Dagsorden til bestyrelsesmøde den 25. august 2010 i Billund

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Økonomi.

3. Orientering DKK-FJD-DJU.

4. Evaluering Vingstedudstilling, samt udstilling fremover.

5. Vinderklasse på Lolland-Falster

6. Hvalpeformidling samt avlsvejledning, samt hvalpeliste på hjemmesiden.

7. Generalforsamling, evt. med formiddagsmøde med aktivgrupperne.

8. Henvendelse fra medlemmer

9. Årbogsredaktør

10. Evt. og næste møde.

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.

Referat fra mødet 4. maj 2010 blev underskrevet.

 

2. Økonomi.

Saldo pr. 24.08.2010 kr. 613.229,02, Antal medlemmer 1. august 2010 728.

Flere aktivgrupper har søgt om tilskud til forskellige arrangementer. Disse ansøgninger er efterkommet og der er sket afregning til grupperne.

 

3. Orientering DKK-FJD-DJU.

DKK: Polemik med registrering af opnåede udenlandske resultater. De kan ikke registreres i Hundeweb/DKK overhovedet. Medlemmerne må melde ind til vores hjemmeside, så vi kan få det med der.

Henvendelse via DKK vedr. en polsk hund der deltog på WDS2010 om opnåelse af INTCH – vi har ingen indvendinger.

Drøftelse omkring færdiggørelse af eksteriørdommer.

FJD: Ny forretningsorden / overenskomst er vedtaget. På sidste møde havde der været en del debat omkring indstilling af elever.

DJU: Modtaget skrivelse om at resultatbogen er afskaffet. Vi vil gerne opfordre til at vore medlemmer stadig bruger denne for at holde styr på opnåede resultater.

Modtaget liste over afgående dommere 2010-2011-2012 pga. alder.

 

4. Evaluering Vingstedudstilling, samt udstilling fremover.

Udstillingen fortsætter uændret trods lidt svag deltagelse i år. Ruhårklubben havde i år en slagter til at komme med mad, som kunne købes. Dette kunne vi godt tænke os at koble os på. Evt. med bespisning af udstillere, og med mulighed for tilkøb til pårørende og tilskuere. Dette arbejdes der videre med. Tilmeldingsfristen rykkes frem til små 14 dage før. Det er næsten ikke muligt at nå at få programmet lavet på den korte tid.

 

5. Vinderklasse på Lolland-Falster

Alt det praktiske vedr. prøven er på plads – Allan Grundahl er tovholder. Dommere er på plads.

Obs næste år - Skal annonceres som International vinderklasse for at uddele Cacit.

 

6. Hvalpeformidling, avlsvejledning, samt hvalpeliste på hjemmesiden.

Avlsvejledning – John Christensen ønsker efter mange år at stoppe. Hans Martin sættes på som kontaktperson.

Hvalpeformidling: Meget lidt hen over sommeren. Bestyrelsen ønsker en formidler der ikke selv avler, men som interesserer sig for avl og hvalpe.

Avlsregisterkort på hjemmesiden: Birte Web er kommet med et oplæg vedr. de før omtalte opnåede udenlandske resultater. Det vil tage hende lang tid at flette disse ind i det nuværende system. Birte har i forvejen et meget stort arbejde med hjemmesiden, og vi ønsker ikke at hun skal bruge unødig meget tid på dette. Vi har derfor besluttet at disse kan påføres avlsregisterkortene som et selvstændig punkt. Således vil der i avlsregister fremgå - Opnåede resultater på prøver – Udstillinger – Udenlandske resultater. Udenlandske resultater bliver påført som hundeførerne har meldt ind til hjemmesiden. Der vil ikke ske nogen form for tjek af resultaterne. Det står for hundeførernes egen regning.

 

7. Generalforsamling, evt. med formiddagsmøde med aktivgrupperne.

Da det ikke lykkedes at samle aktivgrupperne til møde i 2010 vil vi prøve igen. Vi besluttede derfor at lave et formøde for aktivgrupperne kl. 9.00 inden generalforsamlingen 2011

Der bliver Generalforsamling lørdag den 5. marts 2011 kl. 11.30 på Hotel Hedegården i Vejle. Det har været rigtig pænt besøgt de sidste par år, så det håber vi på vil fortsætte. Så tager vi formandsberetningen, herefter frokost, og derefter fortsætter generalforsamlingen.

Heine og Ellen er på valg. Heine ønsker ikke genvalg.

Der skal derfor findes en ny til bestyrelsen. Så det er nu I skal melde jer og få den indflydelse som nogle efterspørger. Kom evt. med forslag til nogle I tror kunne være et emne, så vil vi tage kontakt til disse og spørge om de kunne have lyst. Der kommer annonce i Jagthunden december 2010.

 

8. Henvendelse fra medlemmer

Henvendelse fra et medlem om betragtninger i forbindelse med nogle pokaler vi har ”omdirigeret”. Det mener vi bestyrelsen er i sin gode ret til idet det er klubbens pokaler, og det er den til enhver tid siddende bestyrelse der forvalter ansvaret for disse.

Derudover har vi fået nogle henvendelser fra nogle medlemmer, som bestyrelsen arbejder videre med.

 

9. Årbogsredaktør

Vi har desværre fået den triste besked at Lene Engholm ikke ser sig i stand til at fortsætte dette arbejde pga. nyt arbejde og dermed mindre tid. Det er vi meget kede af, men har taget det til efterretning. Vi skal derfor igen til at søge en ny redaktør. Så er der nogle der er gode på tasterne på en PC, evt. et par som kunne hjælpe hinanden, så kom frem af busken og meld jer. Vi vil tage imod det med kyshånd.

Vi ved det kan blive svært at finde en ny, og vi drøftede derfor, om det måske nu var tid at kritikkerne skulle lægges på hjemmesiden efterhånden som de kom fra de forskellige prøver. Resultaterne er der jo stort set alligevel. Der skal stadig bruges en person til dette arbejde, men det vil ikke være det samme som at skulle tilrettelægge en hel bog med foto osv.

Vi ved det er et springende punkt evt. at afskaffe årbogen, det er heller ikke noget vi vil gøre i et splitsekund. Vi vil gerne drøfte det med medlemmerne. Kom med jeres forslag til hvordan vi løser dette problem.

 

10. Evt. og næste møde.

Det blev besluttet ikke mere at uddele glas til brugsprøverne pga. mange og små prøver. Det er bekostelig at sende rundt. Pokalerne bibeholdes.

Der skal indkøbes flere 50 års jubilæumskrus. Vi har en del jubilarer i årene fremover.

Der har været afholdt racedyst – 3 hunde + reserve deltager.

Fyn og Sjælland afholder hver deres. I Jylland afholdes kun en dyst – det skal derfor gå på skift i aktivgrupperne. Det blev besluttet hvordan rækkefølgen bliver fremover.

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland i 2011

Aktivgruppen Midt-Vest i 2012

Århus i 2013, her aftales indbyrdes hvem af de 5 områder der kan stille hold, eller et miks af flere områder.

Aalborg i 2014

Vendsyssel i 2015.

Der kan byttes mellem grupperne, dette kan man selv aftale, hvis man ikke kan stille hold. Tovholder er stadig Karl Georg.

 

Næste møde bliver den 2. november 2010 – budgetmøde og tilrettelægning af generalforsamling.

 

Siden opdateret: 26-09-2010 17:21