Historiske optegnelser i Korthaarklubbens varetægt.
I korthaarklubbens 50 års jubilæumsskrift er der en artikel "Korthår gennem 50 år". Skrevet
af Viceskoleinspektør Skov Thomassen, Esbjerg. Samme person som både var
æresmedlem af klubben (1968) og modtog Guldhunden (1973), har skrevet en meget stor
samling, nemlig 2200 beskrivelser, større eller mindre, af ligeså mange forskellige hunde
meget langt tilbage i tiden. Disse beskrivelser findes i 5 store ringbind hos kassereren. Ud
fra betragtningen om, at næsten ingen ved disse optegnelser findes og at de ikke gør gavn
ved bare at stå på en hylde, og med det kommende 100 års jubilæum in mente, har Birte
vores web-master og undertegnede, nu indscannet disse beskrivelser og de lægges
klubbens hjemmeside eller kan rekvires på CD i Korthårshoppen. De er således også
sikret for fremtiden. Vi håber rigtig mange vilfornøjelse af at læse i dette historiske
materiale.
Artiklen fra jubilæumsskriftet er ligeledes indscannet.
Ellen