prøve fra udland. Beslutning vedtaget, om kun at acceptere resultater fra den tyske derby prøve. Herefter skal prøver/certifikater opnået i udlandet som modtages være tilgået KHK i oversat stand til dansk

b.   DJU Ændring i FMR (er rundsendt med kommentarer), vi skal svare FJD i APR.
Evt. dispensation til ikke at indføre unghundeklasse indtil 36 måneder. De engelske får det.
Svar til FJD ikke senere end 15 APR 2017.

 

c.    FJD overskud på kr. 10.000 i FJD, information om at samtlige på nær 2 vinderklasser har givet underskud. Med stor sandsynlighed tilgår de engelske racer de kontinentale udtagelses vilkår til DM. Debat i FJD om kvalitets prøver i respektive racer. Ønske fra de engelske racer om nedsættelse af 10 mdr. Regel til 9 mdr.

Punkt 7.       Hunden i fokus i Vejen. Drøftelse af kandidater som kunne tænkes at spørges om at repræsentere KHK ved dette arrangement. Derudover kontaktes arrangør som adspørges om hvordan dette arrangement tænkes i praksis.

Punkt 8.       Allan Grundahls skriv til DJU. Endnu ikke noget svar modtaget, Allan Grundahls må herefter selv rykke for tilbage svar.

Punkt 9.       Eventuelt. Invitation til lokal Hubertus dag i Sønderjylland diskuteret.

Endeligt tilsagn pt. Fra 5 dommere til Give prøven lørdag og 5 til søndag mangler så stadig 1.

Ny Pokal 118 Sjællandspokalen (PT Ringsted) indføres - pokal 110 flyttes og omdøbes til Sønderjyllands pokalen (PT Dover/Rødding)

Nye bilmærker skal bestilles.

Vedr. Give prøven bestilling af værelser til dommere, bestyrelse m.m. til overnatning.

 

 

 

Siden opdateret: 16-02-2017 17:59