Avlsmål for korthåret hønsehund.

At fastholde og udvikle den korthårede hønsehund som den alsidige kontinentale jagthund der er let dressurbar og som er familiens hund.

Der ønskes kun avlet på sunde og raske hunde, hvor HD-status er kendt.

Klubben følger de til enhver tid værende gældende etiske anbefalinger udarbejdet af DKK.
Pt. gældende:

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om alvsdyret fy-sisk og mentalt er egnet til avl.
2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.
4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fyl-der 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.
5. Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hval-pe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.
6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.
7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør und-gås.
8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
9. Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyre-ne og om racens egenskaber og behov.
10. Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Dansk Kennel Klub gør opmærksom på, at der ikke er tale om regler, men anbefalinger

Ingen hanhund bør i sin levetid blive far til mere end 25% af gennemsnittet af de seneste 3 års fødte korthårs hvalpe.
Genetisk variation skal fortsat vægtes højt for at undgå for høj indavlsgrad.

Markarbejde.
Der henvises til Fælles Markprøve reglers bedømmelsesgrundlag for kontinentale racer: Heraf fremgår "Der skal lægges særligt vægt på hundens jagtlyst, søgsmønsteret, dens evne til at finde og tage stand for vildt samt apportering. I den samlede vurdering indgår endvidere fart, rejsning af fugl, opførsel overfor lettende fugle, over for hårvildt og ved skud, sekundering, lydighed, udholdenhed og dressur. I almindelighed. En vis betydning bør tillægges hundens stil

Avlsmål:
Fuglearbejdet fastholdes på nuværende niveau.
Fart og stil fastholdes på nuværende niveau.
Rejsning søges styrket.
Kontanthed på hårvildt søges styrket.
Efterskudsarbejdet søges styrket.


Eksteriør
Klubben følger den til enhver tid gældende FCI standard, som beskriver den korthårede hønsehund som: En ædel harmonisk hund, hvis kropsbygning sikrer kraft, udholdenhed og hurtighed. En stolt holdning, smukke linier, tørt hoved, vel båret hale, stram glansfuld pels og en jordvindende, harmonisk bevægelse understreger dens ædelhed. Temperament: korthåren skal være sikker, ligevægtig, pålidelig, behersket temperament, hverken nervøs, sky eller aggressiv.

Avlsmål:
Størrelse fastholdes på nuværende niveau.
De tæt sluttende øjenlåg, korrekt bid, hals og kropslinier, hårlag og benstammer fastholdes på nuværende niveau.
Hundens rolige opførelse uden piberi fastholdes.
Den gennemsnitlige kuldstørrelse fastholdes på nuværende niveau.
Det ædle hoved søges styrket.
Temperament søges styrket.
Den mørke øjenfarve søges styrket.

Bestyrelsen 2006


 Herunder kan du downloade skema i henholdsvis word og pdf format. Skemaet sendes enten med post til avlsvejlederen eller med email til avlsvejlederen

Avlsanmodnings-skema word   Avlsanmodnings-skema pdf

Siden er opdateret: 10-03-2012 19:38