FORMANDSKANDIDAT

 

Bestyrelsen i Korthaarklubben samt nogle af medlemmerne har opfordret mig til at stille op som formand for klubben. Efter en kort overvejelsesproces har jeg accepteret og stiller derfor mit kandidatur til rådighed.

For at medlemmerne ved hvad de får, har jeg besluttet at fortælle lidt om mig, selv om det ikke er min stærke side.

Jeg er vokset op i en familie hvor jagt og jagthunde ikke var en del af hverdagen. Interessen for jagt blev vakt gennem en folkeskolelærer som jeg kom ved i min fritid. Her var passionen for jagt og tyske jagtterrier stor. Jeg tog jagttegn i starten af firserne og fik min første jagthund i 1996, en korthåret hønsehund. Grunden til det blev en korthåret hønsehund skyldes i høj grad DR udsendelse "Nåleøjet". En udsendelse der omhandlede Ejvind Hansen og hans deltagelse i fuldbrugsprøven på Tjele Gods, da jeg så Ejvinds korthår arbejde og så den i profil, var jeg solgt. For nærværende har jeg 3 korthårede hønsehunde på henholdsvis knap 8 år, 6 år og godt 6 måneder. De to ældste bliver anvendt til hundesport og til jagt på fugle og hårvildt på mark og i skov.

Jeg har tidligere deltaget i foreningsarbejde både jagtrelateret (hundeudvalg) og andet i lokalsamfundet.

I mit arbejdsliv har jeg tilbragt 40½ år i forsvaret (36½ år i hæren og 4 år i flyvevåbnet), stillingerne har været mange og vidt forskellige. Et fælles træk for dem alle er, at i 38 år har det været i ledelsesfunktioner såvel nationalt som internationalt. Indholdet af disse stillinger har været operativt virke og uddannelse indenfor områderne kampingeniørtjeneste, konstruktionstjeneste og ammunitionsrydningstjeneste. Denne tjeneste har haft stor indflydelse på den jeg er i dag og jeg vurderer at det ville kunne komme Korthaarklubben til gode. Som person er jeg ikke konfliktsøgende, men heller ikke konfliktsky. Alt kan diskuteres, men når en beslutning er truffet har jeg en forventning om, at alle arbejder helhjertet for at nå målet. Jeg har en forventning om, at jeg selv og alle andre holder en positiv tone og arbejder for sagen - den korthårede hønsehund.

Jeg mener at vi har en sund og brugsegnet jagthund, som er køn med et ædelt hoved. Vi skal fastholde det sunde og det ædle, og til stadighed udvikle den korthårede hønsehunds brugsegenskaber. Vi har alle et ansvar for at vise den frem på jagt og/eller prøver. Vi har alle et ansvar for at stille med veldresserede hunde som kan løse almindelige jagtrelaterede opgaver, på den måde tjener vi vores race bedst.

Opdrætterne gør en stor indsats for vores race, og på sigt vil jeg gerne udvikle samarbejdet mellem opdrætterne og aktivgrupperne på tværs af landsdelene.

Jeg finder at det nuværende prøvesystem, inklusiv Derbyprøven, til fulde lever op til det behov vi har for at finde de rigtige avlsdyr med de rette brugsegenskaber. Jeg finder også at den organisation vi arbejder i som klub med DKK, DJU, FJD og DJ er tilfredsstillende og dækker vores races behov for prøver nationalt.

Jeg vurderer selv, at jeg kan tilføre Korthaarklubben noget positivt, såfremt I som medlemmer er enige i dette kunne jeg være klubbens næste formand.

Såfremt der skulle være nogen der ønsker uddybende kommentarer, så stil spørgsmålene via Gæstebogen på klubbens hjemmeside, på den måde kan alle være med.

 

Med venlig hilsen

 

Per Kaa Kristophersen

Sekretær i Korthaar Klubben

 

 

Siden opdateret: 11-12-2015 21:26