Schweiss

For yderliggere information, kontakt prøveleder. 

Tilmelding sker på sweissprøveanmeldelsesblanket  

Anmeldelsesgebyrer 2007

400 m/ 3 timer

kr. 400,-

400 m/20 timer

kr. 450,-

1000 m/ 20 timer

kr. 800,-

1000 m/40 timer

kr. 800,-

Rapportering

kr. 100,-

Hvis der er streg under prøvested så klik for at se yderligere oplysninger om prøven.

DKK's anmeldelsesblanket SKAL benyttes!

DKK

Schweiss dokumenter alle 

Kalender

Udvalg

Dommere

Vejledning til Prøveledere

Regler for uddannelse

DKKs Schweissprøveregler

Administrative bestemmelse

Anmeldelsesblanket

Vejledning i præmielister

Bedømmelsesskema

Schweissprøver 2007

 

Dato 2007 Prøvested Prøveledere Telefon Prøvetype Sidste tilmelding
22. april   Fyn /
Gyldensten
Benno Klitgaard
Harndrupskov 2
5463 Harndrup
64 88 11 67
20 83 68 67
400m / 3 timers
 

 
29. april   Gribskov Anders Wanstrup
Hedegyden 24
5892 Gudbjerg
 
Bemærk ny adresse
40 84 30 06 400m / 3 timers
400 m / 20 timers
 

 
29. april Tårs Søren Andersen
Stendalvej 70
9830 Tårs
98 96 16 06 400m / 3 timers
400m / 20 timers
 
6. maj Torsted Jens Chr. Stræde
Langelandsgade 22
6950 Ringkøbing
97 32 27 62

 
400 m / 3 timers
 
 
12. maj Als Nørreskov

Chr. Hansen
Bakkevænget 11
6310 Broager

74 44 21 46  400m / 3 timers
400m / 20 timers
 
22. juli Ringkøbing

Jens Chr. Stræde
Langelandsgade 22
6950 Ringkøbing

97 32 27 62
 
400m / 20 timers
1000m / 20 timers
1000m / 40 timers
 
 

 

 

Siden opdateret: 19-04-2007 18:03