Debatoplæg fra Aktivgruppen København

 

I forlængelse af bestyrelsens redegørelse omkring klubbens økonomi ønsker vi på årsmødet fremsat et forslag om en kontingentstigning for alle ordinære medlemmer på 100 kr. gældende fra 2007.

 

Baggrunden for forslaget er – at det i den grad er urimeligt – at der iblandt klubbens frivillige kræfter skal bruges så mange ressourcer på at få økonomien til at hænge sammen, frem for at bruge ressourcer på visionært og fremadrettet arbejde til klubbens bedste.

 

Man kan som menigt medlem ikke være bekendt at ”sidde og fedte” på den sidste 100 krone seddel – mens man sidder og kigger på en række frivillige ildsjæle bruger deres aftener og weekender på at gøre det muligt for os andre at arbejde med vores hunde.

 

Husk at cirka halvdelen af vores nuværende kontingent går direkte til FJD/DJU og en kontingentstigning vil alene bringe os på højde med de øvrige klubber. Vores klub er billig!

 

I den store sammenhæng vil 100 kr. være en dråbe i havet sammenholdt med udgifterne til:

 

-          køb af hund

-          køb af diverse udstyr – remme, dummyer, halsbånd, hundeskåle, kurve

-          tøj og støvler til træningen

-          foder (5-10 kr pr. dag pr. hund !!)

-          prøvegebyrer

-          træningsterræner

-          kørsel til diverse prøver, træninger, årsmøde m.v.

-          lovpligtig hundeforsikring

-          vaccinationer / dyrlægeregninger

-          m.v.

 

Vi tør vove den påstand - at mange af klubbens medlemmer har budget på adskillige tusinde. Mit personlige budget for ovenstående udgifter er et stort tocifret antal tusinde om året.

 

Risikoen ved en kontingentstigning er altid, at der forsvinder en række medlemmer. Niveauet for vores kontingent er dog så lavt – at dette ikke burde være tilfældet. Der er altid en gennemstrømning af nye medlemmer – vi mister måske få på sigt – men vil hurtigt genvinde det tabte.

 

Nye og blivende medlemmer vindes ved at der er spændende tiltag omkring deres hunde – ikke ved at meldingen altid er: ”det er der ikke råd til !

 

Det er ikke alting der bliver bedre af at være billigt! Lad os dog give bestyrelsen rammerne til at arbejde fremadrettet – i stedet for at spare alle initiativer ihjel! Vores klub bør have uproblematiske økonomiske rammer.

 

 

På Aktivgruppen Københavns vegne

 

Claus Bælum