Bestyrelsesmøde den 7. januar 2015.

 Referat: 

1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra mødet den 2. december 2014 blev underskrevet.

2. Økonomi
Kassereren gennemgik det næste færdige regnskab. Dog mangler der endnu 2 regninger. Når disse er i hus og regnskabet er endelig fremsendes det til bestyrelsen. Regnskabet udviser overskud. Det færdige regnskab sendes ligeledes til revisor.

3. Udfærdigelse af skrivelse til hjemmesiden vedr. valg til DKK
Formanden havde indkaldt til dette møde og ønskede, at der skulle laves en skrivelse til hjemmesiden vedr. valg til DKK. Dette var der ikke tilslutning til. I stedet blev vi enige om, at såfremt der var nogle der ikke havde læst referatet fra sidste møde, hvori emnet var behandlet, ville vi lægge følgende på hjemmesiden under nyheder:

Referat fra 2.12.2014 Punkt 3:
Valg at kandidat til DKK blev drøftet meget. 2 kandidater er opstillet. Drøftet meget om man var for eller imod fællesskabet. Bestyrelsen i KHK er heller ikke enige, men af hensyn til fællesskabet, stemte vi med flertallet.
Tilføjelse: I en tidsmæssig presset situation traf formanden et valg.

4. Kandidat til FJD bestyrelse
På grund af det meget dårlige samarbejdsklima der pt. hersker i FJD ønsker HMC ikke at bruge sin tid der mere. HMC giver derfor ved mødet den 25.02.2015 FJD besked om at han stopper, men at en anden repræsentant fra Korthaarklubben tager over. KGK blev udpeget som deltager i mødet og deltager som klubbens repræsentant ved de resterende møder i 2015.
Det er bestyrelsen der beslutter, hvem der skal være klubbens repræsentant i FJD’s bestyrelse. Det skal ikke nødvendigvis være formanden.

5. Retningslinier vedr. hjemmesidens gæstebog
Der var drøftelse om diverse indlæg der er lagt på klubbens gæstebog vedr. valg til DKK. Vi har i klubben besluttet ikke at have et debatforum, men tværtimod en gæstebog, hvor medlemmer kan komme med forskellige input. Vi ønsker i alle sammenhænge, at der kan formidles oplysninger af forskellig karakter i en pæn og ordentlig tone. Vi vil dog gerne henstille, at man sætter sit eget navn under diverse indlæg. Man kan jo fejlagtig komme til at tro, at nogle har lagt indlæg på, men at det så i realiteten er lagt på af nogle andre, så derfor eget navn under.

6. Eventuelt
Der er indkaldt til diverse møder i DJU, FJD og til DKK’s repræsentantskabsmøde. Klubbens Derbyprøve er lagt på til oprettelse i Hundeweb, så det fremover bliver muligt at tilmelde via dette og ligeledes bliver resultaterne ens registrerede. Anlægsprøveudvalget for VJP og HZP prøverne er ved at oprette egen hjemmeside, hvortil der skal bruges forskellige billeder og logo. Rene har erstattet Heine Jørgensen i dette udvalg. Anders Wanstrup er også med i udvalget. Der er ligeledes anmodet om billeder til brug for en artikel om Den korthårede Hønsehund i magasinet Jagt, Vildt og Våben

 

Siden opdateret: 10-01-2015 18:57