Dagsorden til bestyrelsesmøde den 5. september 2012

 

1. Underskrivning af sidste referat.

2. Økonomi

3. FJD-DJU-DKK.

4. Evaluering af FJD og Bredstenudstilling.

5. Dommere til FJD og Bredstenudstilling 2013.

6. Efterårsvinderklasse på Lolland Falster.

7. Henvendelse fra medlemmer.

8. Dommeruddannelser.

9. Planlægning af deltagelse på messer og skuer 2013 m.m.

10. Evt. og næste møde.

 

Referat:

1. Underskrivning af sidste referat

Referat fra møde den 21.05.12 blev underskrevet

 

2. Økonomi

Kassebeholdning pr. 31.08.12 samt medlemsantal blev oplyst. Mht. gratis medlemskab drøftede vi dette endnu engang. Vi mener det er meget svært at håndtere, for hvem skal det gælde for. Er det også ”gamle” medlemmer der har været ude i en periode og så kommer tilbage? Vi kan ikke tjekke hvem der har været medlemmer tidligere end vores EDB system give mulighed for. Måske skulle vedtægterne ændres så medlemskab blev halveret fra 1.07. og ikke som nu 1.10.

Der er indhentet tilbud på foderrør til terrænerne ved Giveprøven. Tilbuddet er accepteret.

 

3. DKK-DJU-FJD

DKK – Skrivelse vedr. avlsrestriktioner. Generel gennemgang af samtlige klubbers restriktioner. Vi fastholder at Korthaarklubben ingen avlsrestriktioner har, men har krav til optagelse i klubbens avlsregister.

DJU – Valg til diverse udvalg drøftet, kandidatforslag indsendes inden 1.10.

FJD – Der har været afholdt møde vedr. markedsføring af den stående jagthund. Det var et rigtig godt møde, med mange gode ideer. Referat fremsendes når det er tilgængeligt.

 

4. Evaluering af FJD og Bredstenudstilling.

FJD – Mener det er vigtigt når Udstillingsudvalget foretager ændringer, at dette meddeles klubberne i god tid. Vi stod i år i Vissenbjerg og havde kun fået tildelt 1 ring. Så kunne vi have bedt den ene dommer komme lidt senere. Vi vil rejse dette spørgsmål til FJD møde, samt forespørge mht. afregning af dommere.

Bredsten – En rigtig god dag. Dejligt med den forholdsvis store tilslutning. Der var mange hundeførere der benyttede sig af Karl Georg og Villys gennemgang og forklaring af hvordan en udstilling forløber. Vi drøftede enkelte bedømmelser. Der var meget stor tilslutning til bespisning og det er helt sikkert noget der skal gentages. Fint med fælles grill, men der skal være lidt bedre organisering af Ta’selv mad, ligesom vi mener der skal være mad i alle klubbers telte, således at det kun er grillmaden der skal hentes. Der skal være en tovholder der sørger for dette.

Hvis vi skal blive ved med at have stort telt sat op, som virkede rigtig godt som samlingspunkt, skal vi have nogle hjælpere til opsætning og nedtagning.

 

5. Dommere til FJD og Bredstenudstilling 2013.

FJD 2013 blev besluttet.

Bredsten 2013 blev besluttet. Sekretærer bestilles.

 

6. Efterårsvinderklasse på Lolland Falster.

Vi har modtaget udkast til prøvens forløb fra Allan Grundahl, der som sædvanlig har styr på tropperne. Vi må dog desværre forudse at der ikke bliver deltagelse nok til 2 VK, hvorfor der sendes afbud til 1 dommer.

Fredag aften til fælles grillmad har Frederik Tamer igen stillet sig velvillig til rådighed. Aftenen foregår i Schæferhundeklubbens klublokaler som er lige overfor Campingpladsen, og vi håber på stor deltagelse. Villy og Mona indkøber diverse til brug ved spisning.

 

7. Henvendelse fra medlemmer.

Et medlem har spurgt til propositionerne vedr. Markprøvepokalen – bestyrelsen fastholder at FUME med en vinderplacering stadig tæller med til denne pokal.

Et nyt medlem har spurgt til aktiviteter i det område han kommer fra nemlig Thy, idet han har langt til træning i de nuværende aktivgrupper. Vi mener ikke det pt. er muligt at oprette en aktivgruppe i dette område. Men vi vil lægge en forespørgsel på hjemmesiden, om der måske kunne findes nogle træningspartnere i pågældende område.

Et medlem er kommet med en forespørgsel på et evt. sporchampionat/klubchampionat i lighed med andre klubber. Vi havde en lang drøftelse af dette. Vi vil bede forslagsstilleren om at komme med sine input, og derefter drøfte det igen.

Leif Jensen har sendt en mail vedr. PR arbejdet på Sjælland. Bringes i Jagthunden og på hjemmesiden.

Mail fra Birte Web ang. Avlsregister. Præcisering af, at vedr. udstilling skal der stå:

”Excellent eller Very Good på FCI-anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24 måneder”.

En hund bør ikke optræde i avlsregisteret før den er fyldt 2 år, hvilket ikke er etisk korrekt.

 

8. Dommeruddannelser.

Vi har 2 personer som er godkendt som apporteringsdommere, hvoraf den ene overvejer at gå videre til markprøvedommergerningen. Vi har 1 i gang som schweissdommer. Så er der nogle der går med tanker om at påbegynde uddannelserne, skal de endelig kontakte bestyrelsen, så vil vi være behjælpelige med at få dem i gang.

 

9. Planlægning af deltagelse på messer og skuer 2013 m.m.

Der er pt. planlagt nogle aktiviteter i 2013. Outdoor Messe i Aalborg i februar. Sjælland har gang i nogle efterhånden faste arrangementer. Det undersøges med Sønderjyske Dyrskuer. Ligeledes undersøges det med Herning Dyrskue og evt. Hingstekåring i Herning.

I klubregi fik vi nogle datoer fastsat:

Generalforsamling 23/2-2013 kl. 11.30 Hotel Hedegården, Vejle

Formanden er på valg – modtager genvalg, Ellen og Villy er på valg – modtager genvalg.

Bestyrelsen forbereder forslag til behandling på Generalforsamlingen.

Spørgeskemaet behandles på generalforsamlingen – Konklusion matcher klubbens avlsmål.

I forbindelse med Generalforsamling planlægges formøde med Aktivgrupperne i Vejle kl. 9.00. Anders kommer med oplæg inden næste møde.

Giveprøven løber af stabelen den 6-7/04-2013, FJD Udstilling 9/6-2013, Bredsten Udstilling enten 27/7 ell. 3/8-13, afklares hurtigst muligt sammen med de andre klubber, Efterårsvinderklasse 28/9-2013.

 

10. Evt. og næste møde.

Forskellige ting blev drøftet udenfor referat. Der afholdes Derbyprøve forår 2013.

Næste møde – Budgetmøde afholdes den 21/11-2012. 

 

Siden opdateret: 02-10-2012 21:06