Dagsorden til bestyrelsesmøde den 16. februar 2010 i Billund.

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Orientering FJD – DKK – DJU

3. Generalforsamling

(Herunder indkomne forslag, og drøftelse af henlæggelser, med henblik på aktivgrupperne)

4. Årets Ildsjæl

5. Giveprøven

6. FJD udstilling

7. Orientering om Derby prøverne

8. Avlsarbejdet

9. Hjemmeside m.m.

10. Evt. og næste møde

 

Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat

Referat fra møde den 24.11.2009 blev underskrevet

 

2. Orientering FJD – DKK – DJU

FJD: Ny hjemmeside er under udarbejdelse, hertil skulle KK indsende beskrivelse af racen og nogle billeder. HMC og KGK undersøger ophavsret til de valgte billeder.

DKK: Schweissdommerseminar i Randbøl i marts. Opsummering af reglerne, så bedømmelser bliver så ensartet som muligt. Der er meget stor tilslutning fra dommerside.

DJU: FUV regler netop vedtaget ligger klar ca. 1. marts. Vi beklager meget at DJU har truffet beslutning om, at resultatbogen nu skal være frivillig. Vi indsender protest idet vi endnu ikke kan regne med at Hundeweb er 100 % pålidelig, og hvordan skal man så dokumentere at man er startberettiget til forskellige prøver. Vi har allerede, som reaktion på offentliggørelse heraf, nu kendskab til 2 ejere hvor der mangler registrering af prøver i Hundeweb.

 

3. Generalforsamling

(Herunder indkomne forslag, og drøftelse af henlæggelser, med henblik på aktivgrupperne)

Der er 2 forslag til generalforsamlingen 2010.

Bestyrelsens eget forslag om betaling for medlemmers deltagelse på DM for stående Jagthunde og Fuldbrugsprøve DM.

Da vi offentliggjorde vores eget forslag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, har nogle medlemmer kommenteret beslutningen og syntes at det jo er eliten der bliver støttet, hvor de mente det var bedre at støtte det at skaffe nye medlemmer. Men vi mener at disse deltagere giver så god en reklame for den korthårede hønsehund, det kan vi ikke undvære.

 

Forslag modtaget fra medlem om etablering af en Mesterskabsprøve i apportering. Dette oplæg blev drøftet og medlemmet fremlægger det for generalforsamlingen.

 

Vi drøftede herefter anvendelse af henlæggelser. Ellen fremførte som tidligere at klubben skal anskaffe en ny printer af en vis størrelse, idet hun er i færd med at indgå en seniorordning med sit arbejde, og så holder ”sponseringen” af diverse kopieringer op. Det skal være en printer som kan klare kopieringer af programmer til diverse prøver, Give, udstillinger, VK, regnskaber og mange andre ting.

Vi drøftede igen vores velvilje til at sponsere penge til aktivgrupperne til forskellige ting. Vi har efter sidste års generalforsamling åbnet op for at aktivgrupperne kunne søge om penge til forskellige arrangementer. Dette er endnu ikke benyttet. Vi vil ligeledes gerne støtte forskellige tiltag i aktivgrupperne såsom midler til vildtpleje, udsætning eller fodertønder m.m. Ekstra arrangementer og meget andet. Kun fantasien sætter grænser for hvad disse tiltag kunne være. Det eneste vi forlanger er, en kortfattet ansøgning om hvad pengene skal bruges til, så vi som ansvarlige for klubbens økonomi har dokumentationen i orden. Pengene skal ikke blot gå i aktivgruppernes almindelige kasse. Vi ser gerne at der i 2010-11 bruges op til kr. 5.000 pr. aktivgruppe.

 

4. Årets Ildsjæl

Vi har fra 3 aktivgrupper modtaget indstilling af 4 emner til dette nye indslag. Det var 4 meget kompetente forslag, så det var meget vanskelig at vælge.

 

5. Giveprøven

Dommerbesætningen er nu på plads. Det har været vanskeligt i år, idet nogle ikke ønskede at dømme af forskellige årsager og mange andre ville selv gå med hund, hvilket jo er dejligt. Der er i 2010 11 jubilarer. Jubilæumspræmie fra Langhårklubben blev drøftet. Langhårklubben har ønsket at den skulle uddeles til en 1. gangs hundefører med 1. præmie på Giveprøven. Vi ændrede til at det skulle være højest præmierede 1. gangs hundefører.

Jagt & Fiskeriudstillingen i Odense falder i samme weekend som Giveprøven, derfor bliver KK ikke repræsenteret i år.

 

6. FJD udstilling

Torben Hjardemål er desværre endnu ikke blevet færdig som udstillingsdommer. Han skulle have gået sidste gang i Fredericia, men fik fra DKK at vide at dommeren skrev på engelsk. Efterfølgende vidste det sig at han skrev på svensk. Torben kan ikke på datoen for Hillerød pga. konfirmation i familien, derfor bliver FJD aktuel. Da vi havde håbet at kunne bruge ham netop der, måtte vi ændre dommerbesætningen.

 

7. Orientering om Derby prøverne

Der bliver en ekstra prøve på Sjælland med Kim Staal og hvor Leif A. Jensen skaffer terræn. Den Sønderjyske er der pt. 8 tilmeldte, her er der mulighed for 2 prøver. Tvivlsomt om der kan afvikles prøver overhovedet midt i marts, så der undersøges alternativer. Stedet er ligeledes ændret, alle tilmeldte får besked direkte. De oversatte regler kommer på hjemmesiden omkring den 1. marts.

 

8. Avlsarbejdet

Bestyrelsen drøftede hvorvidt vi skal mere ind og styre det avlsmæssige. Opsætte avlsmål og avlsanvisninger. Enighed om at det vil være meget svært at finde neutrale personer. Vi har en formening om at den korthårede hønsehund har det imageproblem, at folk tror det kun er en fuglehund. Dette skal vi have vendt så jægere bliver bevidste om at en korthår er en alsidig brugshund. Vi blev enige om at Heine skal arbejde videre med at opstille nogle ønsker for, hvad der ved avl bliver lagt vægt på bl.a. psyken, størrelsen, vandpassion, spor og efterskudsarbejdet.

Avlsregister blev drøftet. Kravet om at en 1. præmie på udstilling skal være opnået ved en dansk dommer afskaffes. Vi mener ikke dette krav er rimelig at opretholde, dommerbesætningerne taget i betragtning.

 

9. Hjemmeside m.m.

Webmaster har igen fået henvendelse om at sætte 2 annoncer på hjemmesiden for lokale markprøver. Dette blev afvist, idet alle jagtforeninger m.m. så kunne bruge hjemmesider til at få gratis annoncering. Efterfølgende kom der så en henvendelse fra Jagthundens redaktion at der var sket en beklagelig fejl, hvorved disse 2 annoncer ikke var kommet i Jagthunden. Dette vendte vi i bestyrelsen og accepterede annonceringen for at vise god samarbejdsvilje.

Vi besluttede ligeledes at vi ville lave en opdrætterliste på hjemmesiden. Her kan alle opdrættere henvende sig og blive optaget og med link til deres evt. egen hjemmeside gratis. Ikke kun når de netop forventer hvalpe, men ligeså meget for at folk kan se hvem der avler og hvor der måske med tiden igen kommer hvalpe. Vi håber dette vil blive brugt rigtig meget.

 

10. Evt. og næste møde

Som tidligere aftalt bliver der nu fremstillet vin etiketter. Disse fordeles bl.a. til aktivgrupperne og prøveledere, så de personer der modtager vin som tak, kan se det er en ”Korthårsvin”.

Årets schweissprøver er ved at være på plads, der mangler kun Sjælland.

Næste møde besluttes efter generalforsamlingen.

 

 

Siden opdateret: 28-02-2010 21:52