Korthaarklubbens generalforsamling den 20 FEB 2016 på Hotel Hedegården Vejle

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

Formanden bød hjertelig velkommen på hans og bestyrelsens vegne. Herefter blev der afholdt et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort siden sidste generalforsamling.

 

2.     Valg af dirigent

K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet – den 16. november 2015 på klubbens hjemmeside og i december nummeret af Jagthunden.

Sekretæren blev enstemmigt valgt som referent.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at pkt. 6- rettelig skulle hedde "Fremlæggelse af budget 2016, fastsættelse af kontingent for 2017".

Dirigenten konstaterede, at der var 72 stemmeberettigede (dette blev efter frokosten reduceret til 71 stemmeberettigede) og stemmesedlerne blev kontrolleret.

Dirigenten præsenterede sig selv og gjorde opmærksom på dirigentens rettigheder og pligter.

 

3.     Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt som stemmetællere:

·         Birte Johansen

·         Jørgen Christensen

·         Flemming Konnerup

 

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

Beretning:

Selvom vi stadig er for nedadgående hvad medlemstal angår, så har vi i det forgangne år oplevet en fantastisk god opbakning fra medlemmerne til klubbens arrangementer. På både Giveprøven og efterårsvinderklassen, var vi kun ganske få tilmeldinger fra det magiske tal 50 tilmeldinger, der gør at vi kan få 2 vinderklasser. Også på FJD og Bredsten udstillingen var der fremgang i forhold til året før.

Jeg nævnte i min beretning sidste år, at 2017 kan blive et skelsættende år, når udsætningsforliget skal genforhandles, og vi ved stadig ikke i skrivende stund, om forliget falder eller kommer til at bestå i nuværende form. Jeg nævnte også sidste år at vi fra bestyrelsen havde forsøgt, at være forudseende, idet vi havde aktiveret kræfter på Sjælland til at undersøge mulighederne for en eventuel flytning af vores forårsprøve til Sjælland. Da man her havde mulighed for at skaffe terræner, med en stor bestand af vilde agerhøns så vi ikke behøver at udsætte fugle. Også lokaler til afholdelse af prøven mente man at kunne opfylde, så det var muligt at arrangere prøven her. Udsætningsforlig eller ej, så var det måske en god ide, at flytte forårsprøven til Sjælland, især nu da vi har flyttet efterårsprøven til Sønderjylland.

Det åbner også op for, at vi kan afholde vores forårs prøve før den 1. april, da denne dato, er skæringsdato for udsætning af fugle om foråret, en dato vi fra korthaarklubben, altid har overholdt til punkt og prikke.

En anden og ikke uvæsenlig ting er, at kan vore hunde klare at sætte et par vilde fugle, magter de også de udsatte. Og for at nu tage det tredje med, så er indkøb af fugle om foråret til Giveprøven, den største post på prøven. Vi er heller ikke mere så ophængt, af hvordan påsken den falder, og hvor vi har besluttet ikke at afholde prøve, og det har jo nogle år så forhindret nogle medlemmer i at deltage på mesterskabsprøven.

Efterårsvinderklassen flyttede vi i år så til Sønderjylland, og jeg tror den bliver her i mange år. Prøven blev af medlemmerne bakket utroligt godt op, og også arrangementet aftenen før, havde stor opbakning. Et rigtig godt samlingssted på campingpladsen, gode overnatningsmuligheder til en rimelig pris, centralt beliggende, der gør at der ikke er langt til terrænerne, så tiden ikke skal bruges på landevejen, men i marken. Terrænerne var godt besat med fugle, så alle havde mulighed for at få sin hund for fugl.

På FJD og Bredsten udstillingerne var der som sagt også fremgang i forhold til året før, ja på FJD udstillingen var det en fremgang på over 100%. I Bredsten en fremgang på 30%, og ligeledes en god opbakning til det fælles morgenbord og grill arrangementet.

 Når der en god opbakning til vore arrangementer, hvorfor kan vi så ikke fastholde eller forøge medlemstallet? Jeg har prøvet at tage udgangspunkt i en skrivelse fra et medlem, der havde været medlem siden 1972, og nu ønskede at melde sig ud. Han skriver, det er ikke fordi jeg er utilfreds, og bestyrelsen gør et stort stykke arbejde. Men jeg mener at man i avlen, er kørt den forkerte vej, så man nu får en korthår der går næsten lige så stort som de Engelske hunde, og det har vi som almindelig jæger ikke brug for, jeg mener også at man ikke har haft fokus nok på efterskudsarbejdet, når man ser på fuldbrugsprøver og schweissprøver. Tak for god behandling gennem årene, og selv om jeg er årgang 1942 har jeg skiftet til ruhår.

Jeg er ikke utilbøjelig til at give manden ret, vi er ikke dygtige nok til at få vor race ud til den almindelige jæger, også når man ser på fuldbrugs og sweissprøver, og sammenligner korthår og ruhår.

Så må vi jo erkende, at vi har nogle enkelte medlemmer som leverer topresultater her, men hvor ruhårene, har langt større brede, og når man ser på de opnåede point på fuldbrugsprøverne, så er vi altså bagefter her, og hvad der er endnu mere foruroligende er at münsterlænderne er lige ved at overhale os også, både på schweiss og fuldbrugsprøver.
En anden ting, er at vi har så få hvalpe til salg, i 2015 har vi haltet langt bagefter ruhår og munsterländerklubben, hvad tillæg af hvalpe angår. Og det er stadigvæk ikke sjovt, ikke at kunne tilbyde en hvalpekøber et bredt udvalg af hvalpe. Jeg synes også det skuffende, at der på forældre dyrene er så få resultater, ja nogle har ikke end ikke  en udstillingspræmiering, så man kan se at det er en korthår. Og skal vi sælge hvalpe til den almindelige jæger, som medlemmet fra før efterlyste, ja så må en præmiering på de almindelige apporteringsprøver da være det mindste krav. Man har somme tider det indtryk at opdrættet, det drejer sig mere om højre baglomme.

Når man i dag ser på hvalpelisten, og det er jo her nye hvalpekøbere først klikker ind, så ser man næsten kun import af tyske hunde, og mit spørgsmål til jer ejere af importerede hunde,? Er i sikker på det er det nye hvalpe købere efterspørger, jeg mener stadigvæk, at der kun er en korthår ejer der har formået at føre en importhund helt til tops i Danmark, resten de skylder os at vise, at det er den rigtige vej at gå. Jeg mener stadig, og det er der sikkert mange der er uenig med mig i. At det projekt under Formand Niels Korsbæk og hans medbestyrelse, med at hente en tysk avlshan og parre den med en 3-4 top tæver herhjemme, var det helt rigtige, men det var jo desværre HD spøgelset der fik det ødelagt det.

 

Aktivgrupperne:

Hos aktivgrupperne er nogle der i samarbejde med andre jagthunderacer har gang i rigtig mange aktiviteter, mens der nogle der ligger næste stille. Derfor er der da også fra bestyrelsens side planlagt besøg hos aktivgrupperne i 2016. Derud over er der planlagt at invitere repræsentanter fra alle aktivgrupper til et hel dags møde, i stedet for 2 timer før generalforsamlingen. Så vi kan få de problemer på bordet, der er, og få dem løst, og fra bestyrelsens side yde den hjælp der evt. skal til, dette koster selvfølgelig nogle penge, men jeg tror de er givet godt ud, og medlemmerne vil føle de bliver bakket op. En af de aktivgrupper der er kommet nyt liv i er aktivgruppen København, der har fået en helt ny bestyrelse. Den gamle bestyrelse har på grund megen aktivitet i det private liv været nødsaget til at overdrage initiativet til nye folk, og vi vil fra bestyrelsen ønske dem alt mulig held og lykke med arbejdet fremover.

 

Pr:

Vi skal helt sikkert gøre mere her, selv om vi deltager flittigt rundt omkring på messer og udstillinger, men jeg har stadig væk troen på at vi på en eller anden måde skal tilbyde nye hvalpekøbere, der ikke har været medlem af korthaarklubben før, et års gratis medlemskab, for jeg tror på, at når de først er kommet ind i klubben, så bliver de hængende. Jeg ved også godt at vores kasserer river sig i håret over dette forslag, men det må kunne lade sig gøre uden alt for megen administrations bøvl, at vi kan lave dette tiltag.

Vi skal også have et nyt oplag af vores gamle DVD, og sammen med Power Pointet fra Kim Henriksen som er lagt ud på hjemmesiden, så man ved et klik her kan gå ind at se dem. Med hensyn til filmen fra DK4 er det stadig ikke lykkedes at få dem til give slip på rettighederne, så vi også kan få den lagt på hjemmesiden.

Et andet ønske er at vi får mange flere billeder lagt på vores hjemmeside, billeder af korthåren i alle mulige jagt lige situationer, der også er med til at vise hvad vores race den kan. Lad os afsætte et beløb til hjælp hertil.

 

 

Uddannelse:

Kim Staal og Karl Georg er fortsat i gang med markprøvedommer uddannelsen, dog bliver Karl Georg lidt bagefter med sin uddannelse, idet han skal opereres i benet.

Lene Dahl er fortsat i gang med exteriørdommer uddannelsen.

Som schweissprøvedommer har vi stadigvæk ikke fået nogen til at gå i gang med uddannelsen. Det er altså nødvendigt at vi også her viser fanen, og sørger for at få nogen uddannet her.

 

Avlsarbejdet:

Der er i 2015 fotograferet 32 hunde, mod 45 året før. Af de 32 er der 4 stk med c hofter, mod 1 året før, men jeg vil dog stadigvæk mene at vi har en sygdoms fri race.  Så længe der ikke er nogen der kan pege fuldstændig klart på, om det skyldes arvelighed, foder, for tidlig motionering på asfalt, eller stå hele dagen på bagbenene i en hundegård, så er der ingen grund til at gå i panik over det. Vi oplever hvert år 1 eller 2 hunde med c hofter, i år er der så 4, men det kan være der næste år ikke er nogen. Når vi sammenligner os  med de andre  stående jagthunderacer, har vi en sygdomsfri race, men selvfølgelig skal der da holdes øje med om det udvikler sig.

I starten af 2016 har der været et par henvendelser omkring avls vejledning, ellers er det meget få henvendelser vi har haft.

Men som før omtalt, skal vi altså have flere hvalpe at tilbyde vore hvalpekøbere, og jeg vil bede vore mange seriøse opdrættere at overveje om 2016 ikke skal være året for et nyt kuld. Jeg mener vi har både hanner og tæver der har vist top resultater de sidste år, så materialet til et godt kuld bør være der, og det tror jeg også der er købere til.

 

Samarbejdende organisationer:

DJ:

Der har i det forgangne år været holdt flere møder, omkring udsætning af fugle i foråret, et emne der i høj grad berører os, og dermed også Giveprøven, men det emne har jeg været inde på. Der er for mig ingen tvivl om, at skal vi fortsat have lov til at sætte fugle ud om foråret, så må der ingen kunne gribe os i ulovlighed. Der vil være så megen fokus rettet på udsætning og det vil blive kontrolleret, og forlangt kvitteringer for indkøb af fuglene. Det kan vi sagtens opfylde i hovedklubben, da vi altid holder klubbens hovedprøve efter 1. april.? Men kan vi også det ude i aktivgrupperne,? Hvornår skal man der kunne afholde lokale prøver,? Er der plads  til det også efter 1. april, der er virkelig noget der skal planlægges her, hvis vi skal holde os på dydens sti.

 

FJD:

Der har i 2015 været utrolig megen splid og uenighed  i FJD, men det er dog lykkedes at få sammensat et formandskab af Christian Johansen, for de Engelske og Frank Elmer for de kontinentale. Men at tro på at alle trækker på samme hammel i FJD, det er nok for optimistisk, der er stadig væk grøfter der har været gravet så dybe, at de ikke sådan er til hurtig opfyldning.

 Jeg kunne godt ønske mig her at vores nye formand skulle gå efter posten som repræsentant for de kontinentale i DJU, altså næstformand i FJD, den blev vi for øvrigt tilbudt for 4 år siden, og vi har ikke været repræsenteret i DJU siden Niels Korsbæk sad der.

 

DJU:

Der arbejdes i øjeblikke på at indføre en mellem klasse, og en startklasse i stedet for den nuværende unghundeklasse. Men på nuværende tidspunkt er dette kun på forhandlingsstadiet, så det er nok for tidlig at indgå i en større redegørelse her. Man arbejder også på at fjerne betegnelsen ikke for fugl, men det er i øvrigt noget man kan læse om inde på hjemmesiden, hvor det er lagt på, og medlemmernes mening om dette modtages gerne, så vi kan give det videre på FJD mødet her i maj.

Vi har i øjeblikket 3 repræsentanter i de forskellige udvalg under DJU. Det er Bjarne Axelsen i dommerudvalget, Povl Bislev i markprøveudvalget, og nyvalgt Lars Kock til fuldbrugsprøveudvalget. Til Web udvalget har vi vores 2 superbrugere Birte Johansen og Ellen Jørgensen valgt.

 

DKK:

Jeg synes det er lidt uheldigt, at DKK har udstilling i Vejen samme weekend som FJD i 2016, det er lidt dårlig planlægning både fra DKK og FJD.

Også på udstillinger er papiret nu afskaffet, og resultatet bliver straks registeret online, og det ser ud til at have virket uden de store begyndervanskeligheder.

 

Prøveresultater:

Derbyprøven:

Derbyprøven havde desværre i år kun 4 deltagere, men 4 med en positiv indstilling til at prøve denne nye prøveform i Danmark. Og jeg tror også, at alle fik noget med hjem, både af præmiering og erfaring, hvilket også en hundefører gav udtryk for på hjemmesiden. En stor tak til terrængiver og beværter Jacob Poulsen og frue, der sørgede for at alt fungerede som det skulle.

 

Giveprøven:

Igen i år en fantastisk god forårsprøve for vor race, med 111hunde til start, fordelt over 24 unghunde, og 42 åbenklasse, og 45 vinderklasse hunde om søndagen, det kan vi kun være tilfreds med, og jeg tror vi næste år når de magiske 50 hunde for at få 2 vinderklasser. En virkelig god og hyggelig lørdag aften, med fuldt hus på kroen. Det er virkelig dejligt at så mange bakker op om arrangementet, også for præmierede hunde. Det må være en fornøjelse, når der så mange der vil være med til at hylde dem, ja også for årets jubilarer, hvor af der var 9 stk 25 års jubilarer, og 3 stk 50 års jubilarer. Sådan en weekend kan vi som klub kun være stolte af.

 

Øvrige kvalitetsprøver forår:

Der har stort set været afprøvet det samme antal hunde i 2015 på forårets kvalitetsprøver som i 2014, men antallet af præmieringer, men antallet af præmieringer står slet ikke mål med året før, der er flere prøver hvor der slet ingen præmieringer har været. Der bliver noget her vi skal have rettet op på i 2016.

 

Forårets vinderklasser:

På forårets vinderklasser opnåede korthåren 8 vinderklasse placeringer, og vi havde 8 hunde med til mesterskabsprøven. Og her gentog Per Morville bedriften fra 2010, og blev en suveræn 1. vinder. Et stort tillykke fra klubben.

 

Efterårets kvalitetsprøver:

Lidt samme tendens som på forårets prøver, og med lidt færre tilmeldte hunde, som året før. Vi ligger stadig væk med en præmieringsprocent på under 50, det er godt nok en forbedring fra 2014. Men 50% præmiering det kan også gøres bedre, og det er igen den åbne klasse der halter lidt bagefter.

 

Brugsklasser:

Med nøjagtig samme antal startende hunde som i 2014, kan vi kun være tilfreds, at præmierings procenten så er faldet lidt, det er til at leve med. Med hele 23 % 2. præmier, giver det et klart billede af, hvor lidt der skal til i denne klasse før det går galt, og 1. præmien er væk. Så her skal virkelig alt være i orden, hvis man skal have sin 1.pr. med hjem, men det var der trods alt 12 hunde der havde.

 

Klubbens efterårsvinderklasse:

Klubbens efterårsvinder blev i 2015 flyttet til Sønderjylland, på terræner omkring Klovtoft og Rødekro. Med 44 tilmeldte hunde blev det en helt igennem vellykket prøve, og der skal lyde en stor tak til Jonny Pedersen, der som ansvarlig terrænleder havde sørget for at der på alle terrænerne var en god blanding af agerhøns og fasaner. Både 1 og 4 vinderen blev Allan Grundahl med henholdsvis Bakkevængets H. Trolle og Weim-Bo’s  Casi. Som tidligere nævnt tror jeg at efterårsvinderklassen bliver holdt her i Sønderjylland, og jeg tror på at i 2016 kommer vi op på 50 tilmeldte hunde, så vi kan få 2 vinderklasser. Et stort tillykke til alle de placerede huinde.

 

Øvrige vinderklasser:

På de øvrige vinderklasser blev der opnået 14 vinderklasse placerede, og heraf 4 stk 1. vindere. Det er meget tilfredsstillende, og fik fik da også 10 hunde med til DM.

 

DM:

På grund af ferie var jeg desværre ikke tilstede ved dette års Danmarksmesterskab, men det gik jo også på bedste vis uden. Vi havde i år 10 hunde med og Uffe Jacobsen med Søborggårds Bess kunne efter hård konkurrence hjemføre årets DM titel, og 4. vinder blev Karl Georg med Halsbondens Chanel. Så det var rart at jeg om mandagen kunne tage ind banken og lykønske Uffe med titlen, nu da jeg var på ferie i nærheden. DM titlen var jo kun ruhårene til låns sidste år. Et stort tillykke til de placerede.

 

Fuldbrugsprøver:

13 korthår deltager på årets fuldbrugsprøver, et lidt lavere antal deltagere end i 2014, men til gengæld blev 10 at disse præmieret, med en enkelt 1. vinder Martin Ellegaard med Fjelstrup’s Gry på den Sønderjyske fuldbrugsprøve.

På årets Fume var det igen Lars Koch med Bredsgård’s  Nemo der hentede sølvtøjet, idet de blev 2. vinder. Også her skal der lyde et stort tillykke til alle de præmierede korthår.

 

Schweissprøver:

2014 var året hvor vi fik hele 3 klubchampionater, og også mange præmieringer til både 3 og 20 timers spor, ja vi kunne næsten gå på vandet. Men, men træerne vokser ikke ind i himlen har vi måttet sande i 2015. Det er mange år siden at års pokalen for det bedste resultat i schweiss, er blevet vundet på et 20 timer 400 m. spor. Vi troede faktisk i bestyrelsen at disse 3 champion titler ville animere mange til at forsøge at gøre ligeså. Men jeg må helt klart sige, at det er utrolig skuffende, at der kun har været ført 2 hunde på 20/400 m spor, og 1 hund været ført 2 gange på 20/1000 m spor. Jeg håber virkelig at de 20 hunde der opnåede 1.pr. på 3/400 m spor vil forsøge at vise, at 2015 det var et atypisk år for den korthårede hønsehund hvad schweiss angår.

 

Udvidet Apporterings prøver:

Min bøn fra sidste år blev hørt, idet der igen i år var fremgang i deltagerantallet, på 7 hunde, i alt 42 tilmeldte. Men kun 4 kvalificerede sig til forbundsmesterskabs prøven. Det er ikke godt nok, når 19 hunde ud af 42 ikke består, og på mesterskabsprøven er der kun 1 ud af 4 der består. Men som på fuldbrugsprøverne er det Lars Koch der er suveræn her. Og vi kan passende her vende tilbage til medlemmet der meldte sig ud, og som savnede efterskudsarbejdet med vores race.

 

Udenlands resultater:

Mange gode resultater både på udstilling og markprøver, og et enkelt top resultat med en 1.pr på IKP prøven i Bayern, som Otto Brunhøj med Jupp Von Erlental hjemførte, og også skal der lyde et stort tillykke.

 

Udstillinger:

Dejligt at medlemmerne tog min opfordring fra sidste år til sig, og virkelig bakkede op om de 2 udstillinger FJD og Bredsten, der var i alt 75 hunde tilmeldt, og sågar 3 hunde i babyklassen, jo der var meget at glæde sig over som udstillingsleder. På FJD udstillingen fik vi igen en hund til tops i Best in show, idet Cato og Jacob Sørensen tog sig af denne titel i år. Også et stort tillykke til dem. På årets DKK udstillinger har der været 60 startende hunde.

 

Championer:

2015 bragte  5 stk champion titler fordelt på følgende.

DKCH:

 Bislev’s H- Fie: Ejer Povl Bislev

Weim-Bo’s Faust: ejer Povl Rikard Ebbesen

Emma Von Dechmoor: ejer Carl Christian Thomsen

DKJCH:

Bislev’s Goss: ejer Pernille Hansen

Fjelstrups Gry: Ejer Martin Lund Ellegaard.

DKBRCH:

Søborggård’s Bess: ejer Uffe Jacobsen

Et stort tillykke med de opnåede titler.

3 Tæver er optaget i avls registret, men desværre ingen Hanner

 

Målsætning:

Dette var så min sidste formandsberetning, og skal jeg være ærlig, så var det ikke med maven fuld af sommerfugle som ved den første beretning. Jeg synes det har været 9 lærerige år hvor de positive ting langt overvejer de negative, og hvor jeg føler at der har været et godt samarbejde i bestyrelsen i alle årene. 9 år som er gået alt for hurtigt. Jeg vil ønske for den nye formand må blive ved med at have lysten og komme med inspiration til gavn for klubbens medlemmer. Målsætningen, vil jeg overlade til den nye formand.

Til slut vil jeg gerne på klubbens vegne lykønske alle der i årets løb har opnået et godt resultat. Jeg vil også gerne sige tak til alle der på en eller anden måde har ydet en frivillig indsats for korthaarklubben stor eller lille.

Skal vi til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for korthaarklubben.

 

Hans Martin Christensen

Formand.

 

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning:

·         ½ pris for medlemskab til nye medlemmer.

·         Vi skal til stadighed sørge for at udvikle brugsegenskaberne for den korthårede hønsehund.

·         En enkelt efterlyste 1000 m schweissprøver på Sjælland. Det var måske noget at tage op for de sjællandske aktivitetsgrupper.

·         En ønskede at Hæderspris kun kunne tildeles i forbindelse med friskfældet fugl. Dette vil kræve en ændring af FMR og en godkendelse i DJU. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde analysere konsekvenserne af dette.

·         Det blev diskuteret, hvad den danske Derbyprøve giver adgang til.

·         Der var et historisk tilbageblik til generalforsamlingen i 2015.

·         En enkelt ønskede medlemstallet oplyst. Det var 595 medlemmer pr. 01. februar.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmig godkendt.

 

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2015

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab.

 

6.     Fremlæggelse af budget for 2016, fastsættelse af kontingent 2017

Der var ingen bemærkninger til budget 2016, og bestyrelsen ønsker ikke at forhøje kontingentet, hvilket blev accepteret.

 

7.     Valg af formand

På valg er:

Hans Martin Christensen           - modtager ikke genvalg

Formanden stillede forslag om, at bestyrelsesmedlem Per K. Kristophersen blev klubbens næste formand.

Per redegjorde kort for enkelte betragtninger. Endvidere havde der været et mini CV på klubbens hjemmeside.

Per K. Kristophersen blev valgt som formand uden modkandidater.

Roger Due spurgte, om den nye formand ville gøre en indsats for de ældre medlemmer, der havde forladt klubben, hvilket der blev udtrykt positiv holdning til

 

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er

Niels Erik Kromann                     - modtager genvalg

Karl Georg Kristensen                - modtager genvalg

Dirigenten meddelte, at da Per K. Kristophersen blev valgt som formand, skulle der vælges et ekstra medlem til bestyrelsen.

Anette Holm foreslog Flemming Djarn og begrundede dette. Anette Holm havde et skriftligt tilsagn, som godtgjorde at Flemming Djarn gerne ville modtage valg.

Der var ikke flere end de tre kandidater, derfor fastslog dirigenten at de to kandidater der fik flest stemmer blev valgt for to år, og den der fik færrest stemmer var valgt for et år, idet denne indtrådte i Per K. Kristophersens valgperiode.

De tre kandidater blev valgt med følgende stemmetal:

·         Niels Erik Kromann:              64 stemmer                       Valgt for 2 år

·         Karl Georg Kristensen:         44 stemmer                       Valgt for 2 år

·         Flemming Djarn:                    25 stemmer                       Valgt for 1 år

 

9.     Valg af suppleant

Pt. Ingen suppleant                                         

Preben Bach Christensen foreslog med begrundelse John Okholm.

Anette Holm foreslog med begrundelse Kaj Jensen.

Begge kandidater redegjorde kort for deres holdninger.

·          John Okholm:  53 stemmer                      Valgt for 2 år

·         Kaj Jensen:       16 stemmer

·         Blanke:                 2 stemmer

 

10.   Behandling af indkomne forslag                                                                

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Forslag til generalforsamling 2016.
Punkt 1: Hvis man ønsker at sælge hvalpe på Korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis igennem Korthårklubben .
Skal det være et krav at: Begge forældre er HD frie, A eller B og at billederne er godkendt af DKK
Punkt 2: Hvis man importerer hunde og ønsker at avle på dem, og samtidig ønsker at sælge hvalpe efter disse på korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis igennem Korthårklubben  skal disse være HD frie A eller B  og billederne skal være godkendt af DKK.

Punkt 3: Hvis man foretager en parring, af sin tæve med en udenlandsk hanhund, og samtidig, ønsker at sælge hvalpe på Korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis gennem Korthårklubben.
Skal det være et krav at: Den/disse er HD frie A eller B og at billederne er godkendt af DKK

 

Punkt 4: idet der ikke er tale om avlsrestriktioner, er hunde født før 1/1 2011 er fritaget.

 

Punkt 4 er tiltænkt som en overgangsfase, dvs. at hvis man har en meget dygtig og flot hund født før denne dato, kan denne bruges uden at være HD fotograferet. Det vil jeg stå inde for, idet der her vil være tale om et meget lille antal. Vh. Martin Ellegaard.

 


Forslaget træder i kraft dags dato for afholdelse af generalforsamlingen i 2016, såfremt at der er et flertal for dette.
Venlig hilsen
Martin Lund Ellegaard.

 

Martin Lund Ellegaard redegjorde for sit forslag og begrundede hvorfor man skulle stemme for.

 

Sekretæren redegjorde for bestyrelsens holdning, hvorfor man skulle stemme imod.

Der var indlæg fra salen, der støttede Martin Lund Ellegaard, og der var indlæg fra salen, der støttede bestyrelsens holdning.

 

Dirigenten besluttede – efter aftale med Martin Lund Ellegaard – at sætte punkterne i forslaget til afstemning under et.

 

Forslaget blev forkastet med stemmerne 44 imod, 24 for og 3 blanke.

 

Forslag fra Roger Drue til Korthårklubbens generalforsamling:

For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal gyldigt medlemskab kontrolleres.

Begrundelse:

For i fremtiden at undgå ulovlige generalforsamlinger hvor et flertal af

Ikke stemmeberettigede medlemmer for lov til at stemme.

Med venlig hilsen Roger Drue.

 

Dirigenten meddelte, at forslaget i princippet var en ”selvfølgelighed”, idet det helt klart er bestyrelsens – og specielt dirigentens ansvar – at sikre, at  kun stemmeberettigede fik adgang til at stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten forespurgte Roger Drue, om han fortsat ønskede at få forslaget sat til afstemning, hvilket han gjorde.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag til Korthaarklubbens generalforsamling:

”Klubben anmoder DKK om at påføre betegnelsen KS (Kurzhaarsieger) ved registrering og stambogsføring af hunde med disse titler i afstamningen, på lige fod med danske titler f.eks DKCH eller DJCH.”

Begrundelse:

Betegnelsen er den fornemste betegnelse en korthår kan opnå – alene det, at have kvalificeret sig til deltagelse på Dr. Kleemanns Ausleseprüfung, er en kæmpe præstation med beståelse af store og alsidige prøver. Har en hund derefter bestået ”Klemanns-prøven” opnår den eftertragtede betegnelse: KS – verdens mest anerkendte betegnelse for en korthår.

Kennelklubben siger at for at kunne påføre betegnelsen, skal dette komme som et krav fra racens specialklub i Danmark, og da der jo i forvejen kun er en standard som gælder i hele verden, nemlig standarden i racens hjemland, er det vel naturligt at vi i Danmark også respekterer og værdsætter denne betegnelse.

Med venlig hilsen,

Otto Brunhøj Jensen.

 

Otto Brunhøj Jensen begrundede sit forslag.

 

Niels Korsbæk Nielsen uddybede betydningen af forslaget.

 

Sekretæren godtgjorde, at såfremt der er en udgift ved at få betegnelsen påført, er det alene ejeren, der bærer denne.

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen tager kontakt til DKK vedrørende at få betegnelsen påført ved registrering.

 

 

11.   Eventuelt

Sekretæren redegjorde for "mellemklassen" og ønskede forsamlingens holdning til dette tiltag. Forsamlingen udtrykte både for og imod, umiddelbart med en tendens imod. Bestyrelsen vil lade de argumenter, der måtte komme ved det næste FJD møde, være afgørende for en endelig beslutning.

 

Sekretæren redegjorde for DJU og dommer ERFA gruppernes holdning til afskaffelse af ”Ikke For Fugl” og ønskede forsamlingens holdning til dette. Forsamlingen udtrykte både for og imod, umiddelbart med en tendens imod. Dog var der bred enighed om at den skulle fastholdes i vinderklassen. Forsamlingen udtrykte både for og imod, umiddelbart med en tendens imod afskaffelse af begrebet. Bestyrelsen vil lade de argumenter, der måtte komme ved næste FJD møde være afgørende for en endelig beslutning.

 

Sekretæren orienterede om husstandsmedlemskab.

 

Fremtidsudvalget havde følgende indlæg:

Arbejdsgruppe
Forslag til øgning af medlemstal

Målsætning

      Målsætningen for eventuelle forslag fra arbejdsgruppen er en generel øgning af antallet af medlemmer i Korthårsklubben.

     Medlemmerne skal findes blandt:

     Jægere

      Hundefører der uddanner jagthunde til praktisk jagt

      Aktive brugshundeejere (fx. Agility, arbejdshunde)

      Udover rekruttering af nye medlemmer skal medlemstallet ligeledes øges ved at fastholde eksisterende medlemmer.

      Rekrutteringsgrundlaget udgør både nye såvel som eksisterende ejere af korthårede hønsehunde.

 

Medlemsudfordring

      Korthårklubben har gennem en årrække oplevet en medlemstilbagegang på ca. 3%

     Det er sandsynligt, at nogle medlemmer hovedsageligt bruger klubben som adgang til prøver og efterfølgende melder sig ud, når det ikke længere er nødvendigt.

     Korthårklubben har i en periode været præget af interne konflikter, som kommer til udtryk ved generalforsamlinger og lign., hvilket kan påvirke den enkeltes ønske om medlemskab.

     Aktivgruppernes tilstedeværelse og aktivitetsniveau er afgørende for klubbens synlighed i lokalområdet og er derfor afgørende for, hvor meget klubben kan tilbyde det enkelte medlem.

     Aktivgruppernes aktiviteter skal ofte konkurrere med tilbud fra de lokale jagtforeninger.

 

Medlemstalsudvikling

- 2008 til 2015

 

Forslag til tiltrækning / fastholdelse af medlemmer

1.    Fornyelse af hjemmeside – Fremstå som en moderne klub

2.    Debatforum (find en træningsmakker)

3.    Opdrættere tilmelder nye hundeejere til Korthårklubben – 1 år gratis.

4.    Aktiv kontakt (telefonisk) til nye medlemmer – (aktiv grupperne)

5.    Tilbud om træningsmakker

6.    Invitere jagttegnskursister på stående jagt

7.    Foredrag om korthåren til jagttegnkursister

8.    Skab opmærksomhed om klubbens nye tiltag (Facebook, Jæger, Nak & æd agerhønsejagt).

 

        Hvad får du for dit medlemskab i dag?

 

      Mulighed for deltagelse i prøver

      Aktivgruppernes initiativer

      Indflydelse på udsætningsforligIndflydelse i FJD/DJ/DJU

     Jagthunden

 

Fastholdelse af medlemmer

1.    Arrangering af rough shoot (indland/udland)

1.    Erfarne hunde/hundefører

2.    Uerfarne hunde/hundefører

2.    Overordnet koordineret formål med aktivgrupperne, således at tilbuddet bliver mere ensartet på landsplan.

3.    Program for  aktivgrupperne gøres mere synligt

4.    Teori aften (schweiss, apportering, marksøg, markprøve)

5.    Kontakt ikke-aktive medlemmer

6.    Medlemsrabat foder/hundeartikler/forsikring etc.

7.    Klubmesterskab i apportering, schweiss, ræveslæb

8.    Udlodning af jagtoplevelse blandt deltagere på eks. Give prøven

9.    Udvidelse af prøvesystem

10. Økonomisk støtte til aktivgrupper vedrørende arrangementer

 

Hvad kan DU gøre for klubben

1.    Hjælpe nye medlemmer i gang

2.    Fortæl den gode historie på de sociale medier

3.    Hjælp med træningsterræn skov, sø, mark etc.

4.    Træningsmakker

5.    Neutral over for nye hundeejere i forhold til valg af linjer

6.    Inviter den nye hundeejer med på jagt/træning

 

Afgående formand rettede en stor tak til Allis Kiholm, der i mange har lavet et stort stykke arbejde som klubbens pokalansvarlige. Samtidig bød formanden Anette og John Pedersen velkommen i samme job.

 

Afgående formand rettede en stor tak til Anette Holm, der i mange år har lavet et stort stykke arbejde som klubbens redaktør i Jagthunden. Samtidig bød formanden Jacob Albæk velkommen i samme job.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden hvorefter han overdrog generalforsamlingen til formanden.

 

Ellen takkede Hans Martin for de mange års arbejde i bestyrelsen heraf de sidste ni år som formand. Ellen håbede Hans Martin ville nyde sit velfortjente otium og få tid til at gå med hund.

 

 

K.K. Jensen/dirigent                   P.K. Kristophersen/Sekretær Korthaarklubben

 

Uddeling af pokaler

Mest vindende på udstilling i 2015: Fjelstrups Gry ejer Martin Lund Ellegaard.

Mest vindende på mark i 2015: Bislevs Goss fører Per Morville, ejer Pernille Hansen.

Bedste resultat på fuldbrugsprøve: Bredsgaards Nemo ejer Lars Koch.

Bedste resultat på FUME: Bredsgaards Nemo ejer Lars Koch.

Årets mest vindende på den udvidede apporteringsprøve:  Bredsgaards Nemo ejer Lars Koch.

 

Siden opdateret: 26-02-2016 20:10