Formandens beretning ved årsmødet 2005

 

Det har været et noget turbulent år for Klubben, på årsmødet sidste år efter udstillingen, fik klubben valgt ny formand, Bent ønskede ikke at fortsætte af personlige årsager, der var til tider en heftig debat på dette møde, man kunne godt mærke på stemningen at det at vælge ny formmand er noget som vi går op i, og det er da dejligt at så mange medlemmer var mødt op, det var da også en hård opgave for dirigenten – til tider - , men efter et veloverstået årsmødet, var det på med arbejdstøjet og det syntes jeg at vi har haft på lige siden der er mange opgaver at løse når en klub skal fungere, vi får mange gode input fra jer.

 

Vi har et godt samarbejde med FJD, jeg har været til 2 møder og her er stemningen at vi må gøre noget for at markedsføre vores stående hunde.

I DJU er vi godt repræsenteret i diverse udvalg( FUV, VSA. MAU)

Ved valget til DKK bestyrelse var enighed fra alle klubber om at vi skulle gøre en stor indsats for at få så mange som mulig til at stemme på Finn Møller Jørgensen det er meget vigtigt at vi bevare en plads i DKK bestyrelse, ellers mister vi al indflydelse, der er lagt op til at ved næste valg vil det blive stillet en dnu en kandidat op så det herved bliver muligt at vi har to i bestyrelsen, så derfor sørg for at få stemt.

Korthåren har haft et godt år hvis vi ser på de opnåede resultater på prøver, knap så godt ser det ud med vores hvalpetillæg der var sidste år reg. 383 hvalpe. Der var enkelte opdrættere der havde det svært med afsætningen, vi vil fra bestyrelsen opfordre til også at få parret tæver om efteråret, det er her der mangler hvalpe. Man kunne frygte at det der var svært sidste år ville få mange til at ’springe’ et år over med at få et kuld, men det ser ike sådan ud, der er mange der stadig tager udfordringen op og trodser de svære afsætnings muligheder og får laver et kuld hvalpe, hvilket også er meget vigtigt, da vi ellers mister meget mere til andre racer. Jeg vil opfordre jer avlere til at annoncere jeres hvalpe alle de steder det muligt så vi får vist at korthåren stadigvæk eksistere, og ikke kun på vores hjemmeside.

 

På prøver rundt i landet gør vi os godt gældende, der opnås mange flotte resultater, så selvom vi måske ikke er så mange kan det ikke læses af resultater, på unghunde og kvalitets klasserne opnås de præmieringer der skal til få at komme videre, på VSA prøverne deltager korthåren i samme udstrækning som altid, det er nu mulighed for at få DJ apportprøve som adgang til vinder klasse, men det kræves stadig at der skal beståes VSA en gang, der ser ud til at DJ prøven er blevet godt modtaget der er mange der deltager med gode resultater, sidste var korthåren meget dominerende på den afsluttende prøve på Fyn, 1.vinder osv.

 

I vinder klasserne klare vi os godt med mange flotte placeringer, ved vores egen i Assens var der stor deltagelse med 72 hunde tilmeldt, ved afslutningen stod det klart at der vile blive skrevet historie, for vinderen af prøven Læsøboens Balder, med Grethe Poulsen som fører.

Ved DM som blev afviklet på Sjælland var vi godt rep. Med 10 deltagere som til sidst ved præmieoverrækkelsen kunne præsentere 4 placerede korthår, Nordboen Buster, Wanstrups Pan, Læsøboens Balder,Bento.

 

På Schweiss ser det  godt ud, interessen for denne diciplin kunne desværre ikke følge med den store opgang der var året før, vi kan kun opfordre til at træne i denne disciplin, der har været god tilslutning til 20 timer prøverne. Så de er kommet for at blive i Klubben, vi har fået fremstillet vores egne nåle som uddeles på vores egne prøver til alle med 1. pr. Ligesom der er nye diplomer.

 

Der hvor vi halter lidt er på fuldbrugsprøverne der deltog sidste år 21 Korthaar på prøverne deraf 3 1. pr. 10 2. pr. 3 3. pr. 5 0pr., dette resultat kan gøres meget bedre, for jeg ved ar der trænes meget rundt i landet, det sted hvor der er sat fokus på denne prøver et i nordjylland, her trænes der meget målrette og efter fastlagt program, de fleste 2. pr. er opnået fordi hunde føreren ikke stolede på sin hund i schweiss disciplinen og der er ærgerligt, jeg herfra opfordre endnu flere til at deltage på disse prøver.

 

På udstillings siden går det tilfredsstillinde, der stiller de hunde  som der kan det er nok lidt skuffende den måde som der tiltider dømmes på på DKK udstilingerne når der er udenlandske dommere, her ser vi at hunde som mangler de sidste cert. Får en 2. pr. og det er meget kritisabelt, mender er DKK holdning at det skal været intenatonale dommer på deres udstillinger, så må vi sige at det går bedre med FJD udstilling son sidste år var flyttet til Årslev et meget velegnet sted med god plads, det også her vi mødes i morgen ( her deltager kun 14 hunde), Vingsted udstillingen er en god udstilling sidste år med 64 hunde tilmeldt, med en 1. pr % på 80 flot.

Så der er noget at leve op til i år.

 

Giveprøven havde i år ny prøveleder Niels Erik Kromann og hans hjælpere gjorde det rigtigt godt alt var som det skulle være.

Der var en lille fremgang i antallet af hunde fra 147 til 151, der var en god stemning i godt vejr og en god præmiering grad.

 

Rundt i landet er Aktivgrupperne en god samarbejdspartner det er her de nye medlemmer kommer i kontakt med klubben, der er desvære blevet nedlagt en grupper den Nordsjællandske kunne ikke finde nogen der ville i bestyrelsen, så klubben har fået tilført 3109. til deponering. Vi holdt møde med repr. Fra aktivgrupperne i feb. et godt møde hvor der udveksles mange gode tiltag.

 

Vi har også haft vores eksteriør dommere samlet til et møde på Fyn, her var også inviteret ny intereseret i eksteriørdommergærningen.En god dag hvor der blev bedømt nogle hunde og hvor meninger blev vendt.

 

Der er sidste år blevet HD fotoet 34 hunde og alle fundet HD frie.

 

Årbogen blev udsendt lidt senere end den plejer årsagen er den at vi manglede manger resultater og hvis vi skal have en bog der er opdateret er det vigtigt at få så meget med som muligt, der er dog stadigvæk resultater som ikke er med og det beklager vi selvfølgelig, men det er svært at få alt med.

Hjemmesiden funger fantastisk godt Birte gør et meget stort arbejde med at få den atjour ført hele tiden.

 

Vi har i Klubben en meget stor samling af pokaler, som uddeles på prøver og udstilling,vi har i bestyrelsen kigget på omkostningerne ved gravering af disse, det er blevet meget dyrt de senere år, vi har derfor besluttet at der skal være bøger til alle pokaler, for derved at spare på gravering, der har været en smule kritik af de indkøbte bøger(var for billige), det er der nu rodet bod på der er lavet et omslag hvori der er præget vores logo. Jeg vil gerne opfordre til at pokalvindere i god tid sender den vundne pokal retur til pokalholderen.

 

Jagthunde har fået nyt format, det er et meget bedre blad vi har fået, der er nu ikke længere en begrænsning i spalteplads til klubberne, så det er bare at indsende stof til vores redaktør, men husk deadline.

 

Vi har holdt 5 bestyrelses møder i årets løb, vi har følt at det var nødvendigt at mødes lidt tiger end man gjorde tidligere, også i år har vi været samlet en week end i år var vi i sønderjylland, det er en god måde at få nogle store ting drøftet på, det har ligget bestyrelsen meget på sinde at komme med et udspil omkring avl og vi har spurgt forskellige af vores dommere om deres synspunkt på vores hunde, dette vil bliv brugt til noget på et tidspunkt, der blev på sidste års årsmøde fremsat forslag til nye vedtægter, de blev i den fremlagte udformning nedstemt, det var så planen at det skulle fremlægges nyt forslag i år, men dem som påtog sig opgaven har på grund af arbejd pres i det civile ikke nået det.

 

Som det er alle bekendt har klubben 100 års jubilæum i 2008 og der er nogle ting vi skal have arengeret på mødet med aktivgrupperne efterlyste vi input til dette arengement, vi efterlyste også personer som kunne være interesert i at side i et jub. Udvalg,vi har fået forskellige forslag men mangler stadig nogle som gerne vil hjælpe her.

 

Til sidst vil jeg gerne sige alle tak for den opbakning som i giver til klubben ligeledes en tak til alle som hjælper til ved prøver udstillinger osv, terængiver og samarbejds parnerer.