Bestyrelsesmøde den 8. december 2015.

 

 

Afbud fra KGK pga. sygdom

 

Pkt. 1.

Underskrivelse af sidste referat.

 

Pkt. 2.

Økonomi, herunder budget for 2016

Kassereren redegjorde for kassebeholdning og medlemstal.

Kassereren fremlagde budget for 2016.

Det blev besluttet at der anskaffes en mobiltelefon, på et billigt abonnement, til bestyrelsen således salg af korthårs effekter kan ske via MobilePay og Swipp.

 

Pkt. 3.

Orientering Fjd. DJU. DKK.

FJD: Der er udarbejdet nye vedtægter for FJD, disse træder i kraft den 01. maj 2015 (kan findes på FJD's hjemmeside når de bliver lagt op). I disse nye vedtægter er det bl.a. besluttet at referater fra FJD kun vil være at finde på FJD hjemmeside: http://www.fjd.dk/referater/.

DJU: Der er afholdt bestyrelsesmøde i DJU, referatet findes her: http://www.danskjagthundeudvalg.dk/index.php/referater/215--referat-dju-bestyrelse-10102015

DJ afholder møde om Udsætningsforliget i januar, sekretæren deltager.

DJ afholder møde om natur- og vildtpleje med fokus på udsætning af fjervildt den 04. april, sekretæren deltager.

 

Pkt. 4.

Generalforsamling (Herunder valg til bestyrelse) og forslag til generalforsamlingen.

Det blev besluttet, at formandskandidaten skulle udfærdige et mini CV til klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen har fået svar fra DKK vedrørende Martin Lund Ellegaards HD forslag. Disse svar bliver/er lagt op på hjemmesiden.

FM inviterer dem der skal have pokaler.

 

Pkt. 5.

Ny klubredaktør.

Siden sidste bestyrelses møde er der fundet to nye pokalansvarlige Anette og John Pedersen fra Lystrup. Der skal lyde en stor tak fra Korthaar Klubben til dem.

Anette Holm har været klubredaktør på Jagthunden i en årrække. Anette ønsker på grund af arbejde, ny hund samt et ønske om at være mere aktiv i aktivgruppen, at blive løst fra denne opgave. Anette har gjort et stort arbejde og været over os når deadlines skulle overholdes. , Anette der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for det store arbejde du har gjort. Vi er ikke i tvivl om at aktivgruppen vil få stor glæde af dig.

Det efterlader klubben med et hul der skal lukkes, såfremt der er nogen der brænder for at være klubredaktør modtager vi gerne et opkald.

 

Pkt. 6.

Giveprøven og Derbyprøven 2016

Giveprøven 2016

·         Prøveleder: Svend Arent Jørgensen

·         Terrænansvarlig: Niels Erik Kromann

·         Dommerbesætningen er ikke helt på plads, Hans Martin arbejder videre med dette.

·         Infrastrukturen omkring prøven er på plads.

·         Invitation af jubilarer: Hans Martin Christensen

 

Derbyprøven 13. marts 2016:

·         Prøveleder: Hans Martin Christensen.

·         Terrænleder: Jacob Poulsen

·         Dommere er på plads

 

Pkt. 7.

Henvendelse fra medlemmer.

Hans Martin Christensen har haft et par henvendelser angående hvalpe.

 

Pkt. 8.

Evaluering af efterårsvinderklasse.

Der var bred enighed om at klubbens efterårsvinderklasse var en succes, både hvad angår hytter, middag og terræn. Klubben har bestilt samme pakke i 2016 til den 24. SEP.

 

Pkt. 9.

Evt. og næste møde.

Kalenderen har fået et nyt format på hjemmesiden og vil fremover kun omhandle klubbens aktiviteter. Der vil være link til FJD, DJ, DJU og DKK aktiviteter.

Bestyrelsen mødes når deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen er passeret.

 

 

H.M. Christensen                                                                             E. Jørgensen
Formand                                                                                             Kasserer

 

 

N.E. Kromann                                                                                   K.G. Kristensen
PR                                                                                                       Aktivitetsgruppekoordinator

 

P.K. Kristophersen
Sekretær


 

Siden opdateret: 22-12-2015 13:16