Dagsorden bestyrelsesmøde den 11. november 2012

 

1. Underskrivelser af sidste referat

2. Økonomi (Herunder budgetforslag)

3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK skrivelser

4. Evaluering af efterårsvinderklasse, planlægning af 2013, med forslag til indstilling af Dommere

5. Evaluering af jagtdag for nye medlemmer og planlægning af ny.

6. Generalforsamling 2013 (Herunder dagsorden til møde med aktivgrupper)

7. Giveprøven og Dommerbesætning.

8. Henvendelse fra medlemmer

9. Eventuelt og næste møde.

 

Referat:

1. Underskrivning af sidste referat

Referat fra møde den 5.09.12 blev underskrevet

 

2. Økonomi (Herunder budgetforslag)

Kassebeholdning pr. 31.10.2012 samt medlemsantal blev oplyst. Udkast til budget var tilsendt bestyrelsesmedlemmerne forud for mødet. Blev gennemgået og justeret. Da FJD har besluttet at opkræve 3-5 kr. pr. medlem i specialklubberne som tilskud til Agerhønefonden blev dette punkt forhøjet med kr. 3.500. Ligeledes blev det besluttet at yde telefontilskud til alle bestyrelsesmedlemmer ud over kasserer og formand, hvorfor dette punkt også blev forhøjet med kr. 3.500,-. Budgettet finjusteres når året er gået.

 

3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK skrivelser

FJD: Mht. antal af ringe ved udstillingen i Vissenbjerg vil specialklubberne få besked om antal tilmeldte efter tilmeldingsfristens udløb, således at dommer, sekretær m.m. kan justeres. I tilfælde af kun 1 ring, kan nogle møde ind senere. Manglende kritikker på Hundeweb var blevet berørt på FJD mødet. Dette vil DJU følge op på. Ny reservedommer til DM 2013 indstilles. Ligeledes dommere til DM 2014.

DJU: Referat fra møde i oktober var tilsendt klubberne. Forskellige ting blev drøftet. Ligeledes blev drøftet ny indstilling til SAU udvalget. SAU prøverne fordeles bedre geografisk i 2013. Apporteringsdommere kan dømme DJU’s apporteringsprøver og Udvidede apporteringsprøver, efter indstilling til DJU evt. også Ræveslæb og Slæb og Apporteringsprøver. Der lægges op til debat om ændring af fordelingsnøgle for deltagelse ved DM mht. til deltagelse fra specialklubbernes vinderklasser.

DKK: Formandsmøde i januar 2013. Valg til DKK 2013. Udstillingsdommer Conni Jacobsen indstilles til også at dømme korthår.

 

4. Evaluering af efterårsvinderklasse, planlægning af 2013, med forslag til indstilling af Dommere

Dejligt at der var så stor tilslutning så vi kunne få 2 vinderklasser. Rigtig fin og godt tilrettelagt prøve. Stor tak til Allan Grundahl og hans hjælpere for veludført arbejde i 2012. Vi glæder os allerede til 2013 som også lægges i hænderne på dette team. Vi skal i programmet gøre opmærksom på, at klubben er vært ved kaffe og kringle ved afslutningen. Dommere til 2013 blev drøftet.

Det var også en rigtig hyggelig fredag aften med stor deltagelse. Stor tak til Frederik Tamer og Lærke for lækker mad i form af grillet vildsvin med tilbehør. Her var Allan også tovholder mht. sted m.m. Dette ønsker vi at ændre fra 2013 idet det er for meget at belaste Allan med. Vi har fået et rigtig godt tilbud fra Danhostel Nykøbing Falster med bespisning fredag aften, overnatning på x antal værelser og evt. morgenkaffe alt afhængig af hvor mødested for prøven bliver. Dette arbejdes der videre på.

 

5. Evaluering af jagtdag for nye medlemmer og planlægning af ny.

Et rigtig fint arrangement som vi har fået stor ros for. Rigtig positive deltagere som fik en virkelig god dag, både i teori og praksis. Stor tak til Karl Georg og Mariann for tilrettelæggelse og husrum.

Der foretages igen i år lodtrækning fra 1.10.2011 til 31.12.2012. Arrangementet afholdes igen i 2013 i Hals hos Karl Georg.

 

6. Generalforsamling 2013 (Herunder dagsorden til møde med aktivgrupper)

Indkaldelse er sendt til Jagthunden til offentliggørelse i bladet i december. Forslag fra bestyrelsen blev drøftet. Der indkaldes forslag fra Aktivgrupperne til Årets Ildsjæl 2012. Ligeledes inviteres Mest vindende hunde 2012.

Anders fremsender forslag til dagsorden for møde med Aktivgrupperne forud for Generalforsamlingen kl. 9.00 til bestyrelsen hurtigst muligt og fremsender invitation til Aktivgrupperne med opfordring til forslag til dagsorden ligeledes hurtigst muligt.

 

7. Giveprøven og Dommerbesætning.

Giveprøven foregår 6. og 7. april 2013. Dommerinvitation blev drøftet. Jubilarer inviteres. Der er i 2013, 1 50 års jubilar og 10 25 års jubilarer.

Succes’en fra sidste år, med at tilbyde nye hundeførere at følge med og se hvad en markprøve går ud på, gentages. Karl Georg er tovholder og annonce sættes både i Jagthunden og på hjemmesiden.

 

8. Henvendelse fra medlemmer

På sidste møde havde vi et par henvendelser fra medlemmer. Ang. træningskammerater/steder i Thy området har vedkommende fundet sammen med et medlem, hvilket er meget glædelig. Vi havde en opfordring på hjemmesiden om dette.

Et andet medlem spurgte på sporchampionat. Vi har efterfølgende bedt ham komme med sit oplæg som han foreslog han gerne ville. Dette kommer lige først i det nye år.

 

9. Eventuelt og næste møde.

Forskellige ting drøftet. Næste bestyrelsesmøde mandag den 11. februar kl. 17.30 i Billund, så er fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen udløbet.

 

 

 

 

 

Siden opdateret: 05-01-2013 20:34