Korthårklubbens hovedprøve ved Give 2007.                 Madbestilling online klik her

 

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf.75348130

Prøven afholdes lørdag 14. og søndag 15. april 2007.

 

Prøveleder: Niels Erik Kromann, Østerhovedvej 1 7323 Give tlf. 75732266

Anmeldelse med gebyr skal være prøvelederen i hænde senest mandag den 26. marts 2007.  Beløbet kan også indsættes på bankkonto nr. 7702 0000181988. HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for, samt dit eget bankkontonr, til brug for prøvelederen ved evt. tilbagebetaling.

 

Bemærk: Unghunde skal være 10 mdr. og må være til og med 24 mdr. Gebyr er kr. 300,- for såvel unghunde, åben- og vinderklasse.

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og åben klasse hunde.

 

Søndag gælder det vinderklasse, der vil blive afviklet som 2 sideordnede prøver, hvis antallet af tilmeldte hunde opfylder kravene. Hunde fra om lørdagen, der kvalificerer sig til vinderklasse, får også mulighed for at deltage.

 

Anmeldelsesblanket har været indsat i bladet Jagthunden, men kan rekvireres hos prøvelederen, eller hentes ved at klikke her. Husk: stambog/resultatbog for unghunde og åbenklasse hunde skal afleveres om morgenen. For deltagelse i vinderklasse kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ udvidet appoterings prøve i 2005-2006 eller 2 gange i alt med mindst 2 års mellemrum  og som altid med sidste gang bestået. beståelse af DJ udvidet appoterings prøve kan erstatte den ene slæb og apporterinsaprøve  

 

Mødested og tid: Filskov Sognegård kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig i teltet ved indkørsel til Sognegården for at få oplyst, hvor du skal parkere.

 

Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 18.30 på Filskov Sognegård til festmiddagen. Herunder uddeling af præmier og pokaler. Middag à kr. 112,00  bestilling må gerne påføres anmeldelsesblanketten, eller meget gerne via hjemmesiden, men kan også bestilles senest om morgenen.

 

Morgenkaffe kan købes begge dage fra kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil madpakker à kr. 45,00 kan bestilles på anmeldelsesblanketten eller meget gerne via hjemmesiden. Madpakker skal afhentes om morgenen ved betjeningen og betales enten der eller på ovenstående bankkonto.

 

HUSK!!!   Spisebilletter à kr. 112,00 til festmiddagen lørdag aften, der ikke er betalt skal købes om morgenen ved bordet hvor stambøger/resultatbøger afleveres. Det gælder alle også for dem der har forudbestilt på anmeldelsesblanketten eller via hjemmesiden, og som IKKE har betalt.

 

Vinderklasse søndag starter præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården kl. 12.00. Der kan købes Dansk Bøf à kr. 67,00 kr. Bestilles om morgenen eller meget gerne via hjemmesiden. Madpakker må medbringes, men drikkevarer skal købes.

 

Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sognegård.

 

Værten på Filskov Sognegård stiller vaske- og omklædningsrum til rådighed lørdag, til dem der ønsker at skifte inden festmiddagen.

 

Angående overnatningsmuligheder kan bl. a. henvises til følgende: Filskov Kro 75348111, Sdr. Omme Kro 75341700, Diagonalkroen Give 75735544, Billund Vandrehjem 75332777, Billund Kro 75332633, Grindsted Campingplads 75321751.

 

Vi håber at alle, såvel hundeførere som dommere vil bidrage til, at vi får en god prøve, ligeledes forventer vi stor tilslutning til festmiddagen lørdag aften.

Vel mødt.

 

Niels Erik Kromann, prøveleder.

 

 

Siden opdateret: 26-02-2007 23:14