REGNSKAB 2016          Regnskab 2016 (kort)      Regnskab 2016 (lang)

Hermed offentliggøres klubbens regnskab for 2016 og forslag til budget 2017. Revisor Jørn Abildgaard har modtaget flere henvendelser fra medlemmer som syntes, at det store specificerede regnskab måske kunne forenkles. Bestyrelsen har derfor sammen med revisor udarbejdet et kort/forenklet regnskab, som vil være det der bliver gennemgået på Generalforsamlingen.
Det specificerede regnskab udarbejdes fortsat og vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Spørgsmål kan fortsat stilles til dette regnskab.


Mange hilsner
Ellen
Mob.nr. 4092 4260
kasserer@korthaarklubben.dk
 

Siden opdateret 05-02-2017 14:38