3/11-2006

 

Nyt fra kassereren:

 

BSBetalingsservice

Betal dit kontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden, og så bliver klubbens kasserer så glad. Og så er du sikker på, at det bliver betalt til tiden. Desuden slipper du for at betale gebyr. Du kan tilmelde regningen til automatisk betaling med Betalingsservice i din netbank eller på klubben hjemmeside - klik her. Eller du kan bede dit pengeinstitut om at gøre det for dig. Husk at betale regningen som hidtil indtil betalingen fremgår af betalingsoversigten fra Betalingsservice.

 

Oplysningerne du skal bruge til tilmelding er som følger:  PBS nr. 04091205, Deb.grp.nr. 00001, dertil kommer dit medlemsnummer.

 

Dit medlemsnummer kan enten være 7 cifret eller 2 cifret. A-medlemmer kan se medlemsnummeret bag på Jagthunden, det starter med 16.  B-medlemmer, samt øvrige medlemmer kan se medlemsnummeret på opkrævningen fra sidste år eller det kan fås ved henvendelse til klubbens kasserer Ellen Jørgensen, tlf. 75 33 17 60

 

PBS A/S står bag Betalingsservice. PBS A/S er ejet af danske pengeinstitutter i fællesskab.

 

 

Kontingentbetaling 2007 sendes igennem til betaling 15. januar 2007. Ca. 1. februar 2006 udsendes rykkere.

 

 

Kennel-links betaling:

Under henvisning til referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2006 skal vi henlede opmærksomheden på, at det fra 1. januar 2007 koster et årligt gebyr for på Korthaarklubbens hjemmesiden at have links til sit Kennelnavn. Det koster kr. 200,- for Kennellinks til egen hjemmeside, og kr. 100,- for Kennelnavneoplysning.

 

Så ønsker du fortsat at have en henvisning (link) eller ønsker du at komme med på listen, så skal du kontakte Web-master Birte Johansen, Dengsøvej 11, V.Velling, 8860 Ulstrup, tlf. 8646 6422 eller på mail web@korthaarklubben.dk senest den 10. januar 2007.

 

Betaling af gebyr kan enten foretages via homebanking eller du kan få din bank til at overføre beløbet til bankkonto: 7187 0001085818. Husk at anføre dit navn samt Kennelnavn. Betaling kan også foregå med check. Henvisningen kommer først på hjemmesiden når betaling er modtaget.

 

 

Mange hilsner

Ellen

 

 

Siden opdateret: 15-11-2006 18:24