Indbydelse     Regnskab 2013     Forslag til vedtægtsændring    Forslag til generalforsamling     Møde med aktivgrupperne

                                                   foto       Referat     Formandens beretning 

 

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 22. februar 2014 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle

Generalforsamlingen afholdes i 2014 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45

Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.


Dagsorden for ordinær generalforsamling den 22. februar 2014 kl. 11.30.

1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2013
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014, fastsættelse af kontingent 2014
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
    Anders Wanstrup - modtager genvalg
    Allis Kiholm - modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleant, på valg er
    René Jørgensen - modtager ikke genvalg
9. Behandling af indkomne forslag
    Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
10. Eventuelt

Det reviderede regnskab 2013, budget 2014 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos kassereren.

Forud for generalforsamling vil der eventuelt blive afholdt møde for aktivgrupperne om fremtidens brug af Hundeweb til diverse prøver. Hold øje med hjemmesiden.

Siden opdateret: 28-02-2014 21:11