Orientering om situationen i FJD         

 DJU's brev til DMK's formand          FJD - Åben henvendelse til DMK's bestyrelse og medlemmer          FJD - Referat bestyrelsesmøde og gruppemøder 10/5-2016

 

På FJD bestyrelsesmøde den 10. maj skulle der vælges to medlemmer, en fra den engelske gruppe og en fra den kontinentale gruppe, til FJD forretningsudvalg. Forretningsudvalget består nu af Søren Stenhøj Jensen DBK, undertegnede samt formand Christian Johansen og næstformand Frank Elmer.

 

Når referatet fra bestyrelsesmødet, der blev afholdt den 10. maj under de nye vedtægter, kommer på FJD hjemmeside vil man kunne se, at Dansk Drentsche Patrijshon Klub (Drenterne) havde meddelt at de ønskede at forlade FJD. Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enige om at give tilladelse til Drenterne, at de kunne melde sig ud af FJD pr. 30. marts 2016. DJU og FJD er i fællesskab ved at se på hvad det betyder for Drenterne. Drenterne kan ikke deltage i udstillinger og markprøver under FJD, det udestår om de ikke må deltage i de øvrige specialklubbers prøver og hvis de deltager kan det så føres i hundeweb. Grundet denne usikkerhed har KHK valgt at lade Drenterne starte på klubbens prøver indtil videre.

 

Forretningsudvalget (FU) i FJD havde sit første møde den 30. maj 2016 hvor et af punkterne var at skabe klarhed om Dansk Münsterländer Klubs (DMK) tilhørsforhold til FJD. FU besluttede at udarbejde og sende en åben henvendelse til DMK og klubbens medlemmer. Uklarheden omkring DMK´s fremtidige medlemskab i FJD hindrer de andre klubber i FJD (og det nye forretningsudvalg) i at udarbejde holdbare strategier for samarbejdet, herunder afstemme de fremtidige aktiviteter (inkl. bladet Jagthunden) i forhold til et realistisk økonomisk råderum.

 

 Udover at meddele sit forbehold i forhold til fortsat deltagelse i FJD, har DMK meddelt, at klubben mener, at gebyr til DJU indeholdt i deltagergebyret på anerkendte prøver opkræves uretmæssigt, og at DMK vil tilbageholde disse gebyrer fra egne prøver. Bidraget fra hundeførerne er med til at finansiere driften af DJU. Dette sammen med de faste aftalte bidrag fra DJ, DKK og FJD. På DJU´s hjemmeside under Referater, kan I se DJU´s behandling af denne sag. 

På mødet 10. maj 2016 måtte FJD tage til efterretning, at FJD bestyrelse har anvendt kr. 270.000 af foreningens formue siden 2012, og hvor regningen i 2015 for oprydningen efter det tidligere formandskab og balladen i FJD oversteg kr. 100.000. Det koster at rydde op. Nu handler det om at skabe grobund for samarbejde og udvikling af FJD.

Per Kaa Kristophersen

Formand

 

Siden opdateret: 03-06-2016 18:00