Bestyrelsesmøde den 14. juni 2015.

Pkt. 1 Underskrivelse af sidste referat
Referat fra mødet den 11. marts blev underskrevet.

 

Pkt. 2 Økonomi
Kassebeholdning pr. 31.05.2015 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.

 

Pkt. 3 Orientering FJD, DKK, DJ, herunder Askovmødet og DJ mødet omkring udsætningsforliget, samt orientering fra Karl Georg vedr. FJD.
Karl Georg refererede fra FJD mødet og gav udtryk for at det var et positivt møde. Kort gennemgang fra mødet omkring udsætningsforliget.
Det blev besluttet at Niels Erik og Per deltager i Askov mødet, Ellen tilmelder dem begge inden 20. jun. Niels Erik og Per oplyser til resten af bestyrelsen hvilke tema- og ERFA-grupper de ønsker deltage i.

 

Pkt. 4 Henvendelse fra medlemmer og andre, herunder forslag til Generalforsamling 2016 fra Martin Ellegaard.
Forslag vedrørende HD, fra Martin Lund Ellegaard, blev diskuteret. Der var enighed om at det krævede en til bundsgående undersøgelse og det blev lagt på hjemmesiden i god tid til generalforsamlingen i 2016.

 

Pkt. 5 Tyske prøver
VJP og HZP blev diskuteret.

Pkt. 6 Bredsten
Bredsten udstillingen gennemføres som sidste år med morgenmad og grill.

Pkt. Evt.
Næste bestyrelsesmøde den 14. juli, kl. 1400 ved Karl Georg.
Efterårsvinderklassen blev diskuteret.

 

Siden opdateret: 21-06-2015 19:05