Korthaarklubbens generalforsamling den 28. februar 2009 på Hotel Hedegården , Vejle    foto fra generalforsamlingen 

 

Referat:

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

        Hans Martin bød velkommen til et pænt antal fremmødte.

 

2.     Valg af dirigent

        Bestyrelsen foreslog Uffe Jacobsen, som blev valgt uden modkandidat.

 

3.     Valg af stemmetællere

        Jakob Bislev og Niels Erik Kromann blev valgt.

 

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

 

Beretning:

Man skal passe på ikke at fremhæve nogen frem for andre af dem der er gået bort, men jeg tror ikke at der er nogen der føler sig stødt, når jeg alligevel omtaler den 23. februar 2008, hvor vi fik meddelelsen om Ejvind Hansens død. En af klubbens hjørnestene var her ikke mere. Ejvind var vel mere en nogen anden begrebet ”Mister Korthaar” en personlighed som desværre ikke laves mere. Og lad os i tankerne mindes Ejvind sammen med de andre af vore medlemmer som ikke fik lov til at opleve jubilæumsåret fuldt ud og med et minuts stilhed udtrykke et ”Æret være deres minde”.

 

Sidste år besluttede vi at rykke vores generalforsamling frem til starten af året, og vi mente, at med det fremmøde der var på vores sidste generalforsamling, var det et tiltag der blev godt modtaget af medlemmerne, og vi har derfor valgt at gøre det samme i år.

 

100 års jubilæet:

Jubilæumsåret er slut. Et år med mange gode arrangementer, som jeg tror vil blive husket mange år ud i fremtiden. Et jubilæum der fuldt ud kunne måle sig med tidligere afholdte jubilæer, og hvor korthaarfolket stadig kunne fejre og feste i den rigtige ånd. Jeg vil dog tillade mig at nævne et enkelt arrangement frem for andre, idet jeg synes at familiedagen i Torsted var toppen på kransekagen, med et utroligt godt humør fra alle deltagere, blev det en dag hvor sammenholdet i klubben blev styrket. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der venter nye opgaver der skal løses, så der skal nok blive brug for sammenholdet. Jeg vil ikke komme ind på det økonomiske vedr. jubilæet, det skal jubilæumsudvalget og Ellen have æren for.

 

Medlemmer:

Vi har pr. 1. januar 2009 795 medlemmer. Det er en tilbagegang fra året før på 29. Jeg sagde sidste år i min beretning, at vi var ved at få skuden vendt med hensyn til medlemsfremgang, og det tror jeg stadig på, og jeg tror at den fremgang vi havde i registreringer i 2007 først slår igennem i medlemstallet her i 2009. Vi har i dag kun 3 æresmedlemmer tilbage. Der er i år 13 medlemmer som har 25. års jubilæum, samt 1 medlem som har 50 års jubilæum. Jubilarer som jeg håber rigtig mange vil være med til at fejre på Giveprøven den 4. og 5. april.

 

Aktivgrupperne:

Der har i 2008 været en god aktivitet rundt omkring i aktivgrupperne, og jeg vil især fremhæve den Sønderjyske aktivgruppe, der tog et initiativ til at fremme Schweissarbejdet, ved at tilbyde medlemmerne både kursus og vejledning, som så afsluttedes med en anerkendt prøve. Et initiativ der gjorde, at virkelig mange blev interesseret i Schweissarbejdet. Mange hunde blev præmieret på den anerkendte prøve, ja, nogle forsatte med træningen og har senere opnået præmiering på 20 timer 400 m prøven. Jeg tror at den måde det blev grebet an på, med kyndig vejledning og støtte i hele træningsforløbet, gjorde at næsten ingen faldt fra undervejs, må det være et godt eksempel for andre aktivgrupper.

 

Bestyrelsen havde i 2008 nogen uoverensstemmelser om forbrug af klubbens midler med den Fynske aktivgruppe vedr. Jagt og Fiskerimessen i Odense. Men de blev løst ved et møde med bestyrelsen i efteråret, hvor tavlen blev vasket ren. Ja, det troede jeg, men jeg var for naiv, for jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at 2 gamle medlemmer af korthaarklubben i den grad kunne piske en negativ stemning op som de har gjort, og i den grad fået aktivgruppen til at gå helt i sort over, at hovedbestyrelsen vil vide hvad tingene koster inden de sætter noget i gang.

Men jeg kan da også sige, at jeg bedre kan leve med, at vi blive bebrejdet for at passe for godt på klubbens midler, som hvis det havde været det modsatte. I den forbindelse vil bestyrelsen komme med nogle klare retningslinier vedr. forbrug og salg af klubbens midler ude i aktivgrupperne.

 

Her i foråret 2009 vil bestyrelsen indkalde til et medlemsmøde med aktivgruppen Århus, med det formål at opdele den arealmæssige store aktivgruppe i 2 måske 3 aktivgrupper. Også med det formål at kunne tilbyde noget mere aktivitet. Der er trods alt over 100 medlemmer der hører under aktivgruppen Århus. Jeg håber rigtig mange vil møde frem og give en hånd med, da det er utrolig vigtigt at nye medlemmer føler at de har et tilholdssted, hvor de kan få hjælp og vejledning.

 

Aktivgruppen Studiekredsen har i årets løb afholdt deres 40 års jubilæum. Et jubilæum der blev afholdt i den rigtige korthaarsånd, og hvor man kunne se og føle det gode kammeratskab der hersker i aktivgruppen.

 

Jeg føler også at man i aktivgruppen Storstrømmen har fået fat i nogle initiativrige mennesker, der gør, at det bliver en aktivgruppe i fremgang.

 

I aktivgruppen Vendsyssel lykkedes det at få valgt nye til bestyrelsen, og det gælder også for Aktivgruppen Midt og Vest. I disse to aktivgrupper er der dog så mange erfarne folk at støtte sig til, eller hente et godt råd hos, at jeg ikke ser nogen grund til bekymring her.

 

For aktivgrupperne generelt vil jeg sige, at med den aktivitet og med det gode samarbejde også til andre klubber, ser jeg fremtiden positivt i møde. Der er stadig nogle aktivgrupper jeg endnu ikke har besøgt, men det vil jeg se at råde bod i 2009.

Hvis man ude i aktivgrupperne har fået en ide til et godt arrangement, men at man måske ikke føler der er økonomiske midler til rådighed til sådan en aktivitet, så ret henvendelse til hovedbestyrelsen, hvor vi i dag gudskelov har midlerne til at kunne træde hjælpende til, så vil vi i samarbejde finde ud af noget.

 

PR i klubben.

Vi har fra bestyrelsen besluttet at vi skal markere os noget mere. Karl Georg er sat på opgaven, og kommer snart med et oplæg til bedre markedsføring af den Korthårede hønsehund. Det vil uden tvivl koste noget, men jeg mener vores økonomiske situation i dag er sådan, at det kan vi tillade os, og vi ved jo alle, at PR koster penge.

 

Hjemmesiden på internettet er i dag vores bedste reklamemiddel, men jeg tror vi alle kunne være med til at gøre den endnu bedre, med bl.a. gode billeder i jagtlige situationer med vores hunde. Og jeg er sikker på, at Birte nok skal finde plads til dem, bare de er af en god kvalitet.

 

Jeg vil endnu engang fra dette sted rette en stor tak til dig Birte, for det kæmpe arbejde du gør med hjemmesiden. Jeg ved virkelig ikke hvordan vi skulle kunne drive klubben uden hjemmesiden som kommunikationsmiddel, og jeg kender nogen der siger, at I må godt tage medlemsbladet ”Jagthunden” fra os, bare vi har hjemmesiden.

 

Uddannelse:

Vi har i det forgangne år fået uddannet 3 markprøvedommere Kaj Hedegård, Jens Bak og Kim Henriksen og jeg vil udover, at ønske jer tillykke, håbe at I må få fornøjelse af at udøve jeres dommergerning.

Der udover har vi 2 igangværende aspiranter Heine Jørgensen og Rene Jørgensen som bliver færdige i år, samt en ny elev som starter her i foråret nemlig Gorm Henriksen.

 

På Schweissområdet har vi Karsten Højen og Kim Staal under uddannelse og begge skulle gerne blive færdige i år, og jeg vil også ønske jer held og lykke med jeres uddannelse.

 

På eksteriørsiden har vi Torben Hjardemål i gang og han skulle gerne blive færdig her i foråret, så han kan få sin debut til Vingsted Udstillingen, jeg vil også gerne ønske dig held og lykke Torben.

 

Vi har fra bestyrelsen her i det nye år haft den glæde at kunne indstille endnu et emne til eksteriørdommeruddannelsen nemlig Flemming Gosvig, også held og lykke til dig Flemming.

 

Ud fra ovenstående kunne det se ud til, at vi er velforsynet med dommerelever. Men inden for de næste 10 år vil der være en stor naturlig afgang, så det er bydende nødvendigt at vi får nye i gang med dommeruddannelser, og det være sig både mark, schweiss og eksteriørdommeruddannelse. Så kender I nogen der vil være egnet og har lyst, så lad os få en snak med vedkommende.

 

Avlsarbejdet:

Vi har desværre ikke kunnet holde den store fremgang vi havde i 2007, men har måttet konstatere en tilbagegang på 63 registrerede fra 342 til 279. Ja, vi må sågar konstatere, at vi er nr. 8 på listen over de racer som har haft størst tilbagegang i 2008. Det er meget deprimerende, og så i et jubilæumsår med megen positiv medie omtale og god PR i tidsskrifter og fjernsyn. Så vi må i øjeblikket tage til takke med en 19. plads på hunderacernes Top 20, det er simpelthen ikke godt nok, og det er noget der øjeblikkelig skal gøres noget ved. Vi skulle så tro at dem vi sammenligner os med havde haft en stor fremgang, men det har ikke været tilfældet, bevares, de har haft fremgang fra 2007, men det har ikke kunnet opveje den store tilbagegang de havde, og det er det der bekymrer mig mest, for så har den stående hund jo igen haft tilbagegang. Vi kan se ved at gå 10 år tilbage så har Ruhår haft en tilbagegang fra 1200 – 700 og Kl, Münsterlænder fra 600 - 250 og Korthåren fra 600 - 300 registrerede om året. Det vil sige at den stående hund næsten er blevet halveret de sidste 10 år. Hvis det fortsætter, så er det igen en trumf på hånden til vore modstandere, og de der skal ud at argumentere for at agerhønen ikke skal fredes, vil få endnu sværere ved at komme igennem med deres argumenter.

Det er derfor bydende nødvendigt at vi alle gør en indsats for at overbevise kommende hundeejere, at den stående hund er at foretrække og i særdeleshed den Korthårede hønsehund. Og fra bestyrelsens side skal der virkelig gøres en PR indsats, så vi kan få disse grimme tal vendt.

 

Jeg vil også endnu engang opfordre alle vore dygtige og seriøse opdrættere om, at være beviste omkring størrelsen af vore hunde. Det må ikke være størrelsen, der får en kommende hvalpekøber til at fravælge korthåren. Det glæder mig meget, at vore avlsvejledere også tænker på størrelsen hver gang de udarbejder et avlsforslag, så derfor tak til avlsvejleder Niels Korsbæk og John Christensen for godt udført arbejde i 2008.

 

Der er for mig ingen tvivl om at det er brugshunde vi skal avle. Så det er glædeligt at se den fremgang der i årets løb har været på fuldbrugs og schweissprøver, og det smitter selvfølgelig af på de hunde, der bliver brugt i avlen, når både tæve og hanhunde ejerne er sig dette bevist.

 

Jeg håber også at vi fremover kan bevare korthåren som en sygdomsfri race, hvad der bestemt også må tages et vigtigt hensyn til i avlsarbejdet, så der må på ingen måde slækkes på HD fotograferingen. Jeg kunne desværre for 8 dage siden konstatere, at på hvalpelisten kunne man kun se 50 % af forældre dyrenes HD index. Det er ikke godt nok, og som jeg før har nævnt, at det mindste krav man kan stille til opdrætterne, er at man kender forældre dyrenes HD index. Så de ca. 30 hunde der i indeværende år er blevet fotograferet er for lidt.

 

Tillidsposter:

Det har i 2008 været utroligt glædeligt når vi fra bestyrelsen har spurgt nogle medlemmer om de ville tage en tørn for klubben, der har kun været brug for kort betænkningstid, så har man fået et positivt svar. På klubredaktørposten er det Jakob Bislev, med Niels Korsbæk som hjælper, der tager en tørn for klubben, til markprøveudvalget er det Poul Bislev, som suppleant til dommerudvalget er det Claus Søgård. Til udvalget for IT kritikker under DKK er det Birte Johansen, og hun har også tilbudt at gøre FJD’s hjemmeside mere brugervenlig. Sidst men ikke mindst som ny redaktør af årbogen har Lene Engholm lovet at tage sig af denne tunge post, i starten med hjælp fra Ellen.

 

Dermed er et mangeårigt ønske om at få klubredaktørposten, samt redaktionen af årbogen lagt uden for bestyrelsen, det har i hvert fald været et ønske i de 9 år jeg har siddet i bestyrelsen. Jeg vil sige jer mange tak for den positive indstilling til klubarbejdet. Også en tak skal lyde til dem, som allerede sidder i forskellige tillidsposter som repræsentanter for korthaarklubben og har ydet en indsats i årets løb.

 

FJD:

I min beretning sidste år havde jeg ikke den store tiltro til samarbejde i FJD, men jeg må nok tage min pessimisme op til revision, idet jeg tror at alle har indset, at uden samarbejde klubberne imellem, overlever den stående hund ikke i dagens Danmark. Jeg tror også alle har indset, specielt de kontinentale klubber, at kun ved samarbejde får man indflydelse.

 

I årets løb fik vi så en ny redaktør af Jagthunden, idet Flemming Østergård overtog posten efter Jørn Christiansen. Og med de blade vi har fået indtil nu, mener jeg vi kan være tilfredse, både hvad udseendet og det redaktørmæssige angår. Som alle ved er Jagthunden skåret ned til 6 nr. om året, og det kræver jo at man er meget opmærksom på de datoer det udkommer, når man skal annoncere. Udgivnings datoen er også flyttet til den 15. i hver anden måned.

Vi skal desværre have valgt ny formand til FJD, idet Flemming Thune Stephensen har valgt at stoppe efter kun et år på formandsposten. Så her skal det vise sig om samarbejdet klubberne imellem holder, da vi gerne skulle bevare formandsposten i de kontinentale rækker.

 

Også på sekretær og kassererposten har der været nyvalg, idet Minna Clausen har valgt at stoppe. Her fik man så kasserer og sekretærposten skilt ad, så til kasserer blev Tyge Overbye valgt, og til sekretærposten Bendt Olsen. Til at få FJD’s hjemmeside gjort mere brugervenlig blev Birte Johannsen og Eline Noiesen valgt, det vil dog koste et beløb på kr. 6000,-, men som jeg mener er givet godt ud, for som hjemmesiden er nu er der ingen der gider læse den.

 

Jeg vil på maj mødet i FJD stille et forslag til behandling i DJU, at DM, FUME samt Forbundsmesterskabet i udvidet apportering, det er noget man bliver inviteret til, når man har kvalificeret sig, og at det er DJU og Danmarks Jægerforbund der betaler. Det vil de helt sikkert ikke være med til, men jeg kan også leve med, at de betaler det halve, og at de respektive klubber så betaler den anden halvdel. Jeg mener disse mesterskaber har tabt noget i værdi, når deltagerne som har kvalificeret sig hertil, nok engang skal i egne lommer, så bliver det for mig bare en prøve blandt mange andre prøver.

 

DKK:

Efterhånden ser det ud til at DKK er ved at få styr på både registreringer og IT siden, og hvad angår Schweissarbejdet under DKK kører det rigtig godt. Jeg vil ikke undlade at rette en tak til Annette Pil Jensen, som gør et utroligt godt stykke arbejde for jagthundesagen, og en henvendelse til hende, så kan man være sikker på at der bliver gjort noget ved sagen.

 

I årets løb skulle vi så til at vende os til de nye udstillingsregler, og det gav jo da nogen begynder vanskeligheder, og vi fik da også lavet en fejl på Vingstedudstillingen, men fejl er jo noget man lærer af, så det håber jeg vi undgår i år.

 

I korthaarklubben ved vi, at vi har et problem med størrelsen på vore hunde. Så vi har i samarbejde med Münsterlænderklubben, ansøgt DKK om, at dommeren måler højden på hunden, og at det bliver indført i kritikken. Det vil man så samtidig kunne læse i årbogen, og da den er et vigtigt redskab for opdrætterne, tror vi på, at ved valg af avlsdyr fravælger man for store hunde.

 

Vi har fra FJD’s side protesteret over for DKK på grund af opkrævning af gebyr for benyttelse af hundeweb for ikke medlemmer af DKK, men den sag er stadig til debat, så vi må se hvad vi kan blive enige om.

 

Der er sendt en skrivelse fra FJD’s kontaktudvalg til DKK vedrørende uddannelse af gruppe 7 dommere.

 

Der er også kommet ændringer i DKK’s udstillingsreglement for 2009, ændringer som jeg vil håbe I vil gå ind på DKK’s hjemmeside og læse der.

 

Danmarks Jægerforbund:

Danmarks Jægerforbund arrangerede som de første små 1 og 2 holds prøver, og det må siges at have været en succes. Sådanne små prøver vil det altid være muligt at skaffe terræner til. Vi kunne da også se at DKK fulgte efter med små brugsprøver, og jeg ved at Jørgen Gregersen også vil lave en prøve for 1. hold for FJD, ja, sågar i jagttiden. Det er en tendens, som vi må hilse velkommen, og jeg tror, at der vil blive lavet så mange små prøver at alle der vil, har mulighed for at sin hund afprøvet.

 

Danmarks Jægerforbund står stadig som arrangør af den udvidede apporteringsprøve, og jeg håber virkelig, at det snart går op for korthårs folket at det er en prøve, der virkelig er værd at deltage i, så jeg vil nok engang opfordre til,  at man ude i aktivgrupperne tager den med på træningsprogrammet, og stiller op når der er prøve.

 

DJU:

Også i DJU skal der vælges ny formand, idet Flemming Thune Stephensen også stopper her, og det er godt nok ærgerligt med udskiftning af formand hvert år.

 

Prøveresultater:

På markprøver i unghunde og åbenklasse, det være sig både forår og efterår, har vi haft en tilbagegang fra 398 til 346 startende hunde svarende til 12%, og på præmieringssiden fra 143 til 127 pr., så der har vi kunnet holde samme % sats som sidste år nemlig 36 %, det er meget tilfredsstillende. Og ud af de 127 præmieringer var de 71 1. pr.

 

Giveprøven:

På Giveprøven mærkede vi desværre også en tilbagegang i unghunde og åbenklasse med 78 startende hunde, var det 14 færre en i 2007, men også her blev der vist flotte præmierings % nemlig 37 % en fremgang fra 2007 på 12 %.

 

Vinderklassen om søndagen havde til gengæld 7 flere hunde til start i forhold til 2007, en god prøve med mange gode fugletagninger, da vi først fik nattefrosten til at slippe sit tag.

Klubmester blev Knud Hansen med Nordboen Rys, det blev han for resten også for 25 år siden, også med en hund der hed Rys. Et stort tillykke skal lyde til alle de præmierede og placerede hunde. En tak skal også lyde til Rie og Niels Erik Kromann for, at vi endnu engang har kunnet holde denne traditionsrige store forårsprøve. Det kæmpearbejde det er at sidde som prøveleder på så stor en prøve kan der ikke siges tak nok for. Men der skal også lyde en tak til alle de frivillige hjælpere, terrængivere og terrænledere, for uden jer kunne vi ikke holde denne prøve.

 

Forårsvinderklasser:

På forårsvinderklasserne blev vi i den grad sat på plads i forhold til 2007 idet vi kun fik 8 placeringer ud af 36 og det er langt fra tilfredsstillende. Det kan vi gøre meget bedre, og jeg håber at det sker allerede i 2009. På den efterfølgende mesterskabsprøve gav det lidt oprejsning, idet vi ud af 8 startende korthår fik 3., 5. og 6. vinderen.

 

Brugsprøver:

På brugsprøverne har vi 2008 haft 52 hunde med, og de kom ud med i alt 27 præmieringer, deraf alene 18 1.pr, og med en præmierings % på 51 må det siges at være tilfredsstillende, når hver anden hund bliver præmieret. Men når vi sammenligner med 2007 så er det en tilbagegang både hvad startende hunde og præmieringen angår, det skal dog siges at 2007 var et fantastisk godt år på brugsprøver for korthåren.

 

Klubbens Efterårsvinderklasse:

For første gang i 15 år skulle vi så ikke afholde vores efterårsvinderklasse i Assens, idet den var blevet henlagt til Søllestedgård på Lolland, med Kim Staal som prøveleder og Kim Rasmussen som terrænleder. Det blev en prøve der klappede til mindste detalje, alle kunne melde om rigelig med fugle, så en stor tak herfra til de 2 gange Kim for en rigtig god prøve.

1. vinderen på de 2. vinderklasser blev Leif Hansen med Kluivert og Allan Grundahl med Hejningens Qato, og i matchningen trak Allan det længste strå og blev klubmester.

Vi håbede nu at det ikke blev sidste gang vi var her. Men sådan skulle det ikke gå, så vi må nok engang ud og se om vi kan finde terræner til så stor en prøve. Det er i mellemtiden lykkedes, med god hjælp fra Allan Grundahl og Aktivgruppen Storstrømmen, at komme i kontakt med Skytte Kurt Petersen på godset Corselitze, som har lovet at arrangere vores vinderklasse. Det er godt at få solgt en korthår til en skytte.

 

Øvrige vinderklasser:

På de 6 efterårsvinderklasser opnåede vi 11 placeringer med en enkelt 1. vinder. Der var i alt 42 startende korthår på de 6 vinderklasser, og med en placerings % på 30 kan det sikkert gøres bedre.

 

DM:

Danmarksmesterskabet var i år henlagt til terræner omkring Dronninglund i Nordjylland, et meget vellykket DM i smukke omgivelser med start og afslutning på Dronninglund Slot. Vi var desværre kun repræsenteret med 7 hunde, heraf vi fik de 3 med over middag, og kun uheld gjorde, at vi ikke fik alle 3 placeret. Nu blev det til 2. vinderen Leif Hansen med Kluivert og 5.vinderen Allan Grundahl med Hejningens Qato. Et stort tillykke til de to, også tillykke til de 5 andre som havde formået at kvalificere sig til DM.

 

Fuldbrugsprøver:

Det er en fornøjelse at se de flotte resultater der er opnået på fuldbrugsprøver i 2008, og med 30% fremgang i deltagere, tror jeg på at  vi i 2009 når over 30 deltagere på fuldbrugsprøver. Så her er mine forventninger til denne prøve fuldt ud indfriet. Af de 27 deltagere blev 14 hunde præmieret, en præmierings % på 51. De 27 deltagere opnåede et gennemsnit på 199,4 point, det er der sådan set ikke noget prangende i, men tager vi de 14 præmierede hunde så har de et gennemsnit på 241,2 point, et særdeles flot resultat. Så jeg vil sige til de 13 der ikke blev præmieret, samt forhåbentlig til de mange som i år har valgt at stille på fuldbrugsprøve, forbered jer grundigt, så er det ikke umuligt at vi kan holde den flotte standart fra 2008.

 

Udvidet apporteringsprøve:

Den udvidede apporteringsprøve er stadigvæk den prøve, som ikke rigtig har den interesse hos korthaarfolket som den burde have. Der har godt nok været en vis fremgang fra 2007, men det skyldes hovedsalig, at det var en prøve vi i forbindelse med jubilæumsåret havde valgt at fokusere på, og hvor man alene i Nordjylland havde 16 deltagere til deres udtagelse i forbindelse med deres familiedag, og på selve Jubilæumsfamiliedagen i Torsted var der 14 deltagere. Så i forbindelse med disse 2 arrangementer, udgør de alene over 50 % af de samlede deltagere på årets udvidede apporteringsprøver. Det kan vi gøre meget bedre. Vi havde 3 deltagere med til Forbundsmesterskabet, som alle bestod.

 

Schweissprøver:

2008 blev virkelig det år hvor vi fik gjort noget ved Schweissarbejdet. Jeg tror aldrig vi har haft så mange hunde til afprøvning som i år, og resultaterne var bestemt også gode, både på 3 timers og 20 timers prøverne.

 

Der har i alt været ført 103 hunde på 3t/400 m og med 64 præmieringer, heraf 30 1.pr. Der har i alt været ført 12 hunde på 20t/400 m med 9 præmieringer, heraf 6 1. pr. Og der har været 1 hund på 20/1000 m prøve og har bestået med 1. pr.

 

Det er et resultat vi fra bestyrelsen kan være meget tilfreds med, og jeg håber virkelig at de mange som opnåede en 1. pr. på 3t/400 m vil fortsætte med træningen, så vi kan få endnu flere deltagere på 20 timers prøverne, ja, det ville være glædeligt om der også var nogle som havde ambitioner om at komme i Schweissregisteret, så vi også kan vise at vores race her.

 

Vand, slæb og apporteringsprøverne:

På VSA prøverne efterlyste jeg sidste år, at man mødte bedre forberedt, idet vi havde en katastrofal lav beståelses %. Det blev noget bedre i 2008 idet beståelses % blev forbedret fra 49 til 57 %, men stadigvæk må vi konstatere at næsten hver anden dumper på denne prøve. Det er ikke godt nok, og vi må se i år at komme over de 60 % der består, så svær er denne prøve jo heller ikke.

 

Udstillinger:

På FJD udstillingen i Vissenbjerg kunne vi notere en fremgang på 5 hunde, og var igen i år den største klub på udstillingen. Man kan så diskutere om 42 hunde på FJD udstilling er godt nok. Hvis vi går 10 år tilbage, ja, så er det jo en halvering af tilmeldte hunde, men det er jo ikke kun os der har tilbagegang her, det gælder alle racer inden for de stående hunde. Så skal denne tilbagegang vendes, så skal der en holdningsændring blandt jægere til, så det bliver mere attraktivt at gå på jagt, end at stå på jagt, og de skal overbevises om at en stående hund (Korthår) kan alt det samme som de stødende og rene apportører kan, og så får man i tilgift standen. 77 % opnåede 1. pr., en lille fremgang i forhold til 2007, så standarden må siges at være god.

 

På Vingstedudstillingen måtte vi så desværre se en tilbagegang på 8 hunde i forhold til 2007, fra 57 til 49 hund, men hele 83 % opnåede 1. pr. og glædeligt var det, at se hele 3 avlsklasser og 2 opdrætsklasser blive fremvist. Det er mange år siden, at vi har haft det. Der er ingen tvivl om at mange af udstillerne virkelig bruger denne dag også til hyggen og kammeratskabet, det ses tydelig dagen lang, hvor mange opdrættere tager sig af deres hvalpekøbere. For mange er det sikkert første gang de skal på udstilling, så det er virkelig noget der styrker kammeratskabet og sammenholdet i klubben. Også glædeligt at vi årets løb har opnået 6 Eksteriørchampionater.

 

På DKK udstillinger har 58 hunde været udstillet fordelt på 9 udstillinger.

 

Championater:

Et helt utroligt år, ja, en overgang, var der ligefrem kø for at komme på hjemmesiden med de erhvervede titler. Jeg kan ikke mindes vi har haft et år med så mange Championathunde som i år, og på brugssiden blev de næsten alle opnået på fuldbrugsprøverne. Det viser jo helt klart, at med en målrettet træningsindsats, så kan vore hunde også være med her. Det lover godt for fremtiden.

 

Følgende hunde opnåede titlen Dansk Jagtchampionat: Uffe Jacobsen med Trille, John Okholm med Engdragets G.Cedo, Søren Kronborg med Odin, Jens E. Dissing med Søborggårds.Thor, Henry Jensen med Mejlby Dessi, Povl Erik Elkjær med Pil, Karl G. Kristensen med Mølholts Kia, Orla M Kristensen med Lippa,

Følgende hunde opnåede titlen Dansk Eksteriørchampionat: Leif Hansen med Kluivert, Søren Kronborg med Odin, Kim Henriksen med Henriksen Skot, Allan Bredsgård med Bredsgårds Elo, Birte Johannsen med Nordboen Nelli, Kurt Grün med Toes Alaska. Der skal fra bestyrelsen lyde et stort tillykke med de opnåede titler.

 

Målsætning:

I min beretning sidste år havde jeg en målsætning om en medlemsfremgang på mellem 5-10 %, det holdt ikke stik, men jeg tror stadig på at den fremgang vi håbede på, først slår igennem her i 2009.

Min målsætning for fuldbrugsprøverne var, at vi over en 2årig periode ville komme op på mindst 30 deltagere, er jeg sikker på vi når.

På markarbejdet var min målsætning, at vi skulle fastholde den gode tilslutning og præmierings %, disse mål er ikke helt opfyldt.

På schweissarbejdet var en bibeholdelse af den fremgang vi har haft de senere år, den er fuldt ud blevet indfriet.

At vi på udstillingssiden kunne bevare den store brede vi har i øjeblikket, og man må jo sige med 6 eksteriørchampionater er de ligeledes gået i opfyldelse.

Der hvor det virkelig halter, er på den udvidede apporteringsprøve, hvor målsætningen langt fra blev indfriet, det gør vi så i 2009! 

Mit mål til, at ved en positiv indstilling og samarbejde, at kunne blive ved med at trække på frivillige hjælpere og prøveledere over hele landet, er ligeledes til fulde blevet indfriet.

 

Min tro på at det også kommer til at fungere ude i aktivgrupperne er der ikke rokket ved, og jeg er overbevist om at vi her kommer styrket ud af 2009.

 

Jeg vil til slut endnu engang rette en tak til alle der på en eller anden måde, ved en frivillig indsats, har hjulpet korthaarklubben. Også til min medbestyrelse vil jeg gerne rette en tak for et godt samarbejde, ikke mindst her i jubilæumsåret. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

 

Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben.

 

Spørgsmål til beretningen:

Ove Madsen: Jeg har været med i klubben i rigtig mange år, men 2008 var skuffende pga. problematikken omkring Jagt og Fiskeriudstillingen i Odense med den fynske aktivgruppe. Jeg syntes den sag er taklet meget dårlig. Det har altid været klubben der har betalt for denne udstilling. Ligeledes var der noget omkring manglende betaling for reklamemateriale. Derfor har jeg ikke deltaget i arrangementer i 2008 pga. skuffelse. Jeg er ligeledes skuffet over, at Hans Martin på sidste Assens prøve spurgte mange af mine skytter om at hjælpe på Lolland, de blev ikke brugt og fik end ikke besked derpå.

Lene Sørensen: Det er ikke retfærdig at fremhæve at 2 medlemmer piskede stemningen på årsmødet op.

Roger Drue: Ove har sagt det der skal siges. Piske en stemning op kan bestyrelsen selv. Jeg er meget skuffet over denne sag og overvejede mit medlemskab.

HMC: Jeg kan også huske vintermødet i 2008. Her spurgte jeg ”hvad koster det” – vi vil vide hvad det koster inden vi siger OK for det. Klubben har betalt hver en krone. Efter et møde med aktivgruppens bestyrelse er tavlen nu vasket ren, der er lavet et informationsbrev til alle medlemmer på Fyn, som ligeledes ligger på hjemmesiden. Hele vintermødet 2009 blev brugt på dette emne, generalforsamlingen skal ikke også bruges til det.

Ib Sørensen: Man kan ikke klandre aktivgruppens bestyrelse at nogle stiller kritiske spørgsmål.

Lene Sørensen: Medlemmerne har ret til at stille kritiske spørgsmål.

Anders Wanstrup: Det var en god udstilling, ingen tvivl om det. At jeg måske ikke var så meget på udstillingen fredag skyldes at jeg skulle hjælpe Jægerforbundet med præsentation af hunde i ringen. Bestyrelsen var til møde på Fyn og fik alt på plads, jeg henviser også til informationsbrev, tavlen er vasket ren.

Frede Lauritsen: HMC angreb ikke formanden for aktivgruppen – 2 medlemmer angreb HMC.

Dirigenten: Vi skal ikke lade dette udvikle sig til mudderkastning – sagen har været offentliggjort.

Ove Madsen: Mødet blev først afholdt sidst på året, det kunne have været afklaret meget før. Jeg har lovet at hjælpe aktivgruppens bestyrelse, så den ikke går helt i sort.

Dirigenten: Det økonomiske problem er løst, se ud over personproblemer og kom videre.

Jens Erik Dissing: Man vil forsøge at lave DM gratis – hvad med FUME.

HMC: Både DM – FUME og DJ’s Forbundsmesterskab skal være gratis.

Svend Arent Jørgensen: Da jeg kom i Markprøveudvalget kæmpede jeg for at vi blev inviterede til denne prøve. Det holdt kun et par år så skulle vi igen til selv at betale. Fint initiativ at det igen skal bringes på banen, kør videre med det. Der bliver nok endnu et DM nemlig FUME, det er nok OK at kalde den prøve for DM. Ingen tvivl om at en fuldbrugsprøvehund er mere en brugshund.

HMC: Jeg er bange for at de forskellige organisationer ikke vil være med, men så kunne vi overveje i klubben om ikke det skal være en medlemsservice at vi betaler vore medlemmers deltagelse på disse fornemme prøver.

Roger Drue: Ang. Avl – den tyske hund som Karl Georg bruger, er den testes for forskellige sygdomme.

KGK: Hunden er købt sund og rask med attest fra en tysk dyrlæge. Søren Andersen har kontaktet DKK. Der er ikke nogen test i Danmark for von Willebrands sygdom. Er heller ikke konstateret på korthår i Tyskland. Den er sund og rask, brugt til 7 parringer i Danmark og vil ikke blive brugt mere før vi ser hvad der kommer efter den. Bliver brugt i Norge, Sverige og Finland. Der har gået mange rygter, misfortolkninger, spørg dog mig om tingene vedr. denne hund i stedet for at snakke i krogene. Jeg finder alligevel ud af hvem det er der snakker. I kan altid få et klart svar fra mig.

Flemming Konnerup: At bestyrelsen overvejer at ville sponsere betaling til DM og FUME m.m. er positivt og glædeligt og en stor hjælp. Glædeligt at høre at Svend Arent har skiftet indstilling til det at kalde FUME for DM. Det er mere officielt.

Avl: jeg har konstateret at en opdrætter har købt en sort hvalp. Netop farven sort er en dominansfarve – er det det vi vil. Det er jeg ked af at se. Opdrætteren er her ikke – det vil jeg diskutere med ham senere.

Ove Madsen: Jeg holder med Flemming Konnerup – sort har vi ingen brug for. Ang. Den hanhund som KGK bruger – kritiserer ham for ikke at stille op med den til forskellige udstillinger og prøver.

KGK: Sort som dominans – kun 1/3 med de beviser man har nu. Jeg syntes heller ikke om en hvid korthår. Sådan er smag og behag forskellig. Alle andre lande har sort. Det er tilladt efter FCI reglerne. Det kan vi i Danmark ikke lave om på. Det er ikke kun 1 enkelt men en 5 – 6 stykker der har eller køber sort. Det har også før været i Danmark og der kommer sikkert flere.

Flemming Konnerup: Det er korrekt at der før har været sort i Danmark, sort er dominerende. Jeg syntes ikke om det, derfor mit lille hjertesuk.

KGK: Det har været min hensigt at stille på prøver, DKK er tilskrevet men der er endnu ikke kommet svar. Til Ove kan jeg sige. Den er altid i bilen og bliver ofte vist frem til interesserede, så du kan bare sige til.

Ingeborg Abildgaard: Vi skal til at se lidt mere positivt på tingene, være åbne for andres synspunkter. Vi kan ikke lave vores egen klub i Danmark. De sorte hunde er nu ikke så grimme som man vil gøre dem til. De kan også klare sig på marken.

HMC: Det kan ikke nytte noget at vi stritter imod nye tiltag. Vi skal passe på vi ikke bliver egocentrerede. Vi skal samarbejde og være optimistiske.

Niels Korsbæk Nielsen: Jeg er en gammel rotte indenfor klubben, jeg har haft mange gode timer her. Den beretning og de mennesker der sidder her ved roret brænder for sagen, lad os støtte op om dem. Godt der stadig er udvikling og nye tiltag og stadig er nye til de forskellige uddannelser. Godt initiativ med gratis deltagelse for vore medlemmer. Det kan blive et flagskib for Korthaarklubben – vi betaler for vore medlemmer. Det har glædet mig at se de mange gode arrangementer omkring jubilæum og den gode klubånd. Jeg fornemmer at HMC brænder for sagen.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Herefter var der frokostpause, hvor klubben var vært ved lidt mad og drikke. Kaffen kunne drikkes til den resterende del af generalforsamlingen.

 

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2008 og

6.     Fremlæggelse af budget for 2009, fastsættelse af kontingent 2009

Regnskabet var fremlagt på bordene og har i henhold til vedtægterne været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Kassereren gennemgik regnskab for 2008 som viste et overskud på kr. 53.272,42. Forklarede at bestyrelsen har til hensigt at bruge de henlæggelser der findes til bl.a. nyt højtaleranlæg til udstillingerne. Det trænger vi til, så er der nogle der har forstand på det og vil hjælpe os med det så sig til. Ligeledes skal der bruges penge til de PR ting der skal fremstilles. Bestyrelsen har også planer om at indkøbe en lukket trailer, som alle vore udstillingsting telte, bannere m.m. skal være i. Så er det lettere at bringe rundt hvor det skal bruges.

Budget for 2009 blev ligeledes gennemgået. Bestyrelsen har ingen planer om at hæve kontingentet. Jubilæumsregnskabet blev gennemgået og det viste et underskud på kr. 4.482,81. Et utroligt flot resultat takket være de mange frivillige indbetalinger til jubilæumskontoen.

Regnskab og budget blev godkendt med klapsalver.

 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen   - modtager genvalg

                Heine Jørgensen - modtager genvalg

Genvalgt uden modkandidater.

 

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard  - modtager genvalg

                Uffe Jacobsen     - modtager genvalg

Genvalgt uden modkandidater.

 

9.     Behandling af indkomne forslag

Følgende forslag var fremsat at bestyrelsen:

1. Bestyrelsen foreslår fra 2009 vedr. kontingent: ”Såfremt et medlem af husstanden afgår ved døden kan den efterlevende fortsætte sit medlemskab uændret. Såfremt dette måtte være et B-medlem og vedkommende fortsat ønsker bladet skal der betales ekstra for dette pt. kr. 100,-. Dette også uanset om den efterlevende er aktiv hundefører.”

Der var ingen blandt forsamlinger der havde indsigelser mod dette.

 

2. Da vi i bestyrelsen fra vores revisor har fået en opfordring til at oplyse aktivgruppernes aktiver i klubbens regnskab bragte vi dette emne på banen ved møde med aktivgrupperne den 28.02.2008.

Det er ikke et spørgsmål om, at vi i klubbens bestyrelse vil til at blande os i, hvad pengene bliver brugt til og hvor mange man har til rådighed, men alene en oplysning i regnskabets aktiver og passiver, at beholdningen hos aktivgrupperne pr. 31.12. var af den og den størrelse.

På mødet udspandt der sig en længere snak om dette emne. Opfordring til kun at medtage disse beholdninger i noteform. De fleste aktivgrupper har brugerbetaling, mens andre tager et medlemsgebyr. Da der ikke kunne opnås enighed om dette punkt, vil det blive taget med som et punkt på næste års generalforsamling.

Det er også et spørgsmål om, at vi i bestyrelsen så ved om der skal ydes økonomisk bistand til nogle grupper for evt. at få nogle aktiviteter sat i gang.

Vi prøvede ad frivillighedens vej at få disse beløb oplyst til regnskabet for 2008. Mange aktivgrupper afleverede prompte oplysningerne mens andre ikke ønskede at oplyse beløbet.

Vi ønsker fra bestyrelsens side at få oplyst disse beløb. Derfor beder vi deltagerne på generalforsamlingen tage stilling til spørgsmålet.

Kommentarer:

Stig Elkjær: Aktivgruppen på Fyn har ikke oplyst beløbet, vi syntes ikke det er relevant.

Jørn Abildgaard: Jeg har startet denne debat. Hvis der i budgettet skal afsættes midler til aktiviteter, skal bestyrelsen have sikkerhed for, at der er behov for tilskud. Så har bestyrelsen mulighed for at tage hensyn fremadrettet.

Ingvardt Jensen: Aktivgruppen Syd og Sønderjylland ser ingen grund til at oplyse dette, pengene dækker fint i vores område.

Ove Madsen: Jeg er bange for at med for mange regler, vil det blive svært at få folk til at arbejde for sagen. Jeg er modstander af forslaget. Kun relevant hvis der søges om tilskud.

Niels Korsbæk: Jeg ser ikke det store problem i dette forslag, man oplyser et samlet beløb pr. 31.12. og det oplyses i regnskabet som et samlet beløb. Men bestyrelsen har en intern viden om beløbets størrelse.

Jørn Abildgaard: Enig med Niels – ikke et problem og det skal ikke gøres til det.

Villy Andersen: Ud af 9 aktivgrupper, hvor mange oplyste beløbet.

Kasserer: 5

Villy Andersen: Jeg ser ikke noget problem, det er jo ikke sådan at vi samler til huse i aktivgrupperne.

Lene Sørensen: Man kunne måske benytte en model hvor man ingen pengekasse har, men ren brugerbetaling. Evt. søge om midler fra bestyrelsen hvis nødvendig.

HMC: Der kan ikke drives en aktivgruppe uden et vis beløb til rådighed, der skal indkøbes apportemner m.m. til senere brug. Vi ser ikke noget problem i det, men hvis bestyrelsen skal hjælpe med midler vil vi kende beløbets størrelse. Jeg kan i den forbindelse henvise til det seneste nummer af Jagthunden, hvor Ruhårklubben har haft det samme emne oppe på deres kontaktmandsmøde og hvor de har udstukket nogle regler.

Roger Drue: HMC henviser til Ruhårklubben. På Fyn har deres område lavet en fond på kr. 85.000, hvor også aktivgruppen Fyn kan søge midler.

Ove Madsen: Jeg har meget kontakt til Ruhårklubben. De har kun lavet fondet for at hovedklubben ikke skulle tage midlerne.

Frede Lauritsen: Jeg kommer også fra Fyn. Jeg er egentlig valgt til revisor i aktivgruppen og har revideret beholdningen i 2 år, men ikke i år for da kunne Stig selv. Bestyrelsen har behov for at kende beløbenes størrelse, det er sund logik for nemhedsskyld.

Herefter gik man over til vedtagelse ved håndsoprækning. Der var flertal for forslaget.

 

10.   Eventuelt

Her kan alt drøftes men intet vedtages.

Stig Elkjær: Forkert at kalde nogle medlemmer for gamle brokhoveder.

Ove Madsen: Bestyrelsen har på et tidspunkt givet udtryk for at man ikke ville samarbejde med Aktivgruppen Fyn – er det stadig gældende – mener det vil være på sin plads med en undskyldning til bestyrelsen på Fyn.

HMC: Dette er min sidste kommentar til denne sag – I får ingen undskyldning.

Ellen: Når jeg som kasserer bliver bedt om reklamemateriale, pakker jeg en sending, vedlægger liste over indhold og en prisliste. Så er reglerne sådan i min verden, at der skal afregnes og tilbagesendes materialer. Vi skal i bestyrelsen også stå til ansvar for dette overfor medlemmerne. Det fungerer fint i andre grupper. Ved man ikke hvad der er solgt eller har det stået frit fremme til fri afbenyttelse, så må man jo oplyse det, det vil vi så forholde os til.

KGK: Nogle følger sig trådt over tæerne, lad os nu bruge energien på noget fornuftigt.

Ruhårklubben har indført et sporchampionat, er det noget vi skal arbejde med i Korthaarklubben.

Aktivgruppen Aalborg har fået lavet glas til vores arrangementer – lader prøve gå rundt – hvis andre grupper er interesserede i det, kan det laves gennem klubben til indkøbspris.

Hvis vi kan få oplyst evt. gennem Jægerforbundet, hvem der afholder jagttegnskurser, kunne det så være en ide at levere brochurer om korthår dertil.

Niels Korsbæk: Vedr. adgang til Hundeweb er det jo nu sådan at man skal kende et login for at kunne benytte det. Jeg taler ofte med nogle svenskere. De har fået min adgangskode. Det er man helt bekendt med i DKK og ser ikke noget problem i.

Ib Sørensen: Man må overveje om de personer der skal have adgang til en evt. trailer, skal skrive under for indhold.

Birte Johansen: Ruhårklubben har lige afholdt et kursus – Quinde træn din hund – 30 deltagere, stor succes. Var det måske noget vi skulle arbejde med.

KGK: Til brug for fremstilling af reklamemateriel har vi brug for nogle billeder af god kvalitet, kontakt mig hvis I ligger inde med nogle.

Bestyrelsen har besluttet at indføre en form for hædersbevisning til en person som har gjort et godt stykke arbejde for klubben, det være sig i en aktivgruppe eller på anden vis. Alle aktivgrupperne bliver bedt om at indstille en fra deres område som de vil pege på. Bestyrelsen vil så ud fra indstillingerne udvælge den der skal have hædersbevisningen.

Der er lavet lidt om på hjemmesiden som nogle vil have bemærket. Der er mulighed for at tegne et sponsorat til hjemmesiden. Kontakt mig for evt. sponsorat.

Sidder der nogle med nogle gode initiativer til sponsorvirksomhed eller PR så kom til mig.

Ove Madsen: Vi hørte på et tidspunkt om en amerikaner der var interesseret i at købe hund, blev det til noget.

KGK: Det var alligevel ikke så interessant da det kom til stykket med forsendelsesudgifter m.m. Der er ofte kontakt til de nordiske lande.

Niels Erik Kromann: Når nu sort er tilladt, er 3 farvet også tilladt. Har man til hensigt at holde nogle linjer fri, så alle kan få en korthår.

Niels Korsbæk: De fleste går efter genskaber – heldigvis. Bruger meget Hundeweb når der skal ses på forslag. Her kan man simulere en parring og få linjerne på både tæve og hanhundeside frem. Så kan man se hvad der er af svagheder og styrker. Det vil ikke være et problem at holde en linje fri. De farver der står i FCI standarden er tilladt. Folk er gode til at ringe i god tid inden parring.

Jørn Abildgaard: Spørgsmål til Niels Korsbæk: vi bruger jo meget tyske gener, kunne der være andre lande der kunne være interessante for Danmark.

Niels Korsbæk: Svenskerne spørger mere til Danmark en omvendt. Tyskland bruges generelt, de er mest robuste. Østlandene bliver måske interessante med tiden.

Flemming Konnerup: Der har været flere utilfredsstillende bedømmelser ved udstillinger, som DKK heldigvis har taget til efterretning.

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for forholdsvis god ro og orden. Vi er en rummelig klub og det skal vi blive ved med at være.

 

HMC takkede Uffe for hvervet som han klarede fint.

Takkede for fremmødet.

 

Generalforsamlingen sluttede med uddeling af pokaler.

 

Mest vindende på mark 2008:

Kluivert med Leif Hansen, Mariager modtog Kylkaspokalen og Karl Lunds Mindepokal.

Mest vindende på udstilling 2008:

Toes Alaska med Kurt Grün, Tårs modtog Korthaarpokalen

Mest vindende på Fuldbrugsprøver 2008:

Mejlby Dessie med Henry Jensen, Snedsted modtog Lundegaarspokalen og Klub Kurzhaarpokalen

Mest vindende på Schweissprøver 2008:

Henk vom Westermoor med Arne Kræmmergaard, Tårs modtog Schweisspokalen

Mest vindende på DJ’s Forbundsmesterskab 2008:

Halsbondens Cæsar med Erling Lythje, Sønderborg modtog Klub Kurzhaarpokalen

 

Ved en fejl blev Jubilæumsvaser ikke uddelt til bedste Schweissresultat og bedste Fuldbrugsprøveresultat. Disse vil blive overrakt ved en senere lejlighed.

 

 

 

 

Siden opdateret: 06-03-2009 08:24