Forslag til vedtægtsændringer på Generalforsamlingen 22.02.2014

Bestyrelsen havde på generalforsamlingen 2013 et forslag, nemlig

”Forslag af nye emner til bestyrelsesposter / valg af bestyrelsesmedlemmer, disse må ikke samtidig være medlem af en anden specialklubs bestyrelse eller opstille til valg i en anden specialklub”

Dette var en vedtægtsændring, og det blev derfor besluttet at dette skulle op igen i 2014.

 

Når vi nu skulle i gang med en vedtægtsændring kunne vi lige så godt få disse ajourført samtidig.

Dette blev gjort og de foreslåede ændringer har været til forhåndsudtalelse hos DKK’s juridiske afdeling.

DKK’s juridiske afdeling havde ting der også skulle justeres iht. DKK’s love. Disse ting er indføjet med BLÅT.

Bestyrelsens foreslåede ændringer er indføjet med RØDT.

 

Den ovenfor foreslåede ændring blev ikke godkendt af DKK, idet der ikke var lovhjemmel hertil. Derfor er denne passus overstreget med BLÅT.

 

Vi vil opfordre medlemmerne til nøje at gennemgå vedtægtsændringer inden generalforsamlingen, således at punktet kan behandles bedst muligt.

 

Se forslaget her

 

Siden opdateret: 13-02-2014 19:31