Hermed bestyrelsens forslag til jubilæums arrangementer i 2008:

 

Bestyrelsen har vedtaget, at Give og Assens prøven begge skal være jubilæumsprøver.

 

Vi vil søge om, at få lov til at afholde en brugsprøve. Evt. på Sjælland.

Desuden kunne man evt. også lave en Sankt Hubert prøve i dette år.

 

Tiltag ude i Aktivgrupperne: Ræveslæbsprøver, Udvidet apporteringsprøver samt Schweiss-prøver.

Man har så mulighed for at udtage et hold på 3-4 hunde fra hver Aktivgruppe til en endelig prøvedag/Jubilæumsdag, hvor man kan kåre den bedste Aktivgruppe indenfor forskellige discipliner, som der stilles op i.

Aktivgrupperne skal også prøve, at skaffe penge til dette jubilæum, evt. ved ekstra prøvegebyrer eller at skaffe sponsorer i den del af landet, hvor de kommer fra.

 

Der vil evt. være en præmie til den Aktivgruppe, der skaffer flest penge til jubilæumskontoen.

 

Den dag man skal dyste i de forskellige discipliner skal være en dag for hele Familien Danmark som har interesse for den korthårede hønsehund. En dag hvor også jægere kan komme med deres korthår og dyste i evt. apportering på tid og at samle flest emner op. Derudover kan der denne dag være foderfirmaer, tøjfirmaer m.m. repræsenteret. Dagen kan man afslutte med præmieoverrækkelse og evt. fællesspisning af grillstegt gris eller hjort til en rimelig pris.

Denne dag behøver ikke at være så formel med mange taler og lign. Det skal være en dag, hvor man kikker på de dejlige korthår og hygger sig med andre som er interesseret i korthår.

 

Vingstedudstillingen: Som et ekstra trækplaster kunne alle vore nulevende champions  fremvises på udstillingen og man kunne invitere udenlandske champions fra Tyskland, Norge, Sverige og Finland.

 

Til den officielle Jubilæumsfest med fælles spisning og evt. dans,  bør inviteres æresmedlemmer, samarbejdende organisationer, samt andre officielle personer. Denne fest er, hvor alle taler og æres hyldester bør holdes.

 

Der skal laves et jubilæumsskrift. Niels Korsbæk er blevet spurgt og har sagt Ja tak.

Præmier i dette jubilæumsår vil være et 100 års glas.

 

Økonomi: Klubben opretter en jubilæumskonto og man søger evt. fonde og finder så mange sponsorer som muligt. Alle medlemmer, kenneler osv. er velkomne til at indbetale beløb til denne konto. Der vil på hjemmesiden blive lavet et barometer hvor beløbssøjlen angiver hvor meget der er på kontoen pt., ligeledes vil det fremgå af hvem og hvor meget der er indbetalt.

 

Korthaarklubbens bestyrelsen

 

25/8-2006

 

Siden sidst opdateret: 29-08-2006 06:50