Bestyrelsesmøde den 14. juli 2015.

 

Pkt. 1.
Underskrivelse af sidste referat.

Referatet fra mødet den 14 JUN 2015 blev underskrevet.

 

Pkt. 2.
Økonomi

Kassebeholdningen blev oplyst.

 

Pkt.3.
DKK. Herunder Askovmødet
Program for Askov mødet er fordelt.

 

DKK har fået en henvendelse fra et medlem. som DKK har sendt til HMC med DKK kommentar.
Henvendelsen lyder som følger:

 Hej Hans Martin, 

Vi har fået en forespørgsel fra en ejer af Korthåret Hønsehund.

 

Hunden har bestået den tyske Derby prøve (med en 1. præmie), og denne prøve har I tidligere godkendt til adgangsgivende til brugshundeklasse. Dette er, som vi ved, jo ikke det samme, som værende god nok til det danske championat. 

 

Det danske prøvekrav til DKCH er i dag følgende:

 
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.

 

Mener I, at prøven kan sidestilles med det danske prøvekrav (i sværhedsgrad og indhold), og at det derfor kan godkendes til det danske championat? Ejer vil formentlig også ansøge om det internationale championat, såfremt det godkendes. Til orientering vedhæfter jeg kopi af prøven.

 

HMC har sendt følgende svar til DKK:
Vi har i sin tid fra korthaarklubben givet hunde der har opnået en 1. pr. på Derby prøve lov til at stille i Brugshundeklasse på udstilling, idet vi betragter en 1. pr. på Derby ligestillet med en 3. pr i unghundeklasse, der jo også giver adgang til at stille i Brugshundeklasse. Men vi har ikke ændret og ønsker ikke at ændre på proportionerne til en Championat titel, der stadig kræver en 1. pr i åben eller brugsklasse på markprøve. Så vi har ikke ændret på de danske krav til et DKCH eller DKJCH.

 

DJ. Herunder forårsudsætningsforliget.

Udsætningsforliget vil blive færdigbehandlet i 2016 og resultatet af forliget vil implementeres i 2017. KHK har altid og vil fremover overholde reglerne vedrørende udsætning uanset resultatet af forhandlingerne, dette kan få indflydelse på forårs hovedprøven i 2017.

 

FJD. Referat

Ingen bemærkninger til FJD referat.

Der var bred enighed i bestyrelsen om at klubben ikke ønsker særskilte prøver, som foreslået af Kleiner Münsterlænder klubben, men at KHK alene ønsker prøver som i det nuværende regi.

Der blev endvidere diskuteret hvordan vi undgår at anvende billeder som vi ikke har rettigheder til.

 

DJU. Referat

KHK holdning er alle prøver bør ligge under DJU paraply, dette giver et ensartet regelsæt.

 

KHK vil stille to forslag til fuldbrugsprøveudvalget - Hans Martin tager kontakt.

KHK vil stille et forslag til Slæb- og Apporteringsudvalget - Hans Martin tager kontakt.

KHK vil stille forslag til økonomiudvalget - Hans Martin tager kontakt.

 

Pkt. 3 Henvendelse fra medlemmer

Herunder forslag til Generalforsamling.
Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag til generalforsamlingen 2016. Bestyrelsen har valgt at lægge forslaget på hjemmesiden nu, således medlemmerne har mulighed for at diskutere og tage stilling til forslaget i god tid før generalforsamlingen.

MVH
sekretaer@korthaarklubben.dk

Forslag til generalforsamling 2016
Punkt 1:
Hvis man ønsker at sælge hvalpe på korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis igennem korthårklubben . Skal det være et krav at: Begge forældre er HD frie ,A eller B og at billederne er godkendt af DKK.
.

 Punkt 2 :
Hvis man importerer hunde og ønsker at avle på dem , skal de være HD frie A eller B  og billederne skal være godkendt af DKK

 Punkt 3:
Hvis man foretager en parring ,af sin tæve med en udenlandsk hanhund. Skal det være et krav at: Den/disse er HD frie A eller B og at billederne er godkendt af DKK

 Punkt 4:
Hunde født før 1/1 2011 er fritaget .
 

Forslaget træder i kraft dags dato for afholdelse af generalforsamlingen i 2016 , såfremt at der er et flertal for dette.

Venlig hilsen
Martin Lund Ellegaard.

 

Ny pokalansvarlig.

Allis Kiholm ønsker at blive afløst som pokalansvarlig. Flere emner som afløser blev diskuteret - Hans Martin tager kontakt.

 

Pkt. 4. Vedtægtsændring.

Bestyrelsen er blevet oplyst der kommer enkelte vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2016. Disse skal debatteres og vil blive opslået på hjemmesiden i god tid før generalforsamlingen.

 

Pkt. 5. Bredsten udstillingen.

Aftaler om omkring Bredsten udstillingen blev aftalt. Bestyrelsen mødes fredag kl. 1500 for klargøring.

 

Giveprøven 2016.

Giveprøven 2016 bliv debatteret stadig i lyset af udsætningsforliget samt prøveleder, terrænleder og dommere.

 

Et medlem har gjort opmærksom på konditionerne for uddeling Langhårs Pokalen ikke er helt korrekte. Konditionerne bliver lavet om så hunden fremover skal være præmieret.

 

Dommer til FJD udstilling 2016

Dommer til FJD udstillingen 2016 blev debatteret - Hans Martin tager kontakt.

 

Pkt. 6. Efterårsvinderklasse.

Klubbens efterårsvinderklasse er på plads herunder dommere, indkvartering, spisning og afslutning. Klubben er blevet lovet 8 terræner, bestyrelsen håber det er muligt at komme over 50 hunde.

 

Pkt. 7. Nyt fra fremtidsudvalget

Fremtidsudvalget består af Kenneth Rehhoff, Laila Bilberg, Troels Christensen og Kåre Riishøj. Udvalget arbejder selvstændigt og de har ingen tidshorisont på arbejdet. De har valgt at holde møde under Bredsten udstillingen. Der blev stillet forslag om, at de fortæller om deres arbejde på generalforsamlingen.

 

 

Pkt. 8. Evt.

Karl Georg orienterede om Nordisk landskamp.

 

H.M. Christensen                                                                             E. Jørgensen
Formand                                                                                           Kasserer

 

N.E. Kromann                                                                                   K.G. Kristensen
PR                                                                                                      Aktivitetsgruppekoordinator

 

P.K. Kristophersen
Sekretær

 

Siden opdateret: 26-07-2015 14:25