Statistik over udmeldte/indmeldte medlemmer pr 31. marts 2006.

 

 

30 medlemmer udmeldt via brev, telefon eller mail.

68 medlemmer slettet p.g.a. restance.

4 medlemmer udmeldt p.g.a. manglende adresse.

 

Således i alt udmeldt 102 medlemmer med følgende ancinietets fordeling:

Medlem under 5 år               80 medlemmer                     78%

Medlem   6 – 10 år                7  -                                           7%

Medlem 11 -  15 år                8  -                                           8%

Medlem over 16 år                7  -                                           7%

 

Fordelingen af gruppen ”udmeldte medlemmer under 5 år”:

1 år                                      25 medlemmer                     31%

2 år                                      10   -                                      13%

3 år                                      24   -                                      30%

4 år                                        8   -                                      10%

5 år                                      13  .-                                      16%              

 

Det kan desværre konstateres at over halvdelen af periodens udmeldelser kan henføres til medlemmer som har mindre end 3 års anciennitet i klubben.

 

Af de 30 modtagne udmeldelser angives følgende årsager:

13% ingen hunde

7%   Økonomi

80% Ubekendt.

 

 

For 1. kvartal 2005 blev registreret 25 udmeldinger og 56 slettede medlemmer p.g.a. restance. I alt 81 medlemmer.

 

 

Tilsvarende er for årets 1. kvartal 2006 registreret 37 nye medlemmer mod 43 samme periode i 2005.

 

 

                                                                                                             April 2006 Erik Petermann