Korthårklubbens hovedprøve ved Give 2005.

 

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf.75348130

Prøven afholdes lørdag 2. og søndag 3. april 2005.

 

Prøveleder: Niels Erik Kromann, Østerhovedvej 1 7323 Give tlf. 75732266

Anmeldelse med gebyr skal være prøvelederen i hænde senest mandag den 21. marts 2005.

 

Bemærk: Unghunde skal være 10 mdr. og må være til og med 24 mdr. Gebyr er kr. 275,- for såvel unghunde, åben- og vinderklasse.

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og åben klasse hunde.

 

Søndag gælder det vinderklasse, der vil blive afviklet som 2 sideordnede prøver, hvis antallet af tilmeldte hunde opfylder kravene. Hunde fra om lørdagen, der kvalificerer sig til vinderklasse, får også mulighed for at deltage.

 

Anmeldelsesblanket har været indsat i bladet Jagthunden, men kan rekvireres hos prøvelederen. Husk: stambog/resultatbog for unghunde og åbenklasse hunde skal afleveres om morgenen. For deltagelse i vinderklasse kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve i 2003-2004 eller 2 gange i alt med mindst 1 års mellemrum og som altid med sidste gang bestået. Eller bestået udvidet appoteringsprøve i 2004.

 

Mødested og tid: Filskov Sognegård kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig ved indkørsel til Sognegården for at få oplyst, hvor du skal parkere.

 

Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 18.30 på Filskov Sognegård til festmiddagen. Herunder uddeling af præmier og pokaler. Middag à kr. 95,00 kan bestilles på anmeldelsesblanketten eller senest om morgenen.

 

Morgenkaffe kan købes begge dage fra kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil madpakker à kr. 45,00 kan bestilles på anmeldelsesblanketten. Skal afhentes og betales ved betjeningen om morgenen.

 

HUSK!!!   Spisebilletter à kr. 95,00 til festmiddagen lørdag aften, skal købes om morgenen ved bordet hvor stambøger/resultatbøger afleveres. Det gælder så vidt muligt også for dem der har forudbestilt på anmeldelsesblanketten.

 

Vinderklasse søndag starter præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården kl. 12.00. Der kan købes Dansk Bøf à kr. 60,00. Bestilles om morgenen. Madpakker må medbringes, men drikkevarer skal købes.

 

Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sognegård.

 

Værten på Filskov Sognegård stiller vaske- og omklædningsrum til rådighed lørdag før festmiddagen.

 

Angående overnatningsmuligheder kan bl. a. henvises til følgende: Filskov Kro 75348111, Sdr. Omme Kro 75341700, Diagonalkroen Give 75735544, Billund Vandrehjem 75332777, Billund Kro 75332633, Grindsted Campingplads 75321751.

 

Vi håber at alle, såvel hundeførere som dommere vil bidrage til, at vi får en god prøve, ligeledes forventer vi stor tilslutning til festmiddagen lørdag aften.

Vel mødt.

 

Niels Erik Kromann, prøveleder.

 

 

 

Siden opdateret: 31-03-2005 06:32