Kære medlemmer af Korthårklubben
 

Som det vil være bekendt ud over det ganske land blev jeg valgt til bestyrelsen på det netop overståede årsmøde. Tak til medlemmerne der på årsmødet ønskede mig tillykke med valget, specielt tak til ”Nordjyderne” der med Ingeborg og Jørn Abildgård i spidsen overrakte mig blomster ved den efterfølgende middag. Det varmede meget. Jeg er meget bevidst om at det selvfølgelig ikke falder i alles smag at der blev valgt en kvinde til bestyrelsen. Det kan ikke være anderledes, det er jo normalt heller ikke altid enstemmige valg når det drejer sig om mænd, nogle kan lide den ene og andre kan lide den anden.

Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til den tillid der blev vist mig. Jeg vil melde helt klart ud at det er på den administrative og økonomiske side jeg vil prøve at gøre min indflydelse gældende. Jeg vil gerne være med til at få nogle administrative værktøjer sat på skinner så det bliver lettere at arbejde med for bestyrelsen, uanset hvem der sidder i bestyrelsen. Nogle køreplaner, så man altid ved hvem der gør hvad på hvilket tidspunkt. På den økonomiske side vil jeg gerne være med til at se på om der er nogle udgifter vi skal have minimeret. Med min baggrund som bogholder i en virksomhed med en stor millionomsætning ved jeg lidt om økonomi.

Jeg har også overtaget hvervet som klubbens redaktør. Det er en stor mundfuld det er jeg klar over. Her har jeg i allerhøjeste grad brug for medlemmerne og aktivgrupperne, det håber jeg de vil hjælpe mig med. Giv en tilbagemelding når I har deltaget i et arrangement uanset størrelse, kun på den måde kan vi udbrede resultaterne og oplevelserne til hinanden. Jeg vil også bruge de der før har haft det hverv for at få hjælp. Skriv, ring eller mail til mig. I må også gerne sende håndskrevne oplysninger til mig, så skriver jeg det gerne rent til bladet og hjemmesiden.

Jeg glæder mig til samarbejdet med medlemmer, aktivgrupper og bestyrelse.

 

Mange hilsner

 

Ellen Jørgensen, Billund

Siden opdateret: 03-07-2005 10:52