Bestyrelsesmøde den 1. marts  2016.

 

 

1. Velkomst ved FM
Formanden bød de nye medlemmer velkommen og lykønskede de gamle medlemmer med genvalget. Formanden gennemgik arbejdet i bestyrelsen.

 

2. Konstituering af bestyrelsen

·         John Okholm
Suppleant

·         Flemming Djarn
Sekretær

·         Karl Georg Kristensen
Aktivgruppekoordinator

·         Niels Erik Kromann
PL: Bredsten udstilling
Materielforvalter

·         Ellen Jørgensen
Kasserer
Årbogsredaktør

·           Per Kaa Kristophersen
Formand
PL: Vissenbjerg udstillingen

 

3. Økonomi

Kassereren gennemgik økonomien og medlemstal.

 

4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen har fået gode tilbagemeldinger på dirigentens arbejde under generalforsamlingen.

FM tager kontakt til DKK vedrørende betegnelsen KS og sender derefter en anmodning til DKK.

 

5. Giveprøven

Klubben har søgt og fået tilladelse til at oprette et hold med løbske tæver. I den anledning havde prøvelederen en række spørgsmål som bestyrelsen svarede på

Kassereren tager kontakt til de sidste vedrørende indkvartering og spisning til Give prøven. Formanden og kassereren udfærdiger opslag til hjemmesiden om et løbsk tævehold.

Hans Martin udfærdiger jubilæumsdiplomer på jubilarerne. Hvis det er muligt ønsker en enkelt dommer at blive udskiftet, prøvelederen tager kontakt til et par emner.

 

 

6. Derbyprøven

Desværre var der kun 2 tilmeldte til Derbyprøven, derfor var bestyrelsen nødsaget til at aflyse denne. Der skal lyde en stor tak til Hans Martin Christensen og Jacob Poulsen. Bestyrelsen håber vi må vende tilbage næste år.

 

7. Orientering fra DKK formandsmøde

De væsentlige pkt. fra DKK var:

·         Det ulmer i FCI, de store europæiske medlemslande er ikke tilfreds med fordeling af ansvar. Formand DKK Jørgen Hindse sidder i spidsen for en arbejdsgruppe der skal udrede trådene.

·         DKK udvider bygningsmasse og bliver samplaceret med Agri forsikring.

 

8. Eventuelt

DJ har henvendt sig for at få en racebeskrivelse til bladet Jæger. Formanden afleverer denne inden 01. maj 2016.

 

FJD udstillingen er på plads mht. dommer og sekretær.

 

Bredsten udstillingen er sekretæren og dommer på plads .

Annonce inden 1. maj.

 

Efterårsvinderklassen, den 24. september, terrænet er på plads, der er bestilt på Uge camping. Rum og kogekone til fredag aften er bestilt

Formanden indsender annonce til Jagthunden inden 01. juli.

 

 

P.K. Kristophersen                                                                           E. Jørgensen
Formand                                                                                             Kasserer

 

 

N.E. Kromann                                                                                   K.G. Kristensen
Materielforvalter                                                                                Aktivitetsgruppekoordinator

 

 

Flemming Djarn                                                                                John Okholm
Sekretær                                                                                             Suppleant

 

Siden opdateret: 08-03-2016 21:17