Sakset fra FJD's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer

 


Kontinentale racer

Nordjyske prøve søndag den 9. marts - max 5 hold

Mødested: Sødring Forsamlingshus, Strandvej 1, 8970 Havndal.

Prøveleder: Peter Dueholm, Hvilhusevej 31, Tørring, 8970 Havndal, tlf. 86 47 62 03, fax. 86 47 62 07.

Bank kontonr. 7230-102398-1

Dommere: Jørn Christiansen, Kirstein Henriksen, Claus Christensen, Uffe Jacobsen og Knud Måbjerg.



Østjyske prøve - lørdag den 22. marts- max 2 hold

Mødested: Jagtforenings Klubhus, Lystbådehavnen, 8500 Grenå.

Prøveleder: Flemming Rasmussen, Chr. Wintersvej 12, 8500 Grenå, tlf. 86 30 93 75

Dommere: Jens Jørgen Nielsen og Jørn Christiansen.

Sidste tilmeldingsfrist 8. marts 2008.



* Sydjyske prøve søndag den 9. marts - max 2 hold

Mødested: Årre Kro, Skolegade 13, 6818 Årre.

Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73, Næsbjerg, 6800 Varde, tlf. 75 26 72 63 / 21 42 79 55, Fax. 75 26 71 89, mail: kp.pedersen@mail.tele.dk.

Dommere: Ingvardt Jensen og Just Mikkelsen.



Langeland prøve søndag den 9. marts- max 2 hold

Mødested: Lindelse Sognegård, Illebøllevej 3, Lindelse, 5900 Rudkøbing.

Prøveleder: Michael Sørensen, Slåvænget 2, 5932 Humble , tlf. 62 56 24 26, mail tryggelev@privat.dk.

Dommere: Ikke på plads endnu.



* Sjællandske prøve for ruhår, münsterländer, langhår, puddelpointer, griffon korthals, tjekkisk ruhår søndag den 9. marts - max 4 hold

Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.

Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup, tlf. 57 60 10 08, mail: søren@fredskovs.dk

Bank kontonr.: 6160-0004830952

Dommere: Leif Anker Jensen og Vagn Jensen, m.fl.



Sydsjællandske prøve for korthår, gml. danske, weimaraner, vizsla, drentsche og øvrige stående jagthunde uden specialklub lørdag den 8. marts- max 3 hold

Mødested: Kastrup Stadion, Granvej 44 C, 4760 Vordingborg. Indkørsel fra Gammelsøvej.

Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg, tlf. dag 54 86 83 84 - aften 55 38 28 15 Mobil 20 22 43 84 Fax 54 86 82 70.

Bank kontonr.: 5067-100868-3

Dommere: Jørgen Stengel, Leif Anker Jensen og Sven Schou.



* Engelske og kontinentale racer: Bornholmske prøve søndag den 6. april - 1 hold Eng. 1 hold Kont.

Mødested: P-plads ved Klemensker Hallen. Mødetid kl. 9.00.

Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne, tlf. 40 35 35 58. Mail: em@cafecire.dk

Bank kontonr.: 9541- 7695636479

Dommer: Erik Rimmen

Sidste tilmeldings frisr 22. marts 2008.





Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end én af ovennævnte prøver udover de prøver hvor der er en * stjerne.



* Mulighed for ekstra tilmelding:

På de prøver, hvor der er påsat en * stjerne, er der mulighed for at tilmelde hunden yderligere til

en prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne

ekstra tilmelding vedhæftes den indsatte "følgeskrivelse til nummer-to-tilmelding", der er indsat på

side ?? i dette nummer af Jagthunden. Der trækkes lod mellem de fremsendte "nummer-to-tilmeldinger",

såfremt der er plads på holdene på de otte prøver. Det skal understreges, at man både skal sende en

tilmeldelsesblanket til sin "1.prioritets-prøve" og til den ekstra prøve.

Fælles for alle prøver gælder:

Mødetid: Kl. 8:00.

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og åben klasse kr. 300,00.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i hænde senest lørdag den 1. marts 2008. Tilmeldingsblanketten er indsat som midterside i “Jagthunden”. Den kan endvidere rekvireres skriftligt hos prøvelederne eller FJD´s sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på DJU´s hjemmeside - www.danskjagthundeudvalg.dk. Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt, at tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift. Stambogsnummeret (DKK reg. nr.) skal stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmeldingsblanketten og må ikke vedlægges kontant. På prøver hvor bank kontonr. er oplyst, kan indskuddet overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for samt dit egen kontonr. til brug for prøvelederen ved evt. tilbagebetaling.

Oplysninger i øvrigt:

Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er medlem af den specialklub hvis race, der føres. Det samme gælder for udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives. Specialklubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Stambogen/resultatbogen skal medbringes på prøven og afleveres til prøvelederen om morgenen. Ingen stambog/resultatbog - ingen start. Herfra kan dispenseres, hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD-fotografering. Ved senere fremsendelse af stambog skal medfølge frankeret svarkuvert. Frokost holdes på de fleste prøver i terrænet. Kritik af ikke-præmierede hunde gives i terrænet. Morgenkaffe kan købes på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises frokost indendørs i restauration, cafeteria eller lign., hvis dette ikke meddeles særskilt.

Flemming Thune Stepensen, formand

Minna B. Clausen, sekretær
 

 

Siden opdateret: 17-02-2008 08:41