Indbydelse     Regnskab 2012     Forslag til generalforsamling   Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år     Foto  
                             Referat     Formandens beretning     Møde med aktivgrupperne

 

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 23. februar 2013 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2013 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 23. februar 2013 kl. 11.30.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2012

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013, fastsættelse af kontingent 2013

7.     Valg af formand, på valg er

                Hans Martin Christensen    - modtager genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen                   - modtager genvalg

                Villy Andersen                      - modtager genvalg

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard                     - modtager genvalg

                Uffe Jacobsen                       - modtager genvalg 

10.   Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2012, budget 2013 vil være fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

 

 

Forinden Generalforsamlingen afholdes møde med Aktivgrupperne samme sted kl. 9.00-11.00. Indkaldelse og program fremsendes direkte til Aktivgrupperne.