Formanden er valgt og bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet.

Jeg vil starte med at sige tak for valget og opbakning til formandsposten på klubbens generalforsamling.
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt konstitueret sig, og fordelt arbejdsopgaverne imellem sig.

En af arbejdsopgaverne må være, at vi skal have stoppet tilbagegangen af medlemmer, og hvad er grunden til at vi har den medlemstilbagegang, der kan være mange, men uden at bestyrelsen har kendskab til grunden er det ikke muligt at gribe ind de rigtige steder, så derfor kære forhændværende medlem, hvis du læser dette, så kontakt os og fortæl hvad du mener der er forkert i korthaarklubben, kom med en saglig kritik, og om hvad der er grunden til at du ikke mere er medlem, du er velkommen til at skrive-sende en mail eller ringe, og vi vil forsøge at komme med et svar på dit problem.

Er dit medlemskab af korthaarklubben ophørt fordi du har fået en anden race, er jeg meget interesseret i at høre om den nye race sammenlignet med korthåren, er den nemmere at dressere, opnår du flere præmieringer på prøver med den nye race, er dens temperament bedre, er den nemmere at have i hjemmet ? skriv eller ring.

En anden og vigtig ting for mig, og som jeg vil gøre en stor indsats på at ændre, er den holdning mange har til klubben, vi ser det senest på årsmødet, hvor der efter min mening blev vist en alt for ringe deltagelse fra aktivgrupperne, ja mange af dem var slet ikke repræsenteret, det mindste man kan forlange er vel at formanden eller dennes repræsentant er til stede. Vi oplevede det på Giveprøven, hvor 2 pokaler ikke kunne udeles fordi man var kørt hjem, det kan man simpelt hen ikke være bekendt, og det må ikke gentage sig, også flere af præmietagerne havde valgt at tage hjem uden at blive hyldet og modtage den gode kritik dommerne gav hundene, jeg forstår ikke at man vil undvære nogle gode timer sammen med gode kammerater, og være med til at hylde de jubilarer som har været trofast medlem i 25 år.

Vi ser det rundt omkring på prøver, har man ikke fået nogen præmie, så kan det ikke gå hurtig nok med at få udleveret stambogen så man kan komme hjem, ja nogen kører hjem uden, så kan prøvelederen så bøvle med at sende den, hvorfor sætter man ikke hele dagen af til denne prøve, den er jo ikke slut før præmierne er uddelt og vinderne er hyldet, og forestil dig, næste gang er det måske din tur til at blive hyldet, så ville det vel også være rart vis der var blevet nogle tilbage for at hylde dig, tænk på det næste gang du tilmelder dig til en prøve, så sæt hele dagen af.

En stor opgave venter os forude når vi til nytår går ind i jubilæumsåret, en opgave der kræver en stor indsats, og der vil være brug for mange der vil gøre en indsats for at vi kan få godt og minderigt jubilæumsår, så rundt omkring i aktivgrupperne vil jeg håbe der er mange der vil give en hjælpende hånd enten på den ene eller anden måde. Har i nogle ideer som i brænder for, så kontakt jubilæumsudvalget.

På årsmødet oplevede vi det glædelige at få valgt et ungt medlem som suppleant til bestyrelsen, nemlig Mads Winther Jensen, vi har desforuden Jacob Bislev der afløser Birte Johansen i ferien, så med sådanne aktive unge mennesker gør at man ser mere positivt på Korthaarklubbens fremtid, men jeg kunne godt tænke mig at du Mads ville skrive en artikel om det at blive Verdensmester med en korthår, skriv om dine oplevelser, og følelsen ved at blive verdensmester, jeg er sikker på at det kunne animere andre unge til jagten med den stående hund, og selvfølgelig helst en korthår, det er vigtigt at vi får sådanne positive oplevelser ud til så mange som muligt, og der er for mig ingen tvivl om at det også kan være med til vende medlems tilbage gangen.

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer.

Vi ses i Vingsted.

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen

Formand for Korthårklubben 

Siden opdateret: 01-07-2007 16:08