Karl Georgs afgang fra bestyrelsen

Min afgang fra bestyrelsen.

Jeg har besluttet, at trække mig ud af bestyrelsen pga. vedvarende sladder i krogene om, at jeg som hvalpeformidler varetager egne interesser før andres. Derom kan jeg oplyse, at det ikke er korrekt. Sidste år sagde jeg på generalforsamlingen, at nok kan blive nok og det er det så blevet nu. Før jul og i starten at det nye år har jeg hørt, at jeg skulle have varetaget mine egne interesser og det vil jeg ikke finde mig i, da dette ikke er sket.

Jeg formoder, at disse personer som spreder sådanne rygter er villige til at stille op til bestyrelsen, da de jo må kunne gøre det bedre.

Jeg håber i fremtiden for Korthaarklubben at dette fnidder vil høre op, da det på ingen måde gavner klubben.

Jeg ønsker ikke at deltage på klubbens generalforsamling, da jeg som person ikke kan holde min mund, så jeg mener at det er bedre at tie.

Jeg vil beklage overfor bestyrelsen at jeg går i utide, men de skal vide, at det ikke har noget med dem i bestyrelsen at gøre, da jeg har været meget glad for at samarbejde med disse personer.

Jeg ønsker al held og lykke for bestyrelsen og klubben fremover.

Venlig hilsen
Karl Georg


Vi har i bestyrelsen med beklagelse modtaget ovenstående besked fra Karl Georg. Vi skal fra bestyrelsens side pointere, at det er helt uacceptabelt at beskylde nogen for noget, uanset om det måtte være rigtig eller forkert, uden at ville stå offentligt frem med sin kritik. Konstruktiv kritik er altid velkommen.

Vi skal derfor på kommende generalforsamling den 23. februar have valgt et medlem til bestyrelsen for den resterende del af Karl Georgs valgperiode, dvs. 1 år.


Siden opdateret: 14-02-2013 23:49