Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21.05 2012 kl. 17.00

 

1. Underskrivning af sidste referat

2. Økonomi.

3. Evaluering Give prøven og Generalforsamling (Herunder konstituering)

4. FJD udstilling og Bredsten udstilling.

5. Efterårsvinderklasse (Herunder invitation af dommere)

6. Jagt for nye medlemmer

7. Ny trailer, samt PR matr.

8. Eventuelt og næste møde.

 

Referat:

1. Underskrivning af sidste referat

Referat fra 20.03.12, Minimøde 15.04.12 samt Generalforsamling 28.04.12 blev underskrevet

 

2. Økonomi.

Kassebeholdning samt medlemsantal blev oplyst. Der skal bruges ca. 45-50.000 til trailer med indhold til Sjælland. Der skal iht. forespørgsel på generalforsamlingen laves beregning på gratis medlemskaber og hvem det evt. skal være gældende for. Tages op på et senere møde. Det skal ligeledes tages op til overvejelse om der skal investeres i sikre værdipapirer, når aftalekontoen udløber først i 2014.

 

3. Evaluering Give prøven og Generalforsamling (Herunder konstituering)

Giveprøven: Vi skal hjælpes ad med at sørge for at alle jubilarer kommer til at sidde ved de reserverede borde. Indføjes i invitationen at de skal placere sig der. Ikke alle kender alle. Webmaster og redaktør skal bespises i den udstrækning de deltager, med ledsager.

Dommere skal give møde lørdag aften så de selv kan aflægge kritikker, af respekt for hundeførerne.

Der skal snakkes menu ændring med prøvelederparret og Sognegården, vi har nu kørt med samme menu i rigtig mange år. Der må være plads til ændring.

Vi har endnu ikke hørt noget svar på vores ansøgning om fodertønder fra DJ. Vi foreslår at vi selv får lavet nogle foderrør, idet vi mener det er bedre. Der indhentes tilbud.

Generalforsamling: Dejligt at se, at der trods ændring af dato, kom så mange deltagere ca. 85 medlemmer, der ønskede at bakke op om generalforsamlingen. Dirigenten styrede på bedste vis debatten. Tak for det.

Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster.

 

4. FJD udstilling og Bredsten udstilling.

FJD 10.06.12: Mad billetter bestilles. Vi medbringer selv morgenkaffe. Afregning med dommere bringes op i FJD. Sidste år gav FJD’s bestyrelse Udstillingskomiteen en 0-løsning, dvs. vi får i klubberne ingen afregning af evt. overskud, men vi skal i lighed med tidligere selv afregne med vore dommere. Det vil vi gerne have vendt i FJD’s bestyrelse.

 

Bredsten 04.08.12: Vil i det store og hele blive arrangeret som sidste år. Klubben er vært ved morgenkaffe til udstillere med ledsagere samt tilskuere, dette vil foregå i vores eget telt på pladsen fra kl. 8.30. Der vil blive arrangeret fælles spisning alle 3 klubber imellem med grillmad. Her er Korthaarklubben igen vært ved bespisning. Deltagere til morgenkaffe og grillmad skal tilmelde sig til formanden formand@korthaarklubben.dk. Man skal selv tage borde og stole med. Vi håber på rigtig god opbakning til dette arrangement.

 

5. Efterårsvinderklasse (Herunder invitation af dommere)

Efterårsvinderklassen 2012 er igen lagt i hænderne på Allan Grundahl og han dygtige medhjælpere på Lolland. Der vil også i år blive arrangeret fælles spisning fredag aften, samt mulighed for at booke overnatning. Allan er i gang med at undersøge muligheder med Forsamlingshus, vandrehjem o.l. Når han har fundet muligheder kommer han med udspil til bestyrelsen.

Dommerbesætning blev, i henhold til netop udsendt liste med rangering af dommere, besluttet.

 

6. Jagt for nye medlemmer

Jagten for de nye medlemmer, der blev udtrukket ved lodtrækning, finder sted den 16. september 2012 hos Karl Georg i Hals. Vinderne fra Give – Bedste unge han og bedste unge tæve vil blive inviteret med. Karl Georg arbejder med program og fremsender dette til HMC og resten af bestyrelsen, HMC udsender det efterfølgende til deltagerne. Der vil være mulighed for at tilmelde sig overnatning via Hans Martin. Der vil blive lavet en reportage til Jagthunden og Jæger. Vi håber det bliver en rigtig god oplevelse for deltagerne.

 

7. Ny trailer, samt PR matr.

Den nye trailer med indhold er ved at være klar til levering, der mangler lige nogle småting. Den skulle gerne være derovre til familiedagen. Der er lavet indholdsfortegnelse og retningslinier, som for det første sidder inden i traileren, men også lægges på hjemmesiden. De sjællandske aktivgrupper skal aftale indbyrdes, hvem og hvornår den skal bruges til forskellige arrangementer. Leif Jensen er tovholder og ansvarlig for opbevaring af traileren.

 

8. Eventuelt og næste møde.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er nu færdig. Det er netop rundsendt til bestyrelsen til godkendelse. Det er et stort og flot arbejde der er udført først og fremmest af webmaster. Det lægges nu på hjemmesiden med tæller på så vi kan se, hvor mange der er inde og læse det.

Der har været afholdt redaktørmøde med Flemming Østergaard fra Jagthunden. Vores redaktør syntes det var et godt og konstruktivt møde.

Det tøj vi har udvalgt til salg er blevet godt modtaget. Dog vil jakken med foer udgå, idet vores leverandør modtog disse i forskellige indfarvninger, hvilket ikke er optimal.

Aalborg aktivgruppe har tilmeldt klubben til Outdoor Messen i Aalborg i februar 2013. Stand leje aftales inden endelig beslutning.

Der afholdes møde i FJD regi ang. Tyske prøver og regler. HMC og Anders deltager.

Næste møde aftales i Bredsten.

  

 

Siden opdateret: 03-07-2012 22:33