Indbydelse     Regnskab 2014     Forslag til generalforsamling    Nyt fra bestyrelsen      Referat     Formandens beretning      

 

 Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 28. februar 2015 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2015 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. februar 2015 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015, fastsættelse af kontingent 2015

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen                   - modtager genvalg

                Villy Andersen                      - modtager ikke genvalg

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard                   - modtager genvalg

                Uffe Jacobsen                      - modtager genvalg 

9.     Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

10.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2014, budget 2015 vil være fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

 

Fotografen beklager billederne er uskarpe - kameraet var forkert indstillet på afstanden

Mest vindende på fuldbrugsprøve Bredsgaard's Nemo ejer Lars Koch, Løsning

 

Mest vindende på mark Græsdalen Ras ejer Per winther, fører Mads Winther, Tårs

 

Mest vindende på schweiss Freja, ejer Jan Olsen, Bornholm

 

Mest vindende på udstilling Bislevs H-Fie, ejer Poul Bislev, Gandrup

 

 

Mest vindende på udvidet apportering Bredsgaard's Nemo ejer Lars Koch, Løsning

 

Årets ildsjæl Kurt Grün, Tårs

 

 

 

Tak til Villy Andersen for arbejdet i bestyrelsen

 

 

 

 

 

Siden opdateret: 21-03-2015 17:49