KORTHAARKLUBBEN

Regnskab for perioden 1.1. – 31.12. 2004.

 

Indtægter

                                                                                       2004                                    2003

Kontingent                                                                       kr 197.704,49                     kr 186.640,36

Salg af årbøger                                                                -     49.550,00                     -     52.945,00

Salg af logoer, emblemer og  jakkemærker                       -       2.560,00                     -       1.544,00

Salg af sølvhunde                                                             -          350,00                     -              0,00 

Salg af videofilm                                                              -          600,00                     -       1.450,00

Hvalpeliste                                                                       -       6.756,25                     -       2.450,00

FJD-udstilling                                                                   -       3.196,40                     -       3.530,59

Vingsted udstilling                                                            -       8.280,10                     -     11.951,00

Vinderklasse Assens                                                        -          897,30                     -       7.416,00

Schweiss-prøver                                                              -       6.794,45                     -       4.318,50

Salg af Caps                                                                    -     15.400,00                     -              0,00

Porto indtægter                                                                -          926,00                     -              0,00

Renter                                                                             -          434,82                     -       1.960,48

INDTÆGTER I ALT                                                      kr 293.449,81                     kr 274.205,93

 

 

Udgifter

 

Tilskud til Jagthunden og FJD                                           kr   91.106,00                     kr    75.051,00

Præmier og pokaler                                                         -     31.507,91                     -      33.481,78

Bestyrelsesmøder                                                            -     26.986,50                     -      13.087,50

Årsmøde                                                                         -       8.213,00                     -        6.603,50

Porto og kuverter                                                            -     23.467,73                     -      21.225,20

Telefon                                                                            -       3.400,00                     -        4.859,00

Kontorartikler og fotografering                                         -       5.022,83                     -           514,00

Annoncer                                                                        -       3.379,78                     -        1.610,38

Gaver og repræsentation                                                  -       6.160,85                     -        5.022,00

Aktivitets og nyanskaffelser (note 1)                                 -     26.682,00                     -        1.000,00

Tilskud til fuldbrugsprøver og racedyst                             -       2.262,00                     -        1.654,50

Kontorassistance formand og kasserer                             -       1.200,00                     -        1.200,00

Trykning af årbog                                                            -     67.530,50                     -      61.333,50

Give-prøven                                                                    -     12.654,60                     -        1.739,00

Bank/girogebyr                                                                -          556,00                     -        1.089,00

Internet og hjemmeside                                                    -       4.046,50                     -        2.014,00

Møder FJD, DKK og DM                                              -       4.703,00                     -      15.306,45

Møder med aktivgrupper                                                 -     13.011,40                     -               0,00

Køb af reklameartikler (note 1)                                        -     16.855,75                     -        4.114,50

Køb af caps                                                                    -     12.350,25                     -               0,00

Dommeraspirantkursus og studiekreds                             -       1.755,00                     -           600,00

PBS-opkrævning                                                             -       7.583,00                     -               0,00

Køb af sølv og guldhunde     (note 1)                                -       4.550,00                     -               0,00

Udgifter i alt                                                                  kr  374.984,60                     kr  251.505,31

 

 

 

Underskud                                                                      kr    81.534,79

Overskud                                                                                                                  kr    22.700,62

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note 1:

Følgende poster er udgiftsført i 2004 uden tilsvarende aktivering i status.

Køb af 2 stk PC`er  til formand og kasserer                     kr   20.902,00

Køb af EDB-program for medlemsarkiv/PBS                   -       4.000,00

Køb af 1.000 stk logo                                                     -     16.455,75                    

Køb af sølv og guldhunde                                                -       4.550,00

I alt                                                                                                            kr   45.907,75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Afstemning af likvide midler:  

Likvide midler 1.1. 2004                                                  kr 161.645,46

+ Reserveret til aktivgruppemøde 2004                            -     20.000,00

+ Deponeret af aktivgruppen Nordvest-Sjælland              -       6.572,84

+ Skyldige omkostninger 1.1.2004                                   -       4.100,00

 - årets underskud                                                            -     81.534,79

I alt                                                                                                            kr 110.783,51

 

Forefindes således:

Girokonto 31.12.2004                                                     kr     2.914,19

Ringkjøbing Landbobank 31.12.2004                              -   110.019,32

- skyldige omkostninger pr 31.12.2004                            -       2.150,00

I alt                                                                                                             kr 110.783,51

 

Den påbegyndte ændring af regnskabsprincip i 2003 er nu fuld gennemført. I regnskabet medtages fremover ikke beholdningsværdier af reklameartikler, telte, pistoler,  Pr-materiale o.l.

Indkøbte poster udgiftsføres løbende ved indkøb og indtægtsføres ved efterfølgende salg.

Klubbens reelle formue vil således altid være højere end oplyst i årsregnskabet.

 

                                                                                       Holsted den 30. april 2005

                                                                                       Sign. Erik Petermann

 

Foranstående regnskab er gennemgået. Bilagene er kontrolleret ved stikprøver og likvide konti pr 31.12.2004 er afstemt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

                                                                                       Aalborg, den 25. maj 2005    

                                                                                       Sign. Kjeld Kløjgaard Nielsen

 

                                                                                                              

 Siden opdateret: 07-07-2005 07:16