Årbog 2005 - nu er den her - 288 sider - 250 kr - henvendelse kassereren - MAIL: - TLF 7539 3338

Forsidefoto: Årets bedste fuldbrugsprøve resultat 2005. Lea 10204/2000. Ejer: Johnny Rasmussen, Lemvig. Bagsidefoto: Årets mest vindende på markprøve 2005. Kamagers Azi 13778/2000.Ejer Allan Grundahl, Solrød Strand

  

Årbogen 2005 er nu færdigtrykt. Bogen indeholder som tidligere samtlige resultatet og kritikker fra såvel markprøve som udstillinger. Herudover findes i årbogen alle øvrige prøveresultater for året 2005, årets pokalvindere, avlsregister referat fra årsmøde mv Årbogen er derfor et særdeles nyttigt opslagsværk, som giver et overblik over hvad korthåret hønsehund har opnået i 2005.

Årbogen kan bestilles nu hos kassereren Erik Petermann via mail eller pr tlf 75393338. Pris kr 250.

Årbog 2004 pris kr 150, 2003 og tidligere årbøger kr 75. For alle gælder at prisen er excl porto på ca kr 30.

Erik Petermann