Dagsorden minibestyrelsesmøde den 26. juli 2008 i Vingsted

 

1. Underskrivelse af sidste referat.

2. Orientering fra DJU-FJD-DKK. Herunder valg til forskellige udvalg.

3. Økonomi.

4. Tiltag til deling af aktivgruppen Århus.

5. Generalforsamling 2009

6. Familiedag m.m.

7. Evt. samt næste møde.

 

Referat:

1. Referat underskrevet

 

2. DJU – ingen underretning.

FJD – Der er indkaldt forslag til kandidater til forskellige udvalg under DJU. Indstilling skal være foretaget inden den 1. oktober 2008.

MUV – Lars Nielsen, Fyn kan genvælges. Ole Dahl Madsen kan ikke genvælges.

SAU – Allan Bredsgaard kan genvælges.

FUV – Uffe Jacobsen kan genvælges.

Vildtplejeudv. – På valg er Michael Sanner og Ole Noe.

Der skal desuden vælges 2 suppleanter til DUV.

DKK – Der er 2 dommere i gang, 1 har fået lidt anmærkninger + 1 allround dommer i gang.

 

3. Økonomi.

Økonomisk rapport fremsendt pr. 30.06.08. Kassebeholdning kr. 416.082,48 inkl. Jubilæumskontoen. Antal medlemmer 770.

 

4. Tiltag til deling af aktivgruppen Århus

Bestyrelsen vil i efteråret i samarbejde med nuværende talsmænd indkalde til medlemsmøder i denne aktivgruppe, idet den er meget stor. Vi foreslår den opdelt i flere områder med arbejdsudvalg i hver gruppe. Der er positiv tilsagn fra nogle personer som vil hjælpe.

Ellen fremsender medlemsliste til bestyrelsen for dette område sorteret efter postnummer.

 

5. Generalforsamling 2009.

Da der var meget fin tilslutning til generalforsamlingen 2008 som var i februar, vil vi fra bestyrelsen forsætte med dette også i 2009. Generalforsamlingen er fastsat til den 28. februar 2009. Der skal annonceres med dette i Jagthunden i december og en reminder i Jagthunden februar 2009.

Stedet skal bestilles.

 

6. Familiedag – Jubilæumsbrugsprøve – Efterårsvinderklasse

Jubilæumsudvalget har alt klar til familiedagen.

 

Prøveleder har alt klar til Jubilæumsbrugsprøven.

 

Prøveleder har alt klar til Efterårsvinderklassen.

Bestiller overnatning til bestyrelsen samt mødelokale således at bestyrelsen kan afholde møde fredag aften.

 

7. Evt. samt næste møde.

Her blev igen drøftet nåle til Schweiss. Et eksemplar af DVD vedr. Agerhønseprojekt fremsendes til aktivgrupperne. Der laves en liste over hvilke aktivgrupper i Jylland-Fyn der står for tur til at sørge for deltagere til Racedyst.

Der har været en forespørgsel fra en svensker om lov til at annoncere på vores hjemmeside. OK til dette når vedkommende er medlem og betaler for annoncen som alle andre.

Næste møde den 26. september 2008 i forbindelse med vinderklasse.                   

 

Siden opdateret: 28-10-2008 22:56