KORTHÅRSKLUBBEN`S SCHWEISSPRØVER 2008.

  Bemærk datoen på Als har været annonceret forkert også i Jagthunden - den rigtige er 10/5.       
 
DATO  STED:              PRØVELEDER:                 TELEFON:       PRØVETYPE:             SIDSTE TILMELDING
 
27/04  GRIBSKOV       LEIF ANKER JENSEN         57661133       3T./20T.400M.
                                HJELMSØMAGLEVEJ 22
                                4100 RINGSTED
 
04/05  TÅRS              SØREN ANDERSEN           98961606       3T./20T.400M.
                                STENDALVEJ 70
                                9830 TÅRS
 
19/04  FYN/                BENNO KLITGAARD          64881167/      3T.400M.
          GYLDENSTEN    HARNDRUPSKOV 2           20836867
                                 5463 HARNDRUP
 
04/05  TORSTED        JENS CHR. STRÆDE         97322762       3T.400M.                       24/4
                                LANGELANDSGADE 22
                                6950 RINGKØBING
 
10/05  ALS/                CHR. HANSEN                 74442146/      3T./20T.400M.
          NØRRESKOV     BAKKEVÆNGET 11           23302146
                                 6310 BROAGER
 
20/07  RINGKØBING    JENS CHR. STRÆDE         97322762        20T./400M.
                                LANGELANDSGADE  22
                                6950 RINGKØBING

 

 

DKK

Schweiss dokumenter alle 

Udvalg

Dommere

Vejledning til Prøveledere

Regler for uddannelse

DKKs Schweissprøveregler

Administrative bestemmelse

Anmeldelsesblanket

Vejledning i præmielister

Bedømmelsesskema

Anmeldelsesgebyrer

 

For yderliggere information, kontakt prøveleder. 

Tilmelding sker på sweissprøveanmeldelsesblanket  

Anmeldelsesgebyrer 2008

400 m/ 3 timer

kr. 400,-

400 m/20 timer

kr. 450,-

1000 m/20 timer

kr. 800,-

1000 m/40 timer

kr. 800,-

Rapportering

kr. 100,-

DKK's anmeldelsesblanket SKAL benyttes!

 

 

 

Siden opdateret: 11-04-2008 08:55