Korthaarklubbens møde med bestyrelserne fra aktivgrupperne, lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00 til 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle.

 

Mødet afholdes i 2017 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved kaffe i forbindelse med mødet.

 

Mødet vil fra formandens side omhandle emner som klubben:

·         Klubben

·         Aktivgrupperne

·         Opdrætterne

·         Køberne

 

Såfremt aktivgrupperne har emner de ønsker diskuteret, skal disse være formanden i hænde senest tre uger før mødet.

Der skal ligeledes tilmeldes med antal til mødet senest tre uger før.

 

Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden to uger før mødet.

 

 

MVH

Bestyrelsen


6/2-2017

 

Der ikke kommet yderligere input til dagsordenen vedrørende mødet aktivgrupperne – derfor er den midlertidige dagsorden gældende.


Med venlig hilsen

Per Kaa Kristophersen
Engtoften 21, Læsten
8920 Randers NV
MOB nr. 21496925
formand@korthaarklubben.dk

  

 

Siden opdateret: 06-02-2017 17:49