Bestyrelsesmøde den 25. september 2015.
 

Pkt. 1.
Underskrivelse af sidste referat.

Referatet fra mødet den 14 JUL 2015 blev underskrevet.

 

Pkt. 2.
Økonomi

Kassebeholdningen blev oplyst

 

Fedder Brunhøj har deltaget i messen i tyskland og han beretter: Det er en stor og dejlig veltilrettelagt messe. Der er taget hensyn til dem der kommer med hund, så der er lavet luftefaciliteter uden for hallerne.

Der var stor tilslutning fra tilskuerne de to dage, hvor de forskellige jagthunde racer blev repræsenteret for publikum. Der ud over var der et meget alsidigt udstiller fremmøde. Både fra Danmark og Tyskland

Publikum var også meget spørgelystent, når de kom forbi standen hvor de korthårede holdt til.

Så alt i alt et godt arrangement. Det var ingen skade til vi kom der ned, så de kunne se, at en korthår kunne mindre være og lettere end det de selv kunne stille med.

 

 

Pkt.3.
Dommeruddannelse til udenlandske prøver.
Derbyprøven skal evalueres i 2016 og bestyrelsen ønsker at danske dommere skal kunne dømme den. Derfor har bestyrelsen undersøgt hvilke muligheder der er for at få danske dommere til at dømme. Samtalerne er ført med repræsentanter fra DJU og DKK og resultatet er listet herunder.

 

Fakta.

1.    Derbyprøven er en forsøgsprøve der skal evalueres i 2016.

2.    Derbyprøven er godkendt af DKK og kan resultat føres i Hundeweb.

3.    Derbyprøven er ikke godkendt af DJU, som det er blevet sekretæren oplyst, og dermed ikke FCI godkendt. Det betyder at den danske Derbyprøve ikke er godkendt på lige fod med de øvrige nationers Derbyprøve.

4.    Bestyrelsen ønsker at bibeholde Derbyprøven efter 2016.

5.    Bestyrelsen ønsker at danske dommere kan dømme den danske Derbyprøve.

 

Information.

I følge DJU og DKK er det ikke tilstrækkeligt at Derbyprøven alene er godkendt af DKK. Såfremt Derbyprøven skal implementeres fuldt ud, skal reglerne for Derbyprøven tilsendes FJD, som vil videresende dem til DJU for endelig godkendelse. Når DJU har godkendt prøven vil de sende den til FCI og først på dette tidspunkt har vi en Derbyprøve på lige fod med de øvrige nationer. Såvel FJD og DJU vil se positivt på at Korthaarklubben fremsender regler for Derbyprøven og det vil formentlig være tale om en ekspeditionssag. Det vil have den fordel at den danske Derbyprøve er på lige fod og anerkendt med de øvrige nationers Derbyprøver.

 

DJU og DKK har talt med tyske klubber og repræsentanter fra disse klubber ser ikke noget problem i at danske dommere dømmer den danske Derbyprøve når den er godkendt i DJU. Tyskerne er også villige til at afholde et seminar for danske dommere.

 

Forslag til løsning.

Mandatet lød alene på at få danske dommere godkendt til at dømme den danske Derbyprøve, derfor er det kun 4/5 af bestyrelsen der er enig i nedenstående køreplan

 

Derbyprøven skal som bekendt revideres i 2016, her vil det måske være en fordel at vi ser på teksten så den bliver mere dansk uden at indholdet ændres. Sekretæren vurderer at vi som klub skal går den slagne vej for at få Derbyprøven godkendt ved alle instanser. Vi har som bestyrelse tidligere givet håndslag på at vi vil bakke op om såvel FJD og DJU.

Når den Danske Derbyprøve er godkendt i DJU er det kun en formsag at få danske dommere godkendt til at dømme den danske Derbyprøve.

 

Tyskerne har åbenbart kommentarer som dommerne skal dømme efter, umiddelbart er jeg ikke klar over om bestyrelsen har set dem. Hvis ikke, skal disse kommentarer også oversættes - dette er blevet iværksat

 

Samtidig vil jeg gøre opmærksom på at jeg har oplevet DJU og DKK som positive medspillere der har et ønske om at få den danske Derbyprøve international anerkendt samt at få danske dommere til at dømme den.

 

Det skal nævnes efter ønske fra Formanden, at han ikke er enig i ovenstående.

 

Pkt. 4

Indstillinger til DJU udvalg

KHK vil stille to forslag til fuldbrugsprøveudvalget - Hans Martin tager kontakt.

KHK vil stille et forslag til Slæb- og Apporteringsudvalget - Hans Martin tager kontakt.

KHK vil stille forslag til økonomiudvalget - Hans Martin tager kontakt.

 

Pkt. 4

Retningslinier vedr. klubredaktør

Hans Martin tager fat i såvel Anette Holm som Flemming Østergaard således der er skabt klare retningslinier mellem klubredaktøren og redaktøren fra Jagthunden.

 

Pkt. 5

Fjd vedtægter og valg.

Bestyrelsen har gennemlæst forslag til nye vedtægter for FJD og finder disse vedtægter særdeles anvendelige og fyldestgørende.

 

Bestyrelsen ser frem til det fremtidige samarbejde med FJD i rammen af de nye vedtægter og føler de er rigeligt dækkende. Korthaarklubben ønsker, som Dansk Gordon Setter Klub, at vedtægterne bliver vedtaget hurtigst muligt således det primære arbejde får mere fokus.

 

Med hensyn til navnet for FJD vil Korthaarklubben forslå at det ændres fra "Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark" til "Foreningen af Stående Jagthunde i Danmark"

 

Pkt. 6

Evaluering Bredstenudstilling og 2016 udstillingen

Bestyrelsen vil fremover have mad i reserve og anvende gasgrill. Området er bestilt til 2016.

 

Pkt. 7

Valg til bestyrelse

Bestyrelsen diskuterede emner til bestyrelsen.

 

Pkt. 8

Eventuelt.

Jeg har flyttet uafklarede pkt. til under eventuelt.

 

Ny pokalansvarlig.

Allis Kiholm ønsker at blive afløst som pokalansvarlig. Flere emner som afløser blev diskuteret - Hans Martin tager kontakt.

 

Giveprøven 2016.

Giveprøven 2016 blev debatteret stadig i lyset af udsætningsforliget samt prøveleder, terrænleder og dommere.

 

Dommer til FJD udstilling 2016 

 

 

 

 

H.M. Christensen                                                                             E. Jørgensen
Formand                                                                                             Kasserer

 

 

N.E. Kromann                                                                                   K.G. Kristensen
PR                                                                                                       Aktivitetsgruppekoordinator

 

 

P.K. Kristophersen
Sekretær

 

 

Siden opdateret: 08-10-2015 20:06