Indbydelse     Regnskab - kort       Regnskab - lang       Forslag fra Birte Johansen     Mest vindende på fuldbrugsprøve     Foto     Referat

 

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 17. februar 2018 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2018 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 17. februar 2018 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.)

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6.     Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent for det følgende år

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Niels Erik Kromann              - modtager genvalg

                John Okholm                         - modtager genvalg

7.    Valg af suppleant

                Jørgen Christensen             - modtager genvalg

8.   Behandling af indkomne forslag                                                                

                Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

9.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2017, budget 2018 vil være fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

 

 

"Se også annoncen i Jagthunden December"

 

 

 

Siden opdateret: 19-03-2018 19:44