Bestyrelsesmøde den 23. november  2016.                          Klik her hvis du ikke kan se hele filen på din Iphone / smartphone/Ipad/Tablet

Sted:

Billund

Dato:

23 november 2016

Deltagere:

Per Kaa – Ellen Jørgensen – John Okholm – Niels Erik Kromann – Flemming Djarn.

 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde KHK.

Punkter på dagsorden

1.     Velkomst.

2.     Økonomi/medlemmer.

3.     Formandens pligter i forbindelse med Jul

4.     Status vedr. Aktivgrupperne.

5.     Møde med aktivgrupperne forud for generalforsamlingen.

6.     Generalforsamling 2017.

7.     Derbyprøven 2017.

8.     Indlæg fra DKK, DJU & FJD.

9.     Pokal Konditioner.

10.  Allan Grundahls skriv til DJU.

11.  Basis og Basis Plus stambøger

12.  Eventuelt.

 

Punkt 1.     Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – ingen bemærkninger.

Punkt 2.       Gennemgang af økonomi pr. 31/10-2016 603 medlemmer fremgang på 6 medlemmer.  Kassereren fremlagde udkast til budget for 2017. Drøftelse af forslag fra revision, omhandlende et mere overskueligt regnskab.

Punkt 3.       Formandens pligter i forbindelse med jul. Drøftelse af div. blandt andet julekort, til dem vi har brugt i 2016 som terrænleder ved Giveprøven. Annonce vedr. Giveprøven inden 1/1-2017. Ellen aftaler priser med Grønbjerg Hotel.

Punkt 4.       Aktivgrupperne: formanden redegjorde for status mht. hvem og hvilke aktivgrupper han pr. dags dato havde haft kontakt/talt med.

Punkt 5.       Formøde med aktivgrupperne inden generalforsamling alle fra bestyrelsen deltager i dette møde. Aktivgrupperne skal tilmelde sig dette møde. Ellen bestiller lokaler på Hotel Hedegaarden.

Punkt 6.         Generalforsamling 2017. Forslag til ændring af vedtægter blev drøftet, samt alle praktiske foranstaltninger planlagt.

Punkt 7.       Derby prøve 25/3-2017 forespørgsel om afholdelse af to prøver – 2017 er sidste ”prøve år” for prøveperiode herefter evaluering – HMC spørges om han vil være prøveleder.

Punkt 8.       Formanden informerede om div. Indlæg fra hhv. FJD/DJU/DKK.

·         Harris Jensen er blevet valgt til DKK for de stående hunde.

·         Grundet manglende deltagelse på efterårsvinderklasserne har det været drøftet om man skulle nedsætte kravet til at komme i vinderklasse således der kun skulle en 1. præmie til. Dette havde ingen gang på jorden i den kontinentale gruppe under FJD.

·         DJU har vedtaget for en prøveperiode på 3 år, at udvide ungdomsklassen til 36 måneder.

·         Der kommer en række ændringer til FMR disse kommer i høring i den kommende periode.

·         Der ligger et forslag om at ensarte reglerne for ræveslæb (Fuldbrugsprøver kontra Ræveslæbsprøver) således der kun er et regelsæt.

·         Der er indsendt forslag til DJU om at udtagelseskriterierne til DM bliver ensrettet med reglerne for udtagelsen til forårsmesterskabet.
Dette vil betyde at der udtages flere hunde ved specialklubbernes efterårsvindeklasser.

Punkt 9.       Pokalkonditioner elite pokal nr. 43 er forsvundet og aldrig uddelt, enighed om at fjerne denne fra pokal oversigten. Drøftelse om at ”omfordele” andre pokaler der ikke har været uddelt i en årrække, da vi ikke har pokaler til alle FJD prøver. Efter ønske fra Torsted, ændring af et par schweisspokaler så de dækker mere bredt.

Punkt 10.     Skrivelse fra Allan Grundahl til DJU – Allan Grundahl har tilskrevet DJU om det formentlig er en fejl at: "Bedste hund med 1.præmie på fuldbrugsprøve og 1.vinder på fuldbrugsprøvemesterskabet tæller som 1.vinder i vinderklasse", da det kun er den ene af dem der tæller.

Punkt 11.     Basis og Basis Plus Stambøger – Beslutning vedtaget, om ikke at tilgå denne løsning.

Punkt 12.   Eventuelt.

·         Vissenbjerg udstilling
Dommer: Conni Jacobsen
Sekretær: Vicki Cramer

·      Bredsten Udstilling
Dommer: Erik Petersen
Sekretær: Anette Damm

·      Giveprøven ikke alle dommere har pr. 23.nov.2016 meldt tilbage.

·      FM tager kontakt til Michael Ramlau fra Schweissforeningen angående en pokal.

·      Klubbens tøj skal sælges til under indkøbspris – prisstigning på kr. 100,- vedtaget.

·      Fra nogle medlemmer var modtaget oplæg til forskellige aktiviteter. Dette ses der nærmere på.

·      110 års jubilæum i 2018. Forskellige tiltag drøftet

 

Opdateret: 06-01-2017