Bestyrelsesmøde den 02. februar  2016.

 

Pkt. 1.

Underskrivelse af sidste referat.

 

Pkt. 2.

Økonomi

Kassereren redegjorde for budget 2016, revisorens bemærkninger til regnskab 2015 og medlemstal.

Revisionsberetning blev underskrevet samt 2015 overskud blev fremlagt.

 

Pkt. 3.

Orientering FJD, DJU, DKK og DJ.

Medlemmerne opfordres til at læse FJD og DJU referater på respektive hjemmesider.

FJD: Der har ikke været aktiviteter i FJD siden sidste bestyrelsesmøde.

DJU: Der har ikke været aktiviteter i DJU siden sidste bestyrelsesmøde.

DKK: DKK afholder formandsmøde den 27. februar, formanden for klubben deltager.

DJ: Har afholdt møde om udsætningsforliget. Der er blandt FJD specialklubber, i DJU og DKK stor enighed om den nuværende udsætningsregler er tilstrækkelige - de skal bare overholdes. Det er for nærværende svært at spå om hvad det hele ender med, det syntes som om DJ ikke helt er på linje med FJD,DJU og DKK.

DJ afholder møde om natur- og vildtpleje med fokus på udsætning af fjervildt den 04. april, sekretæren deltager.

 

Pkt. 4.

Årets ildsjæl.

Formanden havde modtaget emner fra aktivgrupperne. Efter en kortere debat blev årets ildsjæl udpeget.

 

Pkt.  5.

Messer og udstillinger (værdien af disse)

Det syntes som om, at standlejen på nogle af messerne er skudt i vejret. Bestyrelsen diskuterede værdien af disse messer/dyrskuer i forhold til at hverve nye medlemmer.

Der var enighed om at det var begrænset hvad disse messer gav af nye medlemmer. Bestyrelsen vil se nøje på ansøgningerne fra gang til gang.

 

Pkt. 6.

Generalforsamling herunder indkomne forslag.

Generalforsamlingen blev gennemgået pkt. for pkt.

Der er tre indkomne forslag og et er blevet afvist af formanden grundet han modtog det for sent.

De tre rettidige forslag skulle gerne være på hjemmesiden nu.

Pkt. 7.

Eventuelt.

Hans Martin udfærdiger en periodiseret job- /funktionsbeskrivelse til sekretæren, som afleveres ikke senere end inden generalforsamlingen.

Niels Erik og Karl Georg udfærdiger en periodiseret job- /funktionsbeskrivelse til sekretæren, som afleveres ikke senere end første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

 

H.M. Christensen                                                                             E. Jørgensen
Formand                                                                                             Kasserer

 

 

N.E. Kromann                                                                                   K.G. Kristensen
PR                                                                                                       Aktivitetsgruppekoordinator

 

 

P.K. Kristophersen
Sekretær

 

 

Siden opdateret: 10-02-2016 16:30