Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2007 kl. 18.00 i Billund:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

2.     Konstituering af bestyrelsen

3.     Meddelelser fra FJD, DKK

4.     Fastlæggelse af møde med jubilæumsudvalg og aktivgrupper

5.     FJD udstilling - evaluering

6.     Udstilling Vingsted

7.     Assensprøven 2007

8.     PR for vor race

9.     Eventuelt + næste møde

 

Referat:

 

1.     Underskrivelse af referat sidste møde

        Referat fra både bestyrelsesmøde den 29.05.07 og referat fra Generalforsamlingen 10.06.07 blev underskrevet

 

2.     Konstituering af bestyrelsen

        HMC havde gjort sig nogle tanker inden mødet.  Ellen fortsætter som sekretær, kasserer og redaktør af årbogen. Ellen ønsker til årbogen et redaktionsudvalg på en 3 stykker som kunne være med specielt i færdiggørelsesprocessen. Ellen indsamler og skriver / får skrevet alt ind til bogen. Werner Sander, Hottryk har solgt sin virksomhed, men de nye trykkere vil meget gerne fortsætte med at trykke årbogen og ”vores” redigeringsekspert Belinda fortsætter under de nye ejere. HMC tager kontakt igen og beder dem komme med et tilbud på trykning af årbogen.

        Karl Georg fortsætter med Pokaler, Sponsering og PR.

        Anders fortsætter som klubredaktør og kobles også på PR.

        Heine fortsætter som schweisskoordinator og bliver koordinator for Giveprøven og efterårsvinderklassen.

        HMC fortsætter med FJD og Vingsted udstillingerne

        Mads bliver hjælper ved Jubilæumsbrugsprøven og skal evt. være med til udtænke tiltag for de meget unge mennesker under 20 år som vi begynder at se med hund. Det kunne være forskellige samlinger med forskellige discipliner.

 

        Vi har også snakket om ”udlicitering” af opgaver. Der arbejdes for øjeblikket med forskellige tiltag bl.a. klubredaktørposten og en pokalansvarlig.

 

3.     Meddelelser fra FJD, DKK

        FJD. Modtaget udkast til referat fra FJD’s sidste møde. HMC kontakter Leif desangående, idet det var ham der deltog.

       

        DKK. Karsten Højen er indstillet til Schweissdommeruddannelsen.

        Brev fra Kurt Grün vedr. registrering af opnåede resultater på udenlandske udstillinger. HMC har tilskrevet Anette Bak Frederiksen hos DKK om proceduren, men endnu ikke modtaget svar.

        Da det sandsynligvis er op til den enkelte hundefører selv at få registreret sine resultater, kan vi ikke være sikre på at alle resultater kommer med. For at undgå diskussionen om at der mangler resultater, hvis avlsregisterkort opdateres med disse resultater, har vi besluttet, at der laves en rubrik over opnåede udenlandske resultater på hjemmesiden og i årbogen.

        Punktet opdatering af avlsregisterkort tages med på en generalforsamling for nærmere fastlæggelse af retningslinier.

 

        Ellen sender meddelelse til de forskellige organisationer om nyvalg af formand.

 

4.     Fastlæggelse af møde med jubilæumsudvalg og aktivgrupper

        Møde med jubilæumsudvalg og aktivgrupper blev fastlagt til den 31.08.2007 kl. 16.00 i Billund. Ellen skaffer lokaler. Birte Web inviteres med.

        Brev udsendes med invitation til mødet med opfordring om punkter man ønsker til debat. Tilmelding og punkter til debat skal være formanden i hænde senest den 15. august, hvorefter endelig dagsorden udsendes. Evt. skal Kim Henriksens oplæg til strukturændring i klubben forelægges.

 

5.     FJD udstilling – generalforsamling – evaluering

        Generelt en ganske god udstilling, fint med hunde og god kvalitet. Dog kunne vi have ønsket os lidt lavere temperaturer. Det var varmt både for hunde og mennesker.

        Da generalforsamlingen ligger lige efter udstillingen og varmen taget i betragtning med hunde i bilen, forstår vi godt at nogle kørte hjem, men vi syntes dog at der var for ringe deltagelse. Vi syntes også det er sent at holde generalforsamling, det er jo gamle tal og resultater der bliver omtalt. Næste år skal vi på grund af jubilæumsfesten alligevel flytte generalforsamlingen, og vi foreslår derfor at generalforsamlingen afholdes sidst i februar i forbindelse med et avlsseminar. Seminar en lørdag formiddag til hen over middag og generalforsamling om eftermiddagen.

 

6.     Udstilling Vingsted

        Udstillingen er på plads med alt det praktiske pt. Bestyrelsen møder kl. 7.30. Heine har skaffet sponsor Arion Hundefoder. Sponsoraftale fremsendes.

        Niels Erik Kromann spørges om lån af telt, for at vurdere om det kunne være et sådant vi skulle anskaffe os til opstilling af præmie, pokaler, samt salgsmateriale.

 

7.     Assensprøven 2007

        Pt. modtaget 1 tilbud om sponsering. Ellers er alt på plads. HMC har afholdt møde med hjælpere på Fyn.

 

8.     PR for vor race

        Der skal laves nyt PR materiale. Vi skal have professionelt hjælp. Vi forestiller os en folder der via stambogen kan udleveres til nye hvalpekøbere, men som også skal være til stede ved alle vore arrangementer og ved alle messer m.m. Antalsmæssigt er vi nok på 3 – 5000. Plakater med nye billeder bl. a. de meget flotte billeder fra den nye bog om korthår. KGK tager kontakt til en reklamemand. AW tager kontakt til et trykkeri.

 

9.     Eventuelt + næste møde

        Ellen ønsker e-banken overgår fra Netbank Privat til Netbank Erhverv, og har fået tilsagn fra Ringkjøbing Landbobank at det kan gøres uden yderligere omkostninger.

        Den donerede hvalp fra Andreas Haugaard til jubilæumskontoen ønskes ikke på de udstukne betingelser. Bestyrelsen kan / skal ikke være hvalpesælgere på denne måde. HMC tager kontakt til Andreas Haugaard.

        Opråb om at få fat i de personer der går og gerne vil være dommere, frem i lyset, opfordring til aktivgrupperne om at pege på nogle.

 

        Næste bestyrelsesmøde bliver Minimøde i Vingsted.

        Næste officielle bestyrelsesmøde bliver 23. oktober 2007.